Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Anlatımı

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Anlatımı

Tarih ayt konu anlatımı, Tarih tyt konu anlatımı , Tarih yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

 

II. Mehmet (1451-1491) (Fatih Sultan Mehmet)

Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yapılmıştır.

İstanbul’un Fethi ile Osmanlı toprak bütünlüğü sağlamıştır. Bizans İmparatorluğu yıkılmış Karadeniz ve Ege’deki ticaret yolları kontrol altına alınmıştır.

1473 Otlukbeli Savaşı ile Doğu Anadolu’da güvenlik sağlanmıştır.

Kırım’ın alınmasıyla Karadeniz “Türk Gölü” olmuştur.

Venediklilere ticari imtiyazlar verilmiştir.

İlk kez altın para basılmıştır.

Devlet memuru ve yönetici yetiştirmek amacı ile Enderun Mektebi kurumsallaştırılmıştır.

Bugünkü “İstanbul Üniversitesi” nin temeli olan Sahn-ı Seman Medresesi kurulmuştur.

Topkapı Sarayı inşa edilmiştir.

Merkezi otoriteyi korumak amacıyla ilk Osmanlı kanunnamesi olan Kanunname-i Al-i Osman hazırlanmıştır. Böylece kardeş katli, cülus dağılımı, Müsadere Sistemi yasal hale gelmiştir.

 

II. Bayezit (1481-1512) (Sofu)

Osmanlı tarihinde oğlu tarafından zorla tahtan indirilen ilk Padişahtır.

Devşirme kökenliler tarafından desteklenen ilk padişahtır.

Cem Sultan İsyanı çıkmıştır.

Safevi Devleti’nin desteklediği Şahkulu İsyanı bastırılmıştır.

Karamanoğulları Beyliği’ne son verilmiştir.

Mora Yarımadası’nın fethini tamamlamıştır.

Karadenize sefere çıkarak Kili ve Akkerman Kaleleri alınmış ve Boğdan‘ın fethi tamamlanmıştır.

İspanya’da baskı altında olan Yahudiler Osmanlı topraklarına yerleştirilmiştir.

Müzik ile tedavi yapan darüşşifa açılmıştır.

İlk kez avarız vergisi toplandı.

İlk belediye kanunu (Kanunname-i İhtisab-ı Bursa) düzenlendi.

Yükselme döneminde duraklamayı yaşatan padişahtır.

 

I. Selim (1512-1520) (Yavuz Sultan Selim)

Babası II.Beyazid’in doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem alamaması üzerine, Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteği ile babasını tahtan indirerek padişah oldu.

Hadım-ül Haremeyn-i Şerifeyn (iki kutsal şehrin hizmetkarı), Halife , Yavuz unvanlarını kullanmıştır.

8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış padişah olarak adlandırılır.

Çaldıran Savaşı sonunda Safevi Devleti mağlup edilmiş, Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Dulkadiroğulları Beyliği Turnadağ Savaşı ile yıkılmış, Ramazanoğulları Beyliği de Osmanlı Devleti egemenliğe girince Anadolu Türk siyasi birliği tam olarak sağlanmıştır.

Mercidabık Savaşı ile Memlükler mağlup edilmiş, Suriye ele geçirilmiştir (Kansu Gavri mağlup edilmiştir.).

Ridaniye Savaşı ile Mısır fethedilmiştir(Toman bey mağlup edildi.).

Mısır seferleri sonucunda Memlük Devleti yıkıldmış Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

Halifelik, Memlük Devleti’nin yıkılmasıyla Abbasi halifelerinden Osmanlı Devleti hükümdarlarına geçmiştir.

Bozoklu Celal İsyanı‘nı bastırmıştır.

İdris-i Bitlisi ve İbn Kemal gibi alimler bu dönemde yaşamıştır.

 

I. Süleyman (1520-1586) (Kanuni Sultan Süleyman)

Osmanlı tarihinde tahtta en uzun süre kalan padişahtır.

Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır.

1526 Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

İlk kez Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.

Preveze Deniz Savaşı kazanılmıştır. Böylece Akdeniz “Türk Gölü” olmuştur.

İran ile ilk resmi antlaşma olan Amasya Antlaşması imzalanmıştır.

Hint seferleri düzenlenmiştir.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın  (1521) fethiyle Osmanlı Avrupa’daki fetihlerde bu şehri üs olarak kullanılmıştır.

 

Sokullu Mehmet Paşa (1564-1579)

Kanunî, II. Selim ve III. Murat’a sadrazamlık yapmıştır. Devlet yönetiminde etkili olduğu için döneme adını vermiştir.
1570’de Kıbrıs’ın fethi ile Doğu Akdeniz kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir, İnebahtı Deniz Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır.

Kıbrıs Adası fethedilmiştir.

1571 yılında İnebahtı Deniz Savaşı‘nda Haçlı donanması, Osmanlı donanmasını yakmıştır.

Don-volga Kanalı, Süveyş Kanalı ve Karadeniz Marmara Kanalı projeleri hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

Tunus’un Fethi. 1574

Lehistan’ın himaye altına alınması.1575

Fas’ın himaye altına alınması. 1577

 

 

 

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl) - Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl) - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) 2022 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları - 2021 Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Sınavı Başvuruları Alınacak - 2022 MSÜ Taban Puanları, Milli Savunma Üniversitesi Puan Türleri - 2022 PYBS,DPY,İOKBS Bursları Ne Zaman Yatırılacak Ödenecek ? - KPSS Puan Türleri ve Meslekleri 2022 - PYBS-DPY-İOKBS Burs Miktarı Kaç Lira Ne Kadar 2022 - Kırşehir Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2022 (Son 2 Yıl) - Zonguldak Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2022 (Son 2 Yıl) - Yozgat Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2022 (Son 2 Yıl) - Yalova Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2022 (Son 2 Yıl) - Van Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2022 (Son 2 Yıl) - Uşak Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2022 (Son 2 Yıl) -
reklam