logo
logo
logo
logo
logo

2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı Yeni Müfredat

28.07.2018
A+
A-
2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı Yeni Müfredat

2019 dgs Konuları (Yeni Müfredat), 2019 dgs konu dağılımı, 2019 dgs konulara göre soru dağılımı, 2019 dgs konuları, dgs konu dağılımı, dgs konuları, dgs konuları 2019, dgs konuları 2018,2018 2019 DGS Konuları / Yıllara Göre DGS Soru Dağılımı DGS’ye Kadar Hangi Konudan Ne Kadar Soru Çıktı?

Matematik soruları Lise-1 matematik (ya da Mat-1 konuları) konuları ağırlıkta olup, grafik ve mantık soruları da yer almaktadır.

Türkçe soruları anlam, paragraf ve mantık  (problem benzeri 10-12 tane) soruları yer almaktadır.

Anlamlarına Göre Sözcükler
Anlam İlişkilerine Göre Sözcükler
Cümlede Anlam
Paragrafta Yapı
Paragrafta Anlam
Mantıksal İlişkiler ve Çıkarımla İlgili Paragraflar 

DGS  Sayısal Bölüm Konuları

SAYILAR Temel Kavramlar
Ardışık Sayılar
Çözümleme
Dört İşlem
Bölünebilme
Asal Sayılar
OBEB – OKEK
Faktöriyel
Taban Aritmetiği
Eşitsizlik Sıralama
Mutlak Değer
CEBİR Rasyonel Sayılar
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Oran – Orantı
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
PROBLEMLER Sayı ve Kesir Problemleri
Yaş Problemeri
Hareket – Hız Problemleri
Karışım  Problemleri
Faiz Problemleri
İşçi – Havuz Problemleri
Yüzde ve Kâr – Zarar Problemleri
YETENEK Kümeler
Sayı Dizileri
Saymanın Temel Kuralları
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
İşlem
Modüler Aritmetik
Saat – Gün  Problemleri
Fonksiyonlar
Grafik ve Tablolar
Akıl Yürütme Problemleri
GEOMETRİ Açı
Üçgen
Dörtgen
Çokgen
Çember – Daire
Katı Cisim
Analitik Geometri

Sayılar
Bölünebilme OBEB – OKEK
Çözümlü Konu Kavrama Testi
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler & Mutlak Değer
Üslü Sayılar & Köklü İfadeler
Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
Oran – Orantı
Birinci Dereceden Denklemler
İşçi – Havuz Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde – Kenar – Zarar – Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Yol – Hız – Zaman Problemleri
Karışık Türden Problemler
Kümeler & Bağıntı – Fonksiyon
İşlem & Modüler Aritmetik
Mantıksal Akıl Yürütme
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
Tablo – Grafik Bilgisi
Geometrik Kavramlar ve Açılar
Üçgenler
Çokgenler ve Dörtgenler & Özel Dörtgenler
Çemberler (Teğet, Kiriş, Yay) ve Dairede Alan
Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri
Genel Analitik Geometri  

DGS Yıllara Göre Türkçe-Matematik Soru Dağılımı aşağıdadır

DGS MATEMATİK KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI 2006-2015

 

DGS- SAYISAL YETENEK SORULARININ KONULARA GÖRE SORUDAĞILIMI 2006-2015
  KONULAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SAYILAR Temel Kavramlar 2 2 3 1 3 3 4 3 1
Ardışık Sayılar 1 1 1 1 1 2 1
Çözümleme 1 1 1 1 1
Dört İşlem 4 1 4 1 1 3 1 1
Bölünebilme 1 1 1 1 1 1 1
Asal Sayılar 1 2 1 1
OBEB – OKEK 1 2 1 1 1 1
Faktöriyel 1 1 2 1 1
Taban Aritmetiği 1
Eşitsizlik Sıralama 2 3 5 4 3 2 3 2 1
Mutlak Değer 2 1 1 1 1 1 2 1
TOPLAM 12 7 13 10 12 9 15 14 13 7
CEBİR Rasyonel Sayılar 2 2 3 2 3 2 4 2 2
Üslü İfadeler 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3
Köklü İfadeler 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1
Oran – Orantı 1 4 5 2 2 4
Çarpanlara Ayırma 3 2 4 1 2 3 1 3 1 2
Denklem Çözme 4 3 1 7 4 3 5 3 3
TOPLAM 14 15 15 17 6 16 13 17 10 11
PROBLEMLER   Sayı ve Kesir Problemleri 1 8 9 6 6 4 4 4 4
Yaş Problemeri 1 1 1 1 1
Hareket – Hız Problemleri 1 2 1 1 1 1 1
Karışım  Problemleri 1 1
Faiz Problemleri
İşçi – Havuz Problemleri 1 1
Yüzde ve Kâr – Zarar Problemleri 3 4 2 5 2 1 2 2 2 2
TOPLAM 6 13 14 11 11 7 7 9 6 4
YETENEK            Kümeler 1 2 1 2 3
Sayı Dizileri
Saymanın Temel Kuralları 5 1 2
Permütasyon 2 3 1
Kombinasyon 1 1 1
Olasılık 1 1 1 1 1
İşlem 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Modüler Aritmetik 1 1 1 1 1
Saat – Gün  Problemleri 2 2 1 2
Fonksiyonlar 1 1 1 3
Grafik ve Tablolar 12 19 9 9 10 11 10 6 5 3
Akıl Yürütme Problemleri 25 15 14 18 24 22 18 15 12 17
TOPLAM 40 36 30 33 41 38 37 29 23 29
GEOMETRİ       Açı 1 2 2
Üçgen 2 3 3 2 2 2 1 1 1 3
Dörtgen 3 4 2 3 4 3 1 3 2 1
Çokgen 1 1 1 1
Çember – Daire 2 1 1 2 2 2 4 2 2
Katı Cisim 1 1 1 1 1 1 1 1
Analitik Geometri 2 1 2 1 1 1 1
TOPLAM 8 9 8 9 10 10 8 11 8 9
GENEL TOPLAM   80 80 80 80 80 80 80 80 60 60

