BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kendine Gelmek Deyiminin Anlamı - Diken üstünde oturmak Deyiminin Anlamı - Eğri (gözle) bakmak Deyiminin Anlamı - Topu topu deyiminin anlamı - Kendini Kaptırmak Deyiminin Anlamı - Üstüne varmak deyiminin anlamı - Çalımından geçilmemek Deyiminin Anlamı - İşi başından aşmak Deyiminin Anlamı - Yürükten bağlanmak deyiminin anlamı - Arkası Kesilmek Deyiminin Anlamı - Üstüne basmak deyiminin anlamı - Kuş Uçmaz, Kervan Geçmez Deyiminin Anlamı - Laf Yok Deyiminin Anlamı - Baldırı Çıplak Deyiminin Anlamı - Yüreği cız etmek deyiminin anlamı - Büyük oynamak Deyiminin Anlamı - Zihnini çelmek deyiminin anlamı - Tok evin aç kedisi deyiminin anlamı - Mihenk Deyiminin Anlamı - Anasından Doğduğuna Pişman Deyiminin Anlamı -