2024 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM

2024 KPSS Önlisans Konuları ve KPSS Önlisans Soru Dağılımı ÖSYM 2024 sizler için derledik; 2024 KPSS Önlisans Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin oluşmaktadır. Yeni bir sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Sizlere son beş yıldır çıkmış olan konuları ve soru dağılımını paylaştık.

KPSS Önlisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Genel Yetenek kısmında adayların problem çözme, okuduğunu yorumlamasına yönelik sorular yöneltilmektedir. Genel Kültür kısmında  ise adaylara bilgi odaklı sorular yöneltilmektedir. Toplam soru sayısı KPSS önlisans sınavı için 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Süre ise 130 dakika (2 saat 10 dakika) verilmektedir. Adaylar soru başına yaklaşık 1.1 dakikalık süre ile yarışacaklar.

KPSS Önlisans Konularını ve Soru Dağılımını

2024 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

KPSS Önlisans Konularını ve Soru Dağılımını

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere iki bölümden oluşur. Ayrıntılı şekilde açıklayacak olursak;

Genel Yetenek

Genel Yetenek bölümünde toplamda 3 dersten 60 soru sorulur.  Soruların derslere göre dağılımı;

Türkçe 30 Soru
Matematik – Geometri — 30 Soru

Geçtiğimiz yılların sorularını incelediğimizde adaylara; okuduğunu anlamaya , muhakeme gücünü, mantık yürütebilmeye yönelik sorular sorulacak olup adayların başarılı olabilmeleri için sınava hazırlanırken bol pratik yapmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyemizdir.

Genel Kültür

Genel Kültür bölümünde ise  toplamda 4 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

⇒ Tarih — 27 Soru
⇒ Coğrafya 18 Soru
⇒ Vatandaşlık 9 Soru
⇒ Güncel Bilgiler 6 Soru

Tarih ve coğrafya derslerinde öğrenilen bilginin doğruluğu ve yorumlaması hakkında sorular sorulurken vatandaşlık soruları bilgiye dayalıdır. Güncel bilgiler soruları için ise gündemi yakından takip etmeyi bırakmamak tavsiyemizdir.

Yukarıda sizlere derslerin soru dağılımlarından  bahsettik şimdi ise konuların 5 yıllık soru dağılımlarını sizlere aşağıda tablolar halinde sunduk. Üzerine tıklayarak konuların anlatımlarına ulaşabilirsiniz…

KPSS Önlisans Türkçe Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Türkçe Konu Dağılımı 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010
Sözcükte Anlam 2 1 2 1 1 2 2
Cümlede Anlam 1 2 1 2 3 4 3
Sözcük Türleri 1 1 1 1 2 1 2
Sözcükte Yapı 1 1 1 1 1 1 1
Cümlenin Ögeleri 1 1 1 1 1 1 1
Cümle Türleri   1 1 1 1 1
Dil Bilgisi Ses Olayları 1 1 1 1 1 2 1
Yazım Kuralları 1 1 1 1 1 1 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1 1 1 1 1
Anlatım Bozuklukları 1 1 1 1 1 1 2
Paragrafta Anlam 15 14 15 14 13 14 14
Paragrafta Anlatım Biçim 1 1 1 1 1 1
Sözel Mantık 4 4 4 4 4
TOPLAM SORU SAYISI 30 30 30 30 30 30 30

KPSS Önlisans Matematik Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010
Temel Kavamlar 1 1 1 1
Sayılar- Ebob-Ekok 3 3 3 3 3 5 2
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar 2 2 2 2 1 2 2
Basit Eşitsizlikler 1 1 1 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 2 1 2 1 2 1
Köklü Sayılar 1
Faktöriyel 2
Çarpanlara Ayırma 1 2 1 1 1 2
Oran- Orantı 1 1 1 1 2
Denklem Çözme 1 1 1 1 1 2 2
Sayı Problemleri 1 2 1 2 1 1 2
Kesir Problemleri 1 1 1 1 1
Yaş Problemleri 1 1 1 1
İşçi ve Havuz Problemleri 1 1 1 1 1
Hareket-Hız Problemleri 1 1 1 1 1 1 2
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri 1 1 2 1
Karışım Problemleri 1 1 1
Grafik Problemleri 2 1 2 1 2 1 3
Kümeler ve Problemleri 2 1 2 1 1 1
Fonksiyonlar 1 1 1 1
İşlem 1
Modüler Aritmetik
Permütasyon 1 1
Konbinasyon 1 1 1
Olasılık 1 1 1 1 1
Sayısal Mantık 3 2 3 2 2 2 1
Şekil Yetenek 1 1 1
TOPLAM SORU SAYISI 25 25 26 27 27 27 27