 


logo

DGS HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

DGS ye KAÇ GÜN KALDI? GERİ SAYIM SAYACI

DGS PUAN HESAPLAMA

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS Çıkmış Sınav Soruları ve Cevaparı için TIKLAYINIZ

DGS Sınav Saati ve Tarihi için tıklayınız

GÜNCEL DGS KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS MATEMATİK KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI

 

KONULAR 2010 2011 2012 2013 2014
TEMEL KAVRAMLAR 2 3 4 6 6
SAYI SİSTEMLERİ 12 8 6 2 2
BÖLÜNEBİLMEKURALLARI 1 *** 3 1 1
BASİT EŞİTSİZLİKLER 4 3 2 4 2
MUTLAK DEĞER 1 *** 1 1 2
RASYONEL SAYILA 1 2 2 2 ***
ONDALIK SAYILAR 1 *** 1 2 1
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 1 2 2
ÜSLÜ SAYILAR 1 3 1 3 3
ORAN – ORANTI 2 1 4 2 1
DENKLEM ÇÖZME- ÖZDEŞLİK 2 2 1 2 1
Ç ARPANLARA AYIRMA 1 3 2 3 1
PROBLEMLER ıs 14 14 13 10
İŞLEM *** 1 1 1 1
MODÜLER ARİTMETİK *** *** *** *** 2
GEOMETRİ 9 S 13 10 7
SAYISAL MANTIK 20 28 20 22 15
PERMÜTASYON-KOMBİNASYON- OLASILIK 3 1 1 2 2
DOĞRUNUNANALİTİĞİ 1 2 1 1 1

 

DGS TÜRKÇE KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI 2008-2015

 

DGS SÖZEL YETENEK SORULARININ KONULARINA GÖRE  DAĞILIMI 2008-2015  
KONULAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SÖZCÜKTE ANLAM
2 1 3 5 4 3 2 2
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 *** *** *** ***
CÜMLEDE ANLAM Boşluk Tamamlama 5 5 5 4 *** 4 3 3
Ant. Büt. Bozan Cümle 6 5 4 4 4 5 3 3
Kesin Çıkarılacak
Yargı 1 4 5 6 5 4 3 3
Yer Değiştirme 6 5 2 3 5 5 4 4
Cümle Oluşturma 6 5 5 5 7 5 4 4
Cümle Genel 11 13 12 15 18 12 9 9
PARAGRAF Paragraf Genel 31 32 32 18 16 11 8 8
Çok Sorulu Parçalar 6 9 8 8 10 19 15 15
SÖZEL MANTIK 11 10 11 12 11 12 9 9

 

DGS TÜRKÇE KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI

 

KONULAR 2010 2011 2012 2013 2014
SÖZCÜKTE ANLAM 3 5 4 3 2
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 *** *** *** ***
CÜMLEDE

 ANLAM

Boşluk Tamamlama 5 4 *** 4 3
Ant. Büt. Bozan Cümle 4 4 4 5 3
Kesin Çıkarılacak Yargı 5 6 5 4 3
Yer Değiştirme 2 3 5 5 4
Cümle Oluşturma 5 5 7 5 4
Cümle Genel 12 15 18 12 9
PARAGRAF Paragraf Genel 32 18 16 11 8
Çok Sorulu Parçalar 8 8 10 19 15
SÖZEL MANTIK 11 12 11 12 9

DGS 2007 – 2012 Sözel Konu Dağılımı

dgs.2007-2012.sozel.konu.dagilimi

DGS 2007 – 2012 Sayısal Konu Dağılımı

dgs.2007-2012.sayisal.konu.dagilimi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 129 YORUM
 1. emine dedi ki:

  slm arkadaşlar ben ağız dişten giricem sağlık yönetimine geçiş için kaç puan almam lazım?

