Paragrafta Anlatım Teknikleri (Paragrafta Anlatım Biçimleri) Konu Anlatımı

Paragrafta Anlatım Teknikleri Konu Anlatımı,Paragrafta Anlatım Teknikleri Nedir, Paragrafta Anlatım Teknikleri tyt, Paragrafta Anlatım Teknikleri örnek sorular, Paragrafta Anlatım Teknikleri ayt, Paragrafta Anlatım Teknikleri ile ilgili örnek, Sizlere bu yazımızda Paragrafta Anlatım Teknikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Paragrafta Anlatım Teknikleri (Paragrafta Anlatım Biçimleri)

 Betimleyici, Öyküleyici, Açıklayıcı, Tartışmacı

Anlatım, bellekte tasarlanan bir konuyu söz ya da yazıyla dile getirmektir.Ele alınan konunun özelliğine göre yazar, anlatımını çeşitli yollarla gerçekleştirir.

Olaylar, duygular, konular, olgular ve izlenimler yazılırken kullanılan yöntemlere ”anlatım biçimleri” denir.Anlatım biçimleri dörde ayrılır;

Açıklayıcı Anlatım

Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir şey öğretmek amacıyla yapılan yazılı ya da sözlü anlatımdır. Derslerde öğretmenlerin en çok kullandığı yöntemdir. Nesnel bir anlatım izlenir. Mecazlara ve sanatlı anlatıma fazla yer verilmez. Ders kitaplarındaki anlatımlarla birlikte makale, deneme, fıkra, eleştiri gibi türlerde de kullanılan bir yöntemdir. Açıklayıcı anlatımda duruma göre; tanımlama, karşılaştırma örneklendirme, alıntı yapma, sayısal verilerden yararlanma vs. yöntemler de kullanılabilir.

Açıklayıcı Anlatımın Özellikleri

 1. Süslü ve sanatlı söyleyişler görülmez.
 2. Sözcükler ve sözler genellikle gerçek anlamlarında kullanılır.
 3. Bilgi vermek temel amaçtır.
 4. Konuyu öğretmek esastır.
 5. Konuyla ilgili sorular yeterince aydınlatılır.
 6. çok fazla devrik cümle kullanmaktan kaçınılır,anlatımın yalın olmasına özen gösterilir.

Açıklayıcı Anlatıma Örnek Sorular

Örnek 1

Anlatımda açıklık, her şeyden önce kafanın açıklığınıgerektirir.Dilbilinc iaynızamandabilgi bilincidir. Bu yüzden açıklık, kolay kazanılan bir beceri değildir. Bilim adamı, kit­leyle iletişimini, düşüncenin inceliğini savsaklayarak değil; düşüncenin incelik ve karmaşıklığını en saydam anlatım biçimlerine dökerek sağlayabilir.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden özellikle hangisine başvurulmuştur?

A )Betimlemeye    B) Öykülemeye  C) Tanımlamaya  D) Açıklamaya  E) Karşılaştırmaya

YANIT: D Şıkkı

Örnek 2

Murat Belge’nin “İstanbul” dergisindeki bir yazısı, “İstanbul Sen Büyüksün” başlığını taşır. O yazı­da anlatılan, bu kentin fiziksel büyüklüğü değil, kültürel zenginliği, renkliliği, çeşitliliğidir; ama, bu deyimi pekâlâ, nüfus ve metrekare bağlamında da kullanabiliriz ve “İstanbul, sen büyüksün.” di­yebiliriz. Ne var ki, büyüklük de çok göreceli bir şey değil mi? Bugün, kim bilir kaç kilometrekare üzerine yayılmış 10 milyonluk İstanbul, gerçek­ten de, ucu bucağı olmayan, büyük bir kent. Onun yanında, 19. yüzyılın, nüfusu 1 milyonun çok altındaki, henüz banliyölere taşmamış küçü­cük İstanbul’un büyüklüğü nedir ki? O zamanın insanlarının, yine de, bu kenti, git git bitmeyecek kadar büyük bulmaları, bence son derece ilginç, düşündürücü.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi ve dü­şünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden han­gileridir?

A) Öyküleme–Tanımlama
B) Betimleme–Alıntılama
C) Öyküleme–Karşılaştırma
D) Öyküleme–Tanık gösterme
E)  Açıklama–Karşılaştırma

YANIT: D Şıkkı

Tartışmacı Anlatım

Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı anlatım tekniğine tartışma denir.
Amaç kendi düşüncesini savunmak, varsa yanlış düşünceyi çürütmek olduğundan yazar, düşüncelerini sanki karşısında okuyucu varmış da onunla konuşuyormuş gibi ele alır. Kendi görüşünü ortaya koyar, karşıt görüşün dayanaksız olduğunu örnekleri ile gösterir.
Bu yöntemde önce eleştirilecek olan düşünce verilir. Yazar, kendi düşüncesinin doğruluğunu, eleştirdiği düşüncenin ise yanlışlığını savunur.

Tartışmacı Anlatıma Örnek Sorular

Örnek 1

Şehir mimarisinin, toplum kimliğiyle bağlantısı­na kafa yormamıştır. Karmakarışık suratlarında en ufak bir duygu izine rastlanmaz. Ama bu tip­ler sağlıksız kentleşmeye çözüm aramaya kal­kar. İşte bu garip geliyor bana. Güya onlar has­talıklı kentleşmeye ilaç olacaklarmış. Sonuçta onların elinden “sağlam çarpıklıklar(!)” doğuyor. Öylesine sağlam ki bir gün bu beton yığını kent­leri değiştirmek isteyen bir medeniyet kurulur­sa, denizler dolusu molozu dünyanın göğsün­den nasıl kaldıracaklarını aklım almıyor.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

A) Açıklama  B) Betimleme  C) Öyküleme  D) Tartışma  E) Örnekleme

YANIT: D Şıkkı

Örnek 2

Bir işin erbabı olmak hiç de sanıldığı kadar ko­lay değildir; hele hele şair olmak, kanaatimce en zor iştir. Öyle üç beş şiir yazmakla, birkaç kitap çıkarmakla olacak bir iş değildir şair olmak. Bel­li başlı özellikleri şahsiyetimizde bulundurma­dan, ilk başta da dil ve kelimeler üzerinde çalış­ma azmine sahip olmadan şair olamayız; olsak olsak kimse alınmasın ama müteşair oluruz.

