YKS 2025 TYT-AYT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

2025 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan 2025 YKS konuları, 2025 TYT konuları, 2025 AYT Konuları belli oldu! Sizlere bu yazımızda YKS ( TYT-AYT ) konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yeni bir sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Konu ve soru dağılımları MEB‘in hazırlamış olduğu konu dağılımları ve yayın evleri ile irtibata geçilerek hazırlanmıştır.

TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur.

2025 Tyt Konu Dağılımlarına ulaşmak için aşağıdaki derslerin üzerine getirip tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2025 TYT Konuları ve Soru dağılımları;

2025 TYT Sosyal Bilimler Konuları ve Soru dağılımları;

2025 TYT Fen Bilimleri Konuları ve Soru dağılımları;

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler (20 soru); Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel MatematikFen Bilimleri (20 soru); Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 165 dakikadır.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleritestlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplaya bileceklerdir. Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

2025 AYT Konu Dağılımlarına ulaşmak için aşağıdaki derslerin üzerine getirip tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2025 AYT Konuları ve Soru dağılımları;

2025 AYT Matematik Konuları ve Soru dağılımları;

2025 AYT Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Konuları ve Soru dağılımları;

2025 AYT Sosyal Bilimler-1 Konuları ve Soru dağılımları;

2025 AYT Fen Bilimleri Konuları ve Soru dağılımları;

2025 AYT Yabancı Dil Konuları ve Soru dağılımları;

Pazar günü gerçekleştirilecek olan İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru)40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13soru,Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.

2025 TYT Türkçe Sınav Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Türkçe alanında toplam 40 tane soru çıkmaktadır.
 • Sözcükte Anlam
 • Söz Yorumu
 • Deyim ve Atasözü
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
  • Paragrafta Anlatım Teknikleri
  • Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Paragrafta Yapı
  • Paragrafta Konu-Ana Düşünce
  • Paragrafta Yardımcı Düşünce
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı/Ekler
 • Sözcük Türleri
  • İsimler
  • Zamirler
  • Sıfatlar
  • Zarflar
  • Edat – Bağlaç – Ünlem
 • Fiiller
  • Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)
  • Ek Fiil
  • Fiilimsi
  • Fiilde Çatı
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

 

TYT Türkçe Soru Dağılımı 2025

Konular 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Toplam Soru Sayısı 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ses Bilgisi 1 1 0 1 3 3 1 1 1 1 1 1 0
Dil Bilgisi 2 3 2 3 8 1 1 3 2 5 5 6 5 5
Noktalama İşaretleri 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Yazım Kuralları 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 2 2
Anlatım Bozukluğu 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1
Paragraf 26 26 25 26 22 22 22 22 26 23 20 23 20 20
Cümlede Anlam 4 3 3 6 3 7 7 7 6 6 7 7 6 7
Sözcükte Anlam 3 4 5 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

 

2025 TYT Matematik Sınav Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Matematik alanında toplam 28 adet soru çıkacaktır.
 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Hareket Hız Problemleri
  • İşçi Emek Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar Zarar Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Grafik Problemleri
  • Rutin Olmayan Problemleri
 • Kümeler – Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonskiyonlar
 • Polinomlar
 • 2.Dereceden Denklemler
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Olasılık
 • Veri – İstatistik

 

TYT Matematik Konuları Soru Dağılımı 2025

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
SORU SAYISI 30 30 30 30 30 29 32 33 32 32 32 32 33
Temel Kavramlar 2 3 3 1 4 4 4 3 4 2
Sayı Basamakları 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
Bölünebilme Kuralları 1 1 1 1 1 1 2 1
OBEB-OKEK 2 1 2 5
Rasyonel Sayılar 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 4
Basit Eşitsizlikler 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3
Köklü Sayılar 1 1 1 1 1 1 2 3 1 0 2 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 2 1 3
Oran-Orantı 1 1 1 1 2 2 2 3 3
Denklem Çözme 1 2 1 2 1 2 2 3 4
Problemler 10 13 11 13 12 11 11 13 10 8 10 5 10
Kümeler – Kartezyen Çarpım 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Mantık 1 1 1 1 1 1 1 1
Fonksiyonlar 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2
Polinomlar 1 1
Permütasyon-