 2. Erkan dedi ki:

  Bölümümün devamına baktım yine sayısal,matematik yüzünden iki tane yüksekokul terkettim,sözel diye açıköğretim önlisans bitirdim lisans tamamlama bölümleri yine sayısal,ben kurtulamıycam mı bu sayısaldan?,35 yaşındayım lisans tamamlayamadım hala,halkla ilişkiler ve reklamcılık eklenmiş,fark dersleri yazmıyo,onda da matematik çıkacak diye korkuyorum,konuya hakim arkadaşlar yardım edebilir mi bana bilgileri varsa:(

 3. faruk dedi ki:

  Slm arladaşlar ben Mekatronik bölümünden giriyorum dgs ye.kamu yonetimine açık öğretimden geçmek için en az kaç puan almam lazım acaba …

 4. Ayşe yüksel dedi ki:

  Müfredat degisikligi oldu mı konularda bilen var mi

 5. evren dedi ki:

  arkadaşlar 2017 yılı için yeni müfredetta mat konularında degişiklikler oldu bundan dgs mat konuları da etkılenecek mı ? çok acill

  1. nova dedi ki:

   emınmısınız degışıtıgıne sıze kım dedı

 6. Sevda dedi ki:

  Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik mezunuyum. DGS İLE açık öğretimden 4 yıllığa tamamlamak istiyorum acaba hakkım varmı biliyormusunuz ? Teşekkür ederim..

  1. seher dedi ki:

   Evet hakkınız var bende dgs hazırlanıyorum acikogretim sen yazabiliyoruz

 7. Woodo dedi ki:

  çocuk gelişimi okuduğun için onunla ilgili başka bölümleri seçebiliyorsun. Örn. elektronik okusaydın mekatronik filan seçebiliyordun.

 8. Ela gül dedi ki:

  Önlisans mezunuyum bolumum cocuk gelisimi dgs gircem baska bi bolum seçme imkanimiz var mi ?
  Not ( kesin bilgidi olan cevaplarsa sevinirim)

  1. Biri dedi ki:

   Çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği diye biliyorum.

  2. seher dedi ki:

   Açıköğretim arayıp sorarsanız söylüyorlar birçok bölüm olabiliyor

 9. Yeter dedi ki:

  Ben 2 Yıllık Lojistik Bölümünden 4 yıllığa tamamlamak istiyorum. Geçiş yapabileceğim en iyi bölüm hangisi olabilir?

 10. Ayşe dedi ki:

  Ben bu zamana kadar 2kere kpss ye 2 kere ygs ye girdim ama hiçbişey olamadım 2 yıllık çocuk gelişimi kazandım fakat DGS yi kazanmak istiyorum ama bu kadar sınava grmeme rağmen bişey yapamam kendime olan guvemi zedeledi bu konuda ne yapacağımı bilemiyorum kendime guvenemiyorum yapamayacagim düşüncesi beni bitirdi bana bu konu da yardımcı olursanız sevinirim

 11. ezgi dedi ki:

  dış ticaretten en iyi geçiş yapılacak bölüm hangisi

 12. Su dedi ki:

  Bende Dış Ticaretten İktisata geçiş yaomak istiyorum kaç net yapmam lazım ? ???

  1. serdar dedi ki:

   215 puan dan başlıyor 299 puan a kadar okullar var

 13. zeynep dedi ki:

  ben odyometri den odyolojiye geçiş yapmak istiyorum acaba kaç net yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz?

 14. Dicle dedi ki:

  Acaba dgs de dilbilgisi çıkmıyor mu

 15. muazzezdeniz dedi ki:

  Selam arkadaşlar, 2016 DGS konu dağılımını nerede bulabilirim

  1. i_hakkı dedi ki:

   Hiçbir yerde bulamazsın kardeşim, ne ales ne lys böyle bir soru sorulmadı hiçbirinde. Bi kaç sene sonra 2016 DGS sınavı örnek sınav olarak işlenir kitaplarda.:) bi kaç uyanık yayın belki şifresini bi kaç yıl içinde çözer 2016 DGS nin. Yani kısaca kardeşim yok böyle bir sınav insan üstü. sonuçta herkese zor sıkı çalış yap.

 16. Abdullah dedi ki:

  arkadaşlar dgs 2016 denemesi çözdüm az önce diziler ve kümeler de vardı matematik bölümünde acaba konular mı eklendi kümeler hadi neysede diziler dedigimiz mat 2 degil mi onu da mı dahil ettiler sınava bilginiz var mı

  1. şerafettin dedi ki:

   hangi yayının denemesiydi?

 17. Ahnet dedi ki:

  Sivil havacılık ve kabin hizmetleri için kaç net lazim

 18. ecrin dedi ki:

  merhaba ic imarlik icin kac net yapmam lazim

 19. elif dedi ki:

  yaslı bakımdan hemsirelige geciş icin kaç net gerekiyo

  1. Adem dedi ki:

   Bu bolum nasil

 20. Önder dedi ki:

  Konular gayet kolay sayısal mantık dışında ümidinizi kaybetmeyin gençler :