reklam
logo
reklam
logo

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hakkında Bilgi

A+
A-
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hakkında Bilgi

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü : Vakıf

İL : ADANA

Web Adresi : http://www.adanabtu.edu.tr/

Kuruluş Yılı :2011

Telefon Numarası :0 322 455 00 00

Fax :0 322 455 00 09

E – Mail :rektorluk@adanabtu.edu.tr

Üniversite Hakkında

Bilimsel, teknolojik, eğitim, iletişim, kültürel ve sosyal alanlarda evrensel normlara ve ülke gerçeklerine uygun bilgili, yetenekli ve donanımlı bireyler yetiştirerek ülkemiz ve tüm insanlığa hizmet etme amaçlanmıştır. Yeniliklere açık, üreten, paylaşan, yaygınlaştıran bilim camiasında ve toplumda güvenilen ve ülkemizin geleceğini yönlendiren uluslararası bağlantıları güçlü bir üniversite olmaktır.

Adres :Yeşiloba Yerleşkesi Yeşiloba Mah. Öğretmenler Bulvarı 46278 Sokak No:3 01180 Seyhan / ADANA

Teknik Bilgiler

Neden AdanaBTÜ? Yüzde yüz İngilizce eğitim Yeterli sayıda öğrenci kontenjanları ( 20 Türk Uyruklu, 5 Yabancı Uyruklu ) Öğrenci merkezli eğitim Her 5-10 öğrenciye bir danışman Elektronik kütüphanecilik Öğrenci projelerinin desteklenmesi Öğrenci ile öğretim üyesinin ortak proje yürütmesi Yurtdışı ve sanayi deneyimli akademisyen kadrosu Akredite araştırma laboratuvarları Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi Uluslararası üniversitelerle ortak diploma "Yaşam için öğrenmeliyiz" anlayışı Öğrenci ile yakından ilgilenilen ortam

Sosyal Yaşam

Ülkemiz, son on yılda sanayi ve teknolojiden, finans ve sigortacılığa, eğitim ve sağlıktan, teknoloji, ulaşım ve madencilik alanlarına oldukça önemli dönüşümler ve gelişimler yaşamıştır. Yaşanan bu dönüşümler sonucunda, bu alanlarda hizmet vermekte olan gerek kamu kuruluşları gerekse de özel kuruluşların, bilimsel veriler ışığında rehberliğe ihtiyaçları gitgide artmaktadır. Ayrıca ülkemizin küresel ekonomideki başarısı, küresel ve bölgesel liderlik rolü, kültürel çeşitliliği ve diğer yandan, enerji ve savunma güvenliğinde, toplumsal dinamizmde, tarım, madencilik ve çevre alanlarındaki atılımları dünya ülkelerince hayretle izlenmekte ve örnek gösterilmektedir. Avrupa’nın ve bölgemizin geleceğinde, Türkiye anahtar rolü oynayacaktır. Bu nedenle, üniversitelerin bu rehberliğe cevap vermeleri kaçınılmazdır. Üniversitenin en önemli görevi donanımlı ve kaliteli bireyler yetiştirmektir. Üniversitelerde eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerinin yanı sıra, uygulamalı eğitim çalışmalarının da içerisinde yer almalıdır. Böylece iş dünyasının ihtiyacına cevap verilecek, gerek özel sektöre, gerekse kamu kurumlarına donanımlı, uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe kazanmış, istihdama hazır fertler yetiştirilecektir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, evrensel değerleri bilen, ülkesini seven, milli ve manevi değerlerini sahiplenen, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemiş, sentez yeteneği güçlü, yenilikçi, girişimci, sorgulayıcı mezunlar verecektir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mezunları takım çalışmasına yatkın, etik değerleri özümsemiş, uluslararası işbirliğine hazır gençler yetiştirecektir.

