6. Sınıf Türkçe Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024

6. Sınıf Türkçe Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımlıları açıklandı. Bu yıl ilk defa tüm Türkiye de bakanlıkça uygulanacak olan sınav öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınav için MEB örnek konu soru dağılım tablolarını paylaştı. Ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlarda sorular, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak. İlk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Peki MEB ortaokul ve lise ortak sınav örnek konu ve soru dağılımları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte 6. sınıf ortak sınav örnek konu ve soru dağılımları

6. Sınıf Türkçe Dersi MEB Yayınları Konu Soru Dağılım Tablosu

6. Sınıf Türkçe Dersi MEB Yayınları Konu Soru Dağılım Tablosu  
ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR 1. Sınav  
İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav  
 
1.   Senaryo 2.   Senaryo  
1. DİNLEME /İZLEME Alt öğrenme alanı yok. T.6.1.1. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. * * *  
T.6.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır. * * *  
T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. * * *  
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. * * *  
T.6.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. * * *  
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. * * *  
T.6.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Katılımlı, katılımsız,grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır. * * *  
2. KONUŞMA Alt öğrenme alanı yok. T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. * * *  
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. * * *  
T.6.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. * * *  

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
* * *  
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. * * *  
3. OKUMA Akıcı Okuma T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. * * *  
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. * * *  
T.6.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. * * *  
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. * * *  
Söz Varlığı T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
1 1 1  
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1   1  
T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.
2 1 1  
T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur. 1      
Anlama T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir. 1   1  
T.6.3.16. Okuduklarını özetler.        
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 3 1    
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. 1      
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1    
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
1 1    
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
1 1    
T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.
1 1    
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
1      
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.
1   1  
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.
1      
T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.        
T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.        
4. YAZMA Alt öğrenme alanı yok. T.6.4.1. Şiir yazar.        
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.
       
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.
b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
    1  
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
  1    
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.        
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
2   1  
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.        
T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.        
T.6.4.14. Kısa metinler yazar.        
• İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir. Örnek senaryolara ilişkin açıklamalar ekte verilmiştir.
* İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavın kapsamında dinleme/izleme, konuşma alanları ve okumanın alt öğrenme alanı olan akıcı okumayla ilgili kazanımlardan soru sayısı belirtilmemiştir. Çünkü bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği eğitim kurumu sınıf /alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir.
 

 

6. Sınıf ANKA YAY.

6. Sınıf Türkçe Dersi Anka Yayınları Konu Soru Dağılım Tablosu  
ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR 1. Sınav  
İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav  
 
1.   Senaryo 2.   Senaryo  
1. DİNLEME / İZLEME Alt öğrenme alanı yok. T.6.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır. * * *  
T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. * * *  
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. * * *  
T.6.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. * * *  
T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. * * *  
T.6.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Katılımlı, katılımsız,grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır * * *  
2. KONUŞMA Alt öğrenme alanı yok. T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. * * *  
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. * * *  
T.6.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. * * *  

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
* * *  
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. * * *  
3. OKUMA Akıcı Okuma T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. * * *  
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. * * *  
Söz Varlığı T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
1 1    
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1   1  
T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.
2 1 1  
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2   1  
  T.6.3.16. Okuduklarını özetler.        
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 3 1    
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.        
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. 1      
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1    
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1    
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
2 1 1  
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
2 1    
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
1      
T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.        
T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
       
T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.        
T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
       
4. YAZMA Alt öğrenme alanı yok. T.6.4.1. Şiir yazar.        
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.
    1  
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
  1 1  
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.        
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.        
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
2   1  
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.        
T.6.4.14. Kısa metinler yazar.        
• İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
* İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavın kapsamında dinleme/izleme, konuşma alanları ve okumanın alt öğrenme alanı olan akıcı okumayla ilgili kazanımlardan soru sayısı belirtilmemiştir. Çünkü bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği eğitim kurumu sınıf /alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir.
 

6. Sınıf Türkçe Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2024 , 2024 6. Sınıf Türkçe Ortak Yazılı Sınav Konuları nelerdir. 2024 6. Sınıf Türkçe Ortak Yazılı Soru Dağılımı nelerdir

6. Sınıf Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımları

2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle yapılacak 6. sınıf ortak sınavları için hazırladığımız 6. Sınıf Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımlarını her ders için ayrı ayrı hazırladık. İncelemek istediğiniz dersin üzerine tıklayarak içeriği inceleyebilirsiniz

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 4 kaçtır?


CNC Programlama ve Operatörlüğü (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Fizyoterapi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları