6. Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB

6. Sınıf Türkçe Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.6. sınıf Türkçe dersinde bazı konular hem 1. Dönem hem de 2. Dönem de işlenmektedir.

6. Sınıf Türkçe Konuları 

 • 1.DÖNEM
  Biçim ve Yapı Bilgisi

  – Kök, Ekler, Ek fiil
  Sözcükte Anlam
  – Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
  – Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
  – Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
  – Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
  – Deyimler ve Atasözleri
  Tamlamalar (İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması)
  Cümlede Anlam
  – Neden-Amaç-Sonuç Cümleleri
  – Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
  – Karşılaştırma Cümleleri
  – Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
  – Örtülü Anlam
  – Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
  – Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek Yargılar, Cümle Tamamlama ve Oluşturma)
  Parçada ve Paragrafta Anlam
  – Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
  – Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
  Zamirler
  Edat-Bağlaç-Ünlem
  Yazım Kuralları
  – Büyük Harflerin kullanımı, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazım kuralları, Bağlaç ve Eklerin Yazım kuralları, Yazımı Karıştırılan Sözcüklerin incelenmesi
  Noktalama İşaretleri
  – Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi
  Söz Gruplarında Anlam
 • 2. DÖNEM
  Parçada ve Paragrafta Anlam
  Giriş, Gelişme, Sonuç cümlesi
  Parça Oluşturma ve tamamlama
  Metin Türleri (Bilgilendirici, Hikaye edici, şiir)
  Hikaye Unsurları (Anlatıcı)
  Metin Karşılaştırma
  Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri
  Söz Sanatları (Abartma, Kişileştirme, Konuşturma, Benzetme)
  Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)
  Tablo ve Grafik inceleme
  Görsel yorumlama

6. Sınıfta İşlenecek Metin Türleri

 • BİLGİLENDİRİCİ METİNLER
  Anı
  Blog
  Efemera ve Broşür (liste, diyagram, tablo, grafik, kroki,harita, afiş vb. karma içerikli metinler)
  e-posta
  Haber Metni, Reklam
  Kılavuzlar (kullanım kılavuzları, tarifname, talimatnameler vb.)
  Gezi Yazısı
  Makale / Fıkra / Söyleşi /Deneme
  Mektup
  Özlü Sözler (vecize, atasözü, deyim, aforizma, duvar yazıları, motto, döviz vb.)
  Sosyal Medya Mesajları
 • HİKÂYE EDİCİ METİNLER
  Çizgi Roman
  Fabl
  Hikâye
  Karikatür
  Masal / Efsane / Destan
  Mizahi Fıkra
  Roman
  Tiyatro
 • ŞİİR
  Şarkı / Türkü
  Şiir

1.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2020-2021 (MEB)

2.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2020-2021 (MEB)

3.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2020-2021 (MEB)

4.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2020-2021 (MEB)

5.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2020-2021 (MEB)

6.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2020-2021 (MEB)

7.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2020-2021 (MEB)

8.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2020-2021 (MEB)

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. AYHAN BEY dedi ki:

  Ayhan Beyin söylediği doğru.

 2. Ayhan dedi ki:

  Valla ben derste yazdıklarımızı yetiştiremiyorum. Ekran görüntüsü de alamıyorum. Mecbur buradan bakıyorum konuları Google’a da yazıyorum konu hakkındaki bilgileri ancak yazıyorum.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Solunum Sistemi Konu Anlatımı - 6. sınıf Kan Grupları ve Kan Alışverişi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Dolaşımı Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Damarları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kalbin Yapısı ve Görevleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı - 2021 LGS Mayıs Ayı Örnek Soruları Yayımlandı - 6. Sınıf Sindirime Yardımcı Organlar Konu Anlatımı - 6. Sınıf Besinlerin Emilim Olayı Konu Anlatımı - 2021 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı - 6. Sınıf Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Konu Anlatımı - Burs Veren Üniversiteler - 6. Sınıf Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim Konu Anlatımı - 6. Sınıf Sindirim Sistemi Konu Anlatımı -
reklam