Üniversite Hakkında Diğer Bilgiler

HEDEFLERİMİZ Yeterli Sayıda Öğrenci Alan Üniversite Tüm bölümlerimize her yıl maksimum 20-25 öğrenci almayı planlıyoruz. Laboratuvarlar ve oluşturulan altyapı ile uygulamalı eğitim ölçütleri esas alınarak öğrencilerin nitelikli ve donanımlı yetiştirilmesi sağlanacaktır. Mezunlarımızın diplomalı işsiz olarak değil, aksine ulusal ve uluslararası platformda rekabet edecek nitelikte olmaları üniversitemizin temel hedefidir. Üniversitemizde ikinci öğretim ve yaz okulu açılmayacaktır. Uygulamalı Eğitim Yapan Üniversite Öğrencilerimiz teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitimin içerisinde yer alacaktır. İlgili sanayi kuruluşları ve paydaşlarla iş birliğiyle protokol yaparak öğrencinin sanayide uygulama yapması zorunlu olacaktır. Sanayinin ve endüstrinin ihtiyacına cevap veren donanımlı, uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe kazanmış, istihdama hazır fertler yetiştirilecektir. Böylece Adana BTÜ, teorik eğitimleri uygulamalı hayat örnekleri ile güçlendirmiş, tercih edilen bir üniversite olmayı amaç edinmiştir. Öğrenci Merkezli Eğitim Çağdaş ve gelişmiş eğitimin felsefesi "eğitici merkezli" değil "öğrenci merkezli" eğitimdir. Öğretim üyeleri geniş dersliklerde devamlı teorik bilgi yükleyen "her şeyi bilen eğitici" konumundan, öğrenciye rehberlik eden, yol gösteren eğitici konumuna geçecektir. Öğrenciler, hazır bilgi edinme yerine bilgi kaynağına ulaşmayı öğrenen, her konuda derinlemesine araştırmayı bilen ve devamlı öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, dünya ile rekabet eden nitelikli konumda yetiştirilecektir. Ar-Ge Üniversitesi Araştırma ve geliştirmeye, yüksek lisans ve doktora çeşitliliğine önem veren, proje ile beslenen, projeleri ile sadece bilimsel yayın yapmayan, aynı zamanda proje sonuçlarını ekonomiye ve patente dönüştüren, teknolojik ürün üreten üniversite olma yolunda heyecanla ve kararlılıkla çalışıyoruz. Sanayi kuruluşları ve paydaşlarla projeler yapılması sonucu özel sektörün ülkemizde ve dünyada rekabet etmesi ve üniversitemizin teknolojik olarak gelişmesi sağlanacaktır. Yüksek Döner Sermaye Bölgemizdeki gereksinimleri ve ihtiyaçları tespit ettik. Kendi ayakları üzerinde duran bir yapı kurmak istiyoruz. Bu durum öğretim üyelerinin ve elemanlarının performansını arttıracaktır. Akredite laboratuvarlar kurarak, bölgemiz için gerekli analiz ve testleri yapıyoruz. Sürekli Eğitim Merkezi ile sanayiciye gerekli olan mesleki eğitimler verilmekte ve sertifika programları düzenlenerek bölgemiz iş dünyasının ara eleman probleminin çözülmesine önemli katkı sağlanmaktadır. Eğitim Dili İngilizce Dünyada bilim ve teknolojinin dili İngilizce'dir. Bundan kaçış yoktur. Günümüzde bu dili bilmediğinizde bilim ve teknoloji alanında dolayısıyla bilgi ve teknoloji üretiminde yoksunuz demektir. Hukuk Fakültesi hariç üniversitemizin tüm birimlerinde eğitim dili İngilizce’dir. Sanayi Kuruluşları ve Paydaşlarla İşbirliği Ülkemizdeki üniversite-sanayi iş birliği slogandan öteye gidememiştir. Sanayideki gelişimi ve değişimi üniversiteler daha geriden takip etmekte, bu değişime uyum sağlayamamaktadır. Sanayicilerle birlikte, işbirliği yapılacak ve yeni projeler hayata geçirilecektir. Böylece uygulamalı eğitimin ve Ar-Ge'nin önü açılacak, oluşan yenilikler ve değişim sonucunda, uluslararası ortamda rekabet edilebilecektir. Ekonomimizdeki toplam değerin %98'i doğru kopyalama sonucudur. Bu inovasyon değil, imitasyondur. Dolayısıyla üniversite-sanayi gerçek iş birliği ile kopyalama bitecek ve inovasyon hayata geçecektir. Yönünü Adana'ya Çeviren Üniversite Adanamızdaki kamu kurumları, meslek odaları, sivil örgütler ile uyum içinde, ilgili alanlarda iş birliği ve projeler yaparak, "kazan kazan" politikasını uyguluyoruz. Bu bağlamda hem üniversite hem ilgi sektörünün paydaşı, hem de Adana kazanmaktadır. Üniversiteyi adeta tel örgü ile çeviren kampüs içine hapsetmeyeceğiz. Yüzümüzü ve yönümüzü Adana'ya çeviriyoruz. Kentimiz ile iç içe olacağız. Böylece üniversite araştırma gücünün pazarlanması daha kolay olacaktır. Dünya Üniversitesi Adana BTÜ'nün kapıları dünyaya açık olacaktır. Gelişmiş ülke üniversiteleriyle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ve hareketliliği için çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıca Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri ülkelerinden öğrenci çekmeyi hedefliyoruz. Bu ülkelerle, ülkemizin geçmişe dayanan tarihi ve kültürel bağları, dikkate alındığında iş birliğini geliştirmek şarttır. Bu ülkelerin üniversitelerini ve yükseköğrenimle ilgili kuruluşlarını ziyaret ederek, bazı bölgelerde üniversitemizin bürolarını açmayı planlıyoruz. Ekip Çalışması Tüm çalışmalarımızı seçkin, uzman, eleştiriye açık, tecrübeli bir ekiple yürütüyoruz. Güven inisiyatif, sevgi ve uyum ekibimizdeki temel parametrelerdir. Kararlarımızı konu ile ilgili uzman ekipler, konunun paydaşları ve sektördeki temsilcilerin görüşlerini alarak belirliyoruz. Projelerimizi ve planlarımızı "ortak akıl" ile gerçekleştiriyoruz. Performans Sistemi Geliştirilmesi Üniversitemizde performans sistemi uygulamasına geçilmiştir. Bunun bir otomasyon programlama sistemi ile takibi yapılmaktadır. Çok çalışanlar, Ar-Ge ile uğraşanlar, patent geliştirenler, yeni bir projeye teknolojik ürün üretenler ödüllendirilmektedir. Bu bağlamda organizasyon ve disiplin özendirilmektedir. Performans sisteminin geliştirilmesi ile motivasyon ve düzenli çalışma artmaktadır. Akredite Üniversite Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin kalite ve akredite ölçütlerini örnek alarak sürekli yenilenen, değişime, iletişim ve etkileşime uyum sağlayan bir model kuruyoruz. Bu model içerisinde eğiticilerin eğitimi, laboratuvarların, dersliklerin, ders araç ve gereçlerinin akreditasyonu sağlanmaktadır. Ders ve uygulama konuları, değişen ve gelişen teknoloji ile bilgi kapsamında güncellenmektedir. Böylece dünyadaki gelişimin ve değişimin gerisinde kalınmayacaktır. Akredite üniversite modeli güvenilen, itibar ve tercih edilen bir üniversite modeli olmaktadır. Hem Bilimsel Hem Teknolojik Zengin Bizim ülkemiz ‘bilimsel zengin, teknolojik fakir’ bir ülke. Önceki yılların istatistiki verilerine göre İsrail’e baktığımızda, 9 bin uluslarararsı bilimsel yayın ürettiğini görüyoruz. Biz 18 bin adet uluslararası bilimsel yayın ürettik. Fakat İsrail, bunun 4 bin 500 tanesine patent üretti, yani üretime dönüştürdü. Biz ise 18 bin yayının sadece 185 tanesini üretime dönüştürdük. Bu yüzden Türkiye bilimsel zengin, teknolojik fakir. Biz bunu yıkmak istiyoruz, hem bilimsel zengin hem de teknolojik zengin olmak istiyoruz. Bu da sanayi ve endüstri kuruluşlarıyla, devletin kurumlarıyla iletişimden ve iş birliğinde geçer. En temelinden başlayarak (örneğin bir vida) üniversitemizde teknolojik ürünler üretmek istiyoruz. Gelişime ve Değişime Önem Veren Küreselleşen dünyamızda etkili roller alınmak isteniyorsa hem kendimizi geliştirmeli hem de gelişmeleri ve değişimleri yakından takip etmeliyiz. Üniversiteler gelişen teknolojiye ayak uydurmalı, içinde yer almalı ve özellikle de özel sektörün gerisinde kalmamalıdır. Bu nedenle gerek öğretim elemanlarımıza, gerekse öğrencilerimize uyguladığımız eğitim ve ar-ge programlarıyla onların bilim ve teknoloji dünyasındaki yenilikleri öğrenmelerini ve bu yeniliklere uyum sağlamalarını hedefliyoruz. Öğrenmenin sonsuzluğuna inanan, sürekli kendini geliştirme çabasında olan, uzmanlık alanlarındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli takip eden, kalıp haline gelmiş klasik müfredatlardan sıyrılıp, değişen ve gelişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte bir eğitim kadrosu oluşturmaktayız. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak yeniliğin takipçisi ve değişimin öncüsü bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Mezunları Takip Mezunlarımızı takip sistemi kuracağız. Bu sistemde elektronik veri bankası ve bilgisayar programlama sistemi olacaktır. Ayrıca mezunlarımız için ayrılan bir büro ve bu işin uzmanları görev alacaktır. Mezunlarımızla düzenli toplantılar, sosyal-kültürel faaliyetler yapılarak üniversite aidiyet duygusu güçlendirilecektir. Mezunlarımıza iş bulmada rehberlik ve kılavuzluk edilecektir. Sanayi kuruluşları ve ilgili sektörlerle işbirliği ve protokol yapılarak mezunların istihdamı sağlanacaktır. İşe yerleşen mezunlardan, mezun olacaklara rehberlik için üniversitede "ara yüzler" oluşturulacaktır. Adana BTÜ'lü olmak ayrıcalık ve farkındalık yaratacaktır.

