BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Vur dedik, öldürdü atasözünün anlamı - Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud atasözünün anlamı - Vermemiş mabut, neylesin Mahmut atasözünün anlamı - Verirsen veresiye, batarsın karasuya atasözünün anlamı - Verirsen doyur, vurursan duyur atasözünün anlamı - Veripte kötü olacağına, vermeyipte kötü ol atasözünün anlamı - Verip pişman olmaktansa (olacağına), vermeyip düşman olmak yeğdir (ol) atasözünün anlamı - Veresiye şarap içen, iki kez sarhoş olur atasözünün anlamı - Veren eli herkes öper atasözünün anlamı - Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin atasözünün anlamı - Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun atasözünün anlamı - Varını veren utanmamış atasözünün anlamı - Var varlatır, yok söyletir atasözünün anlamı - Var ne bilsin yok halinden atasözünün anlamı - Var evi, kerem evi; yok evi, verem (elem) evi atasözünün anlamı - Vakitsiz öten horozun başını keserler atasözünün anlamı - Vakit nakittir atasözünün anlamı - Üzümü (üzümünü) ye (de), bağını sorma atasözünün anlamı - Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı - Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun atasözünün anlamı - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Kuş Uçmaz, Kervan Geçmez Deyiminin Anlamı - Kabir Azabı Çekmek Deyiminin Anlamı - Paçayı Kurtarmak Deyiminin Anlamı - Şaka kaldırmak Deyiminin Anlamı - Yüreği pek deyiminin anlamı - Ateş Kesilmek Deyiminin Anlamı - Gününü gün etmek Deyiminin Anlamı - Kanlı Canlı Deyiminin Anlamı - Canını almak Deyiminin Anlamı - Tam takır kuru bakır deyiminin anlamı - Altından Kalkmak Deyiminin Anlamı - Laf Olsun Diye Deyiminin Anlamı - İyi saatte olsunlar Deyiminin Anlamı - Açık Alınla Deyiminin Anlamı - Yüreği (içi) parçalanmak deyiminin anlamı - Pahalıya Mal Olmak Deyiminin Anlamı - Kendi Kendine Gelin Güvey Olmak Deyiminin Anlamı - Üstüne bir bardak (soğuk) su içmek deyiminin anlamı - Kara Çalı Deyiminin Anlamı - Nefesi Kesilmek Deyiminin Anlamı -