Yukarıdaki paragrafın anlatım biçimi aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Açıklama  B) Betimleme  C) Tartışma  D) Öyküleme   E) Karşılaştırma

YANIT: C Şıkkı

Betimleyici Anlatım

Betimleme, varlıkları sözcüklerle görünür kılmadır. Betimlemede varlıkların duyu organları ile algılanan nitelikleri belirtileceği gibi bu niteliklerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimleri de yansıtabilir.

Bu anlatım biçiminde amaç, varlığı belirgin nitelikleriyle tanıtmak, varlık hakkındaki izlenimlerimizi belirtmektir.

Betimleyici Anlatıma Örnek Sorular

Örnek 1

Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde
Bu üç mevsimi değişmiş görüyorum üç günde

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Karşılaştırma  B) Tartışma   C) Örnekleme  D) Betimleme  E) Açıklama

YANIT: D Şıkkı

Örnek 2

Balkondaki beyaz masanın üstündeki cam ta­bakta üç çeşit meyve var: Üzüm, armut ve şef­tali. Taneleri ince, çekirdeksiz İzmir üzümü, ağ­zımda tatlı bir serinlikle eriyor. Soyulmuş ve di­limlenmiş armuda çelik çatalı batırınca, çıkan sesten armudun çok sulu olduğunu anlıyorum. Sulu olmasına rağmen mayhoş bir tadı var. Sı­ra, dilimlenmiş şeftalilerde. Bir dilim şeftali, kadifemsi bir uyum ve bal tadıyla ağzımda dağılır­ken benim aklım hâlâ üzümlerin hararet dindi­ren serinliğinde.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama  B) Tartışma  C) Karşılaştırma  D) Öyküleme  E) Betimleme

YANIT: E Şıkkı

Öyküleyici Anlatım

Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimine öyküleme (hikâye etme) denir.Öykülemede olay; kişi, zaman ve yer öğelerine bağlanarak verilir.

Betimleyici Anlatıma Örnek Sorular

Örnek 1

İdeallerinin kurbanı bir adam olan emekli öğret­men Nazım ile türkü söylemek sevdasıyla acı­ların ortasına düşmüş bir kadının hayatını ke­siştiren “Gönül Yarası” adlı filmi seyrettim ge­çen hafta. Filmde kadın, hastalıklı bir sevda ile kendisine tutkun eski kocasından kaçıyor. Tür­külere sarılıyor, türkü söyleyince mutlu oluyor, unutuyor acılarını. Adam, hayallerinin önünde açtığı uçurumlarda kayboluyor. Birbirlerine tutu­nup yaşamın kıyısında bir yol arıyorlar.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleme  B) Benzetme  C) Örnekleme  D) Karşılaştırma  E) Tartışma

YANIT: A Şıkkı

Örnek 2

Köyden kasabaya taşınmıştık. Cadde üstünde, sol tarafta bahçesi olan, beyaz boyalı bir ev satın almıştık. Bahçemizden, komşu bahçeden gelen küçük bir su yolu geçiyordu. Bu su, yan duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir tel kümes vardı. Dip tarafta domates, biber, yeşil salata ekilmişti. Cadde tarafında sardunyalar, pembe karanfiller, hanımelleri bulunuyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur?

A) Açıklama – öyküleme  B) Tartışma – betimleme  C) Öyküleme – betimleme  D) Açıklama – tartışma  E) Örneklendirme – öyküleme

YANIT: C Şıkkı
📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
 1. Elif dedi ki:

  Açıklayıcı anlatım ikinci sorunun cevabı bana hatalı gibi geldi
  Sanki cevap ” e” olmalı gibi yinede yararlı olmuş teşekkürler.

 2. Osman dedi ki:

  Çok açıklayıcı ve sade çok Teşekkürler 🙏

 3. Bahar dedi ki:

  Teşekkür ederim 🙂

 4. murat dedi ki:

  teşekkürler

 5. Buse Demet dedi ki:

  Güzel bir anlatım olmuş teşekkürler. Ayrıca örnekler vermeniz de çok iyi olmuş.👏🏻

 6. Sümeya dedi ki:

  Çok teşekkür ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum

 7. Zeynep dedi ki:

  Super

 8. Derya dedi ki:

  Teşekkürler gerçekten de 👏👏👏❤️❤️❤️❤️

 9. yusuf dedi ki:

  teşekkürler

BİR YORUM YAZIN
2021 Üniversite YKS (TYT-AYT) Tercih Kılavuzu Yayımlandı - 2021 Üniversite YKS TYT-AYT Tercih Kılavuzu - 2021 YKS Puanların dağılımları ne oldu - 2021 YKS’de birincileri kimler oldu ve hangi illerden? - YKS Tercihleri 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak - 2021 YKS Sonuçları Açıklandı - 2021 LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2021 2022 - Psikoloji Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2021 2022 - Diş Hekimliği Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2021 2022 - Bilgisayar Mühendisliği Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2021 2022 - Hemşirelik Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2021 2022 - Eczacılık Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2021 2022 - Yazılım Mühendisliği Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2021 2022 - Mimarlık Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2021 2022 -
reklam