sinavkazandiran

sinavkazandiran

Türkiye’nin en genç ve dinamik devlet üniversitelerinden biri olan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) 2011 yılında kurulmuştur. Adana’nın portakal çiçeği kokulu muhteşem coğrafyasında kentle iç içe yapılanan üniversite, nitelikli ve donanımlı bireylerin,sürekli değişim ve ilerleme içersindeki bilimsel ve teknolojik dünya ile uyum sağlayarak ülkemize kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Misyon; Araştırmak, öğretmek ve hizmet etmektir.Vizyon; Yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olmaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM
• Yüzde yüz İngilizce eğitim
• Öğrenci merkezli eğitim
• Uluslararası üniversiteler ile uyumlu müfredat
• Uluslararası üniversiteler ile çift diploma imkânı

• Uygulamalı eğitim anlayışı ile ilgili sektöre hazır
mezunlar
• Yurt dışı ve sanayi deneyimli akademisyen kadrosu
• “Yaşam için öğrenmeliyiz” anlayışı
• Öğrenci ile yakından ilgilenilen ortam
• Tüm öğrencilere etkin staj fırsatı
• Eğitimde kalite güvencesinin geliştirilmesi

KAMPÜS
Üniversite 2 bin dönüm arazi üzerine kurulmaktadır.Kampüs master planı, fakülteler ve idari binalar, sosyal ve spor tesislerinin projeleri tamamlanmıştır. Çok yakında üniversite binalarının ve tesislerinin yapımına başlanacaktır. İki yıl içinde kampüse taşınma işlemi planlanmıştır.

KÜTÜPHANE VE TEKNOLOJİK OLANAKLAR
• Sürekli yayın ve internet erişimi sağlayan elektronik
kütüphanecilik sistemi
• Tüm öğrencilere web ve e-mail imkanı
• Akredite ve son teknolojilerin kullanıldığı cihazlarla
kurulmuş araştırma laboratuvarları
• Görsel ve işitsel elektronik teknolojiler kullanılarak
hazırlanmış derslikler
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE PROJELER
• Öğrencilere uluslararası değişim programları ile
yurtdışında eğitim imkanı
• Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim programlarına
katılım imkanı
• Uluslararası eğitim projelerine katılım
• Öğrenci projelerinin desteklenmesi ve projelerle
gelir sağlama
• Öğrenciler ile öğretim üyelerinin ortak proje
yürütmesi
ULUSLARARASI ÇİFT DİPLOMA
Adana BTÜ ve İngiltere Leeds Beckett Üniversitesi arasında yapılan anlaşma ile İnşaat Mühendisliği ve Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümlerinde çift diploma programı açılmıştır. Bu programı kazanan öğrenciler ilk üç yıl Adana BTÜ’de okuduktan sonra son yıl İngiltere Leeds Beckett Üniversite’sinde eğitim görecekler.Bu programlardan alınan diploma tüm dünyada geçerli olacaktır.
KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARI TAKİP
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bünyesindeki Kariyer Merkezi ile öğrencilere ve mezunlara yetenekleri doğrultusunda hedeflerini doğru şekilde belirlemeleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeleri aşamalarında hizmet sunmaktadır. Ayrıca üniversite-sanayi işbirliğinde düzenlenecek teknik gezi, seminer sertifika programları ve konferanslar ile öğrenciler ve mezunların iş dünyasını tanıyıp sektörel tecrübelerden faydalanması amaçlanmaktadır.Mezunları takip sistemi ile öğrenciler mezun olduktan sonra da takip edilmekte ve hayatının her döneminde üniversite ile sürekli iletişim kurarak üniversite aidiyet duygusunun gelişmesi sağlanmaktadır.
ULAŞIM VE BARINMA
Üniversiteye bağlı Yeşiloba, Kurttepe ve Ziyapaşa Yerleşkeleri Adana’nın merkezi noktalarına konumlanmıştır.Şehrin her noktasından üniversite yerleşkelerine toplu taşım araçları ile kısa sürede ulaşım sağlanabilmektedir. Yerleşkelerden, Adana Şakirpaşa Havaalanı’na, merkez otogara ve tren garına ulaşım kolay ve hızlı şekilde gerçekleşebilmektedir.
Öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı aşağıdaki yurtlardan istifade edebileceklerdir;
• Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu
• Sümer Erkek Öğrenci Yurdu
• Sabancı Kız Yurdu
Kentte birçok özel yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilere uygun çok sayıda kiralık ev mevcuttur.

FAKÜLTELER

• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
• Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
• Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
• Denizcilik Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• Siyasal Bilgiler Fakültesi
• İşletme Fakültesi
• Turizm Fakültesi
• İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

YÜKSEKOKUL

• Yabancı Diller Yüksekokulu

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ
ALINACAK BÖLÜMLER

• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
• Biyomühendislik Bölümü
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
• Endüstri Mühendisliği Bölümü
• Gıda Mühendisliği Bölümü
• İnşaat Mühendisliği Bölümü
• Makine Mühendisliği Bölümü
• Malzeme Mühendisliği Bölümü
• Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
• Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
• Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
• Turizm İşletmeciliği Bölümü
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
• Mimarlık Bölümü

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Diyana Ahmadi dedi ki:

    Marhabalar ben erciyes yös sınavına girdim ve 41 puan aldım şimdi ben iki yıllık bir bölüm okumak istiyorum acaba bu puan la bir bölum okuya bilırmiyim?