Devlet Üniversiteleri

Devlet Üniversiteleri hakkında bilgi, üniversite bölümleri, üniversite fakülteleri, burs imkanları, iletişim bilgileri, üniversite kampüsü, gibi içerikleri burada bulabilirsiniz. Özetle Devlet Üniversiteleri hakkında merak ettiğiniz her şeye ulaşmış olabileceksiniz. Aşağıda Devlet üniversiteleri alfabetik olarak sıralanmıştır.Üzerine tıklayarak devlet üniversiteleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz..


Türkiye’deki Devlet Üniversiteleri

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
Abdullah Gül Üniversitesi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
İnönü Üniversitesi (Malatya)
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Munzur Üniversitesi (Tunceli)
Muş Alparslan Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Şırnak Üniversitesi
Tarsus Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Türk-Alman Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

 

TÜM ÜNİVERSİTELER VE İNTERNET ADRESLERİ;

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr/
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ https://www.atu.edu.tr/
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ https://adiyaman.edu.tr/
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ https://aku.edu.tr/
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ http://afsu.edu.tr/
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ https://www.agri.edu.tr/
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ https://www.akdeniz.edu.tr/
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ https://www.aksaray.edu.tr/
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ https://www.alanya.edu.tr/
AMASYA ÜNİVERSİTESİ https://www.amasya.edu.tr/
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ https://www.anadolu.edu.tr/
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ https://hacibayram.edu.tr/
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ https://www.asbu.edu.tr/tr
ANKARA ÜNİVERSİTESİ https://www.ankara.edu.tr/
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ https://aybu.edu.tr/
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ https://www.ardahan.edu.tr/
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ https://www.artvin.edu.tr/
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ https://www.atauni.edu.tr/
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ https://www.adu.edu.tr/
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ http://www.balikesir.edu.tr/
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ https://www.bandirma.edu.tr/
BARTIN ÜNİVERSİTESİ https://w3.bartin.edu.tr/
BATMAN ÜNİVERSİTESİ https://www.batman.edu.tr/
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ https://www.bayburt.edu.tr/
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ http://www.bilecik.edu.tr/
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ http://www.bingol.edu.tr/tr
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ https://www.beu.edu.tr/
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ http://www.boun.edu.tr/
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr/tr
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ https://www.mehmetakif.edu.tr/
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.btu.edu.tr/
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ https://uludag.edu.tr/
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ https://www.comu.edu.tr/
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ https://www.karatekin.edu.tr/default.aspx
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ https://www.cu.edu.tr/
DİCLE ÜNİVERSİTESİ http://www.dicle.edu.tr/
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ https://www.deu.edu.tr/
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ https://www.duzce.edu.tr/
EGE ÜNİVERSİTESİ https://ege.edu.tr/
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ https://www.erciyes.edu.tr/
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ https://ebyu.edu.tr/tr/
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ https://www.erzurum.edu.tr/
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ https://www.ogu.edu.tr/
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ https://www.eskisehir.edu.tr/
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) http://www.firat.edu.tr/tr
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ https://gsu.edu.tr/
GAZİ ÜNİVERSİTESİ http://gazi.edu.tr/
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ http://www.gibtu.edu.tr/index.html
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ https://www.gantep.edu.tr/
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.gtu.edu.tr/
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ https://www.giresun.edu.tr/
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ http://www.gumushane.edu.tr/
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ https://www.hacettepe.edu.tr/
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ hakkari.edu.tr
HARRAN ÜNİVERSİTESİ https://www.harran.edu.tr/
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ https://www.mku.edu.tr/
HİTİT ÜNİVERSİTESİ https://www.hitit.edu.tr/
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ http://www.igdir.edu.tr/
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ https://www.isparta.edu.tr/
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) http://www.inonu.edu.tr/tr/
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) https://iste.edu.tr/
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ https://www.medeniyet.edu.tr/tr
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.itu.edu.tr/
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ https://www.istanbul.edu.tr/tr
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA https://www.istanbulc.edu.tr/tr
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ https://www.bakircay.edu.tr/
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ http://www.idu.edu.tr/
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ https://ikcu.edu.tr/
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ https://iyte.edu.tr/
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ https://www.kafkas.edu.tr/
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ https://www.istiklal.edu.tr/
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ http://www.ksu.edu.tr/
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ https://www.karabuk.edu.tr/
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.ktu.edu.tr/
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ https://www.kmu.edu.tr/
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ https://www.kayseri.edu.tr/
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ https://kku.edu.tr/Anasayfa
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ http://www.klu.edu.tr/
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ https://www.ahievran.edu.tr/
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ http://www.kilis.edu.tr/
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ http://www.kocaeli.edu.tr/
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://ktun.edu.tr/
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ http://www.dumlupinar.edu.tr/
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ https://ksbu.edu.tr/Website/Default.aspx
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ http://ozal.edu.tr/
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ https://www.mcbu.edu.tr/
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ http://www.artuklu.edu.tr/
MARMARA ÜNİVERSİTESİ marmara.edu.tr
MERSİN ÜNİVERSİTESİ http://www.mersin.edu.tr/
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ https://www.msgsu.edu.tr/
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ http://mu.edu.tr/tr
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) https://www.munzur.edu.tr/
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ http://www.alparslan.edu.tr/
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ https://www.erbakan.edu.tr/
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ https://www.nevsehir.edu.tr/
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ http://www.ohu.edu.tr/
ODTÜ-ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ https://www.metu.edu.tr/tr
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ http://www.omu.edu.tr/tr
ORDU ÜNİVERSİTESİ http://www.odu.edu.tr/
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ http://www.osmaniye.edu.tr/
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) https://www.pau.edu.tr/
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) https://erdogan.edu.tr/Website/Default.aspx
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ https://www.sbu.edu.tr/
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ https://www.subu.edu.tr/tr/ana-sayfa
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ https://www.sakarya.edu.tr/
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ https://samsun.edu.tr/
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) http://www.selcuk.edu.tr/
SİİRT ÜNİVERSİTESİ http://www.siirt.edu.tr/
SİNOP ÜNİVERSİTESİ https://sinop.edu.tr/
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ http://www.cumhuriyet.edu.tr/
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) https://w3.sdu.edu.tr/
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ https://www.sirnak.edu.tr/yeni/index.php
TARSUS ÜNİVERSİTESİ http://www.tarsus.edu.tr/Website/Default.aspx
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ http://www.nku.edu.tr/
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ https://www.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
TRABZON ÜNİVERSİTESİ https://trabzon.edu.tr/Website/Default.aspx
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) https://www.trakya.edu.tr/
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.tau.edu.tr/
UŞAK ÜNİVERSİTESİ https://www.usak.edu.tr/
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ https://www.yyu.edu.tr/
YALOVA ÜNİVERSİTESİ http://www.yalova.edu.tr/
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.yildiz.edu.tr/
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ https://bozok.edu.tr/
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ https://w3.beun.edu.tr/

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 2 + 2 kaçtır?