KPSS Önlisans Tarih Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Tarih Konu Dağılımı 2022 2020 2018 2016 2014 2012
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 1 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Medeniyet 1 2 1 2 2 3
İlk Türk İslam Devletleri 1 2 1 2 1 1
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 2 2 2 2 1 3
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi 1 2 1 2 2 1
17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi 1 3 1 3 1
18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi 1 1 2 1
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 1 1 1  1
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti 1 1 1 1 1 2
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet 4 1 4 1 2 2
Milli Mücadele Dönemi 4 3 4 3 4 4
İnkılap Tarihi 5 3 5 3 5 5
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar 1 5 1 5 3 4
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 4 2 4 2 2 1
TOPLAM SORU SAYISI 27 27 27 27 27 30

KPSS Önlisans Coğrafya Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Coğrafya Konu Dağılımı 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010
Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2 1 2 1 1 1 1
Türkiye’nin İklimi ve Bikti Örtüsü 2 3 2 3 2 1 3
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 4 4 4 4 4 2 2
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 2 2 2 2 3 2 1
Tarım 1 1 1 1 1 2 2
Hayvancılık 1 1 1 1 1
Madenler ve Enerji Kaynakları 2 2 2 2 1 2 2
Sanayi ve Endüstri 1 1 1 2 1
Ulaşım 1 1 1 1 1 1 1
Ticaret 1 1 1 1 2 2 1
Turizm 1 1 1 1 1 1 1
Bölgeler Coğrafyası 1 1 2
TOPLAM SORU SAYISI 18 18 18 18 18 18 18

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı 2022 2020 2018 2016 2014 2012
Temel Hukuk Kavramları 3 3 3 3 3 3
Anayasal Kavramlar 1
Türk Anayasa Tarihi
Temel Hak Ödevler 1
Yasama 1 1 1 1
Yürütme 2 3 2 3 2 1
Yargı 1 1 1
İdare Hukuku 2 3 2 3 2 2
TOPLAM SORU SAYISI 9 9 9 9 9 9

KPSS B Memurluk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

a. KPSS memurluk kadroları için sınav ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B memurluk kadroları için sınav ÖSYM tarafından 2 yılda bir çift yıllarda (2016, 2018, 2022…) yapılmaktadır. Bu kadrolara girmek isteyen lisans mezunu adaylar 2024 yılının Eylül ayında; Lise – Önlisans mezunu adaylar aynı yılın Ekim ayında; Ortaöğretim mezunu adaylar ise Kasım sınava girmeleri gerekmektedir.

b.KPSS B memurluk sınavına son sınıf öğrencileri de girebilir mi?

Sınav sonuçlarının geçerli olduğu 2 yıl süresince mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS B memurluk sınavına girebilirler.

c. KPSS B memurluk atamaları nasıl yapılır?

KPSS B memurluk atamaları merkezi ve kurumsal atama olmak üzere iki farklı şekilde yapılır.

d. KPSS B memurluk “merkezi atamaları” ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B  memurluk merkezi atamaları, 2 yıl boyunca Kasım ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

e. KPSS B memurluk “kurumsal atamaları” ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B  kurumsal atamaları, ilgili kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılır.

f. KPSS B memurlukta yabancı dil sınavının önemi nedir?

Yabancı dil sınavı adayların tercihine bağlıdır.

g. KPSS B kadrolarına atanmak için hangi puan türleri kullanılmaktadır?

KPSS B  kadroları için gerçekleştirilen atamalarda Lisans mezunu adaylar için P3, Önlisans mezunu adaylar için P93, Lise mezunu adaylar için P94 puan türleri geçerli olmaktadır.

h.KPSS B memurluk atamalarında yaş sınırı var mıdır?

