6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı

6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı

Varlık isimlerinin yerine geçen ve cümle içerisinde kullanılan kelimelere zamir denir. Zamirlerin diğer adı Adıl’dır. Zamirler ek alarak da kullanılabilir.  6. sınıflar için zamirler konusunu örneklerle sizin  için hazırladık.

Zamirler

Dilimizde bazı durumlarda varlıkların adlarının yerini tutmaları için kullandığımız sözcüklere “zamir (adıl)” denir.

-Adem dün akşam gelmedi. Onu çok merak ettiğimi söyleyin.

(cümlesinde kullanılan altı çizili sözcük “Adem”in isminin yerine kullanılmıştır.)

Kişi (Şahıs) Zamirleri

Cümlede geçen insan isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. Şahıs Zamiri olarak da bilinir.

Örnek:

Adların yerlerini kişi olarak tutan sözcüklerdir.

Tekil           Çoğul
ben              biz
sen               siz
o                  onlar

Ad durum eklerini alabilirler.

Örnek:
ben-i,  o-n-a,  sen-de, biz-den.

Gerekli kişi zamiri kullanmazsa anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu oluşur.

Kitaplarını sınıfta unutmuş.

cümlesinde ” senin, onun ” zamirlerinin kullanılmaması anlam belirsizliğine yol açmıştır. Çünkü ”senin kitaplarını” ya da ” onun kitaplarını ” anlam vardır cümlede.

Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi kişi zamiri değildir ?

A) Ben
B) Biz
C) Onlar
D) Şunlar

İşaret Zamirleri

Adların yerlerini işaret ederek tutan zamirlerdir.

-Bu, daha güzelmiş.
-Şunu getirir misin?
-O, senin çantana sığmaz.
-Ötekini almalısın.
-Bunları sana daha önce de anlattım.

Adların bütün görevlerini yapabilir, onlar gibi çekimlenebilirler.

Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi işaret zamiri değildir ?

A) Bazısı
B) Bunlar
C) Beriki
D) Bu

Belgisiz Zamirler

Varlıkların yerini tutmalarına rağmen hangi varlığın yerine kullanıldığı tam ve açıkça belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir denir. “Bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, şey vb.” sözcükler belgisiz zamirlerdir.

-Soruların hepsini çözmüş.
-Biri dün seni sordu.
-Öğrencilerin birkaçı sınava girmemiş.
-Kimileri, bu konuda senin gibi düşünmüyor.

Belirsizlik anlamı taşıyan bir sözcük, adın yerini tuttuğu zaman belgisiz zamir olur.

Örnek Soru:

Birçoğu ” kelimesi hangi çeşit zamirdir ?

A) Kişi zamiri
B) Belgisiz zamir
C) İşaret zamiri
D) Soru zamiri

Soru zamirleri 

Adların yerlerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

Örnek:

Kim okumuş?

– İnsanları sorar.
– Her zaman soru zamiri olarak kullanılır.
– Adlar gibi çekimlenebilir.

Örnek:

Ne vereceksin?

– Nesneleri sorar.
– Adın yerini tuttuğunda soru zamiri adı belirttiğinde soru sıfatı ”Niçin?” anlamı verdiğinde soru zarfı olur.

Örnek:

Kaç aldın?

– Niceklikleri sorar.
– Ad belirttiğinde soru sıfatı olur.
– Adlar gibi çekimlenebilir.
-İnsanı sormuş.

Örnek:

Hangisi senin kardeşindir?

– Nesneyi sormuş.

Örnek:

Hangisi yere düşüp kırıldı?

– Adlar gibi çekimlenebilir. Yalın durumda ancak soru sıfatı olarak kullanılabilir.

Örnek Soru:

Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlan­mamıştır ?

A) Kıtlık hangi yılda olmuştu ?
B) Bu kadın sizin neyiniz olur ?
C) Yaz tatilinde nereye gitmek istersin ?
D) Bu akşam hangisini giyeceksin ?

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
2021 ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı - 2021 ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2022 - Zootekni İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Ziraat Mühendisliği Programları İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Zaza Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yunan Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yönetim Bilimleri Programları İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yerel Yönetimler İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yeni Medya ve İletişim İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yeni Medya İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yazılım Geliştirme İçin Kaç Net Gerekir 2022 - Yazılım Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2022 -
reklam