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. B grubu kadrolar için üst  yaş sınırı yoktur. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise en az 15 yaşını doldurmuş ve mahkeme kararı ile reşit kılınmış olmak şartı ile devlet memurluklarına atanabilirler.

ı. KPSS B’den başka sınav yapılır mı?

Merkezi atamalarda ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Fakat kurumsal atamalarda ayrıca mülakat yapılabilir.

2024 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

2024 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

KPSS  B Memurluk Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1 )KPSS B Memurluk (Lisans) Nedir?

Bir lisans programından mezun olmuş ya da mezun olacak durumda bulunan adayların girebileceği KPSS B sınavı, ÖSYM tarafından 2 yılda bir (çift yıllarda) düzenlenmektedir. Dolayısıyla B Grubu kadrolarına iki yılda bir çift yıllarda alım gerçekleşir.

2) B Grubu Memurluk (Ön Lisans/Ortaöğretim) Nedir, Kimler Girebilir?

Önceki yıllarda ön lisans okumuş, mezun olmuş ve şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS’ye, isterlerse de lisans KPSS’ye girebilirler. Bu şu demek oluyor, adaylar kendilerini hangi alanda daha yeterli hissediyorlarsa o alanda Kamu Personeli Seçme sınavına girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS’ye giremez. Ön lisanstan mezun olduğunuz gün, ortaöğretim puanınız geçersiz olacaktır.

3) B Grubu Memurluk Kadrolarına Atamalar Nasıl Yapılır?

KPSS B kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunu adayların, 120 sorudan oluşan KPSS Genel Yetenek–Genel Kültür sınavına girmeleri gerekmektedir.

A Grubu kadroları dışında kalan tüm kadrolar B Grubu kadrosudur. B Grubu (Lisans) Memurluk adayları atamalarda, KPSS sonuç belgesinde bulunan P3 puan türünü kullanırlar. Ön lisans mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için adaylar P93 puanı ile tercihte bulunabilirlerken, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için P94 puan türü ile atama yapılmaktadır.

Atamaları ÖSYM tarafından yapılan adaylar KPSS A’dan farklı olarak, başka bir sınava ya da yazılı, sözlü mülakata girmeden doğrudan ilan edilmiş kadrolara atanırlar. Bu alımlar merkezi alımlar olabileceği gibi kurumsal alımlar (Emniyet genel müdürlüğü, gümrük bakanlığı, TSK gibi) da olabilir. Ayrıca B grubu alımlar hem kadrolu hem de sözleşmeli alımları da kapsamaktadır.

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 30 YORUM
 1. İlayda dedi ki:

  Merhaba diş protez teknolojisi dışında hangi bölümlere atanabiliyorum

 2. Melda dedi ki:

  Merhaba ön lisans deniz ve liman işletmeciliği mezunuyum hangi alanda atama olur acaba? Ya da düz memur olabilir miyim? Özellikle antalya ve muğla çevresini istiyorum napmam lazım?

  1. melike dedi ki:

   kendi okuduğunuz bölüm dışında bir alana da atanabilirsiniz önlisanstan. Atama şartlarında bazı sertifikalar isteniyor şartlara uyuyorsanız atanırsınız

 3. bekir dedi ki:

  yapı denetim mezunu olup atanan var mı ?

 4. Zeynep dedi ki:

  Ben liseden tıbbi laboratuvar teknikerleri mezunuyum sonrasında önlisans tekrar tıbbi laboratuvar okudum ben lise KPSS’ye girebilir miyim önlisans KPSS’ye mi gireceğim

  1. orhan dedi ki:

   önlisans mezunu olduğunuz için ortaöğretim diplomanız yanar o yüzden önlisans sınavına girmeniz lazım

 5. Aslı dedi ki:

  Laborant ve veteriner sağlık bölümünden mezunum il tarım veteriner teknikerliği için hazırlanıyorum sizce atama olur mu?

 6. Yunus Emre çağlar dedi ki:

  Bu kpss ön lisansta temel yoksa ne yapmamız lazım

 7. Ahmet dedi ki:

  Geometri yok sanırım

 8. Alperen dedi ki:

  Paramedik ataması ne olur 2024 ? Artar mı yoksa aynı devam eder mi ?

  1. Sağ.Bkn.Personel.Tem. dedi ki:

   Paramedik (İlk ve Acil Yardım) ataması azalacaktır. ATT ataması artacaktır. Lise mezunu Acil Tıp Teknisyenleri mezun yoğunluğu ve arada sıkışması bakanlıkta konuşulmaktadır. Lise mezunu ATT ve Hemşireler 2024-2025 yıllarında görülmediği kadar ataması olacaktır. Herkesin sınava girmesini şiddetle tavsiye ederim.

   1. orhan dedi ki:

    Acil tıp Teknisyeni alımı 84 puana kadar düştü yeterince alım oldu ön lisans paramediklere yazık değil mi 87 ile kapattı sınav ortaöğretime göre daha zor olmasına rağmen .Devletimiz ne yapacağını biliyordur insanları yanlış bilgilendirmeyin lütfen o gün gelince göreceğiz.

 9. Lale dedi ki:

  ben Azerbaycan vatandasıyım 4 yıllık dıploma denkligimı aldım 2024 kpss sınavına gırebılırmıyım nereye basvurmam gerekıyor

  1. Emre dedi ki:

   Sınav tarihi yaklaştığında başvuru için gerekenler açıklanır

 10. Sude dedi ki:

  Merhabalar ben 2024 dgs sınavına hazırlanıp lab vet bölümünü veterinerlik tamamlamak istiyorum bunun için dershaneye gitmeyi düşünüyorum ama aynı zamanda kpss ye de giricem sizce dershaneye kpss için gitmek daha mı mantıklı çünkü aynı, amanda yine mat turkce dersleri veriliyor

  1. Hasan dedi ki:

   Eğer ki mat. Temeliniz varsa kpss kursuna gitmeniz daha mantıklı olur.

 11. Hasan dedi ki:

  İnşaat teknikerliği atamaları oldu mu olduysa kontenjan kaç ?

 12. Ramazan DEMİR dedi ki:

  KPSS 2022 taban ve tavan puanları ne?

 13. sami dedi ki:

  arkadaşlar kpss ortaöğretimde sadece tyt
  konuları / müfredatı mı var bilen bir arkadaş cevaplayabilir mi ?

 14. Melike dedi ki:

  Bu önlisans kpss sınavının matematik kısmı için tyt kaynakları ile hazırlanabilir miyiz

  1. Ennes dedi ki:

   Evet zaten konular birebir aynı

 15. Kerem Bek dedi ki:

  AÖF 2 yıllık Tıbbi Sekreterlik mezunuyum atanmam için ne yapmam gerek ?

  1. Zeynep dedi ki:

   Bu sene çok fazla alım yapılacakmış. Özeller köle gibi çalıştırıyor. Bu yüzden şu an ki tek çözüm kpss. Ben de yeni mezunum ve kpss çalışıyorum. SDÜ 2 yıllık Tıbbi Sekreterlik

   1. Ayşenur dedi ki:

    Merhabalar ben de simdi sdü senin bölümü okuyacam 1 sınıfım önerin varmı

    1. Emre dedi ki:

     Sdü ne ki hangi il

 16. Selma altun dedi ki:

  Kpss önlisans sosyal hizmetler atama durumu nedir

 17. Nalan dedi ki:

  Çocuk gelişim atama durumu nasıl

  1. Melike dedi ki:

   Atama yok

   1. muttalip dedi ki:

    Hangi kafayla atama yok yazdın bu sene 20 bin atama var.

 18. Üzyr dedi ki:

  kpss önlisans sordum başlık önlisans içerik kpss b

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 30 + 4 kaçtır?


KPSS Ortaöğretim Atatürk İlkeleri Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Atatürk İnkılapları Konu Anlatımı - 2024-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - KPSS Ortaöğretim Düzenli Ordunun Kurulması Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Milli Mücadele Muharebeler Dönemi Konu Anlatımı - KPSS 2024/4 Lisans Veteriner Hekim Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Ziraat) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Su Ürünleri) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Orman) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Kimya) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (İnşaat) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Harita) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Bitki Koruma) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Bilgisayar) Atama Taban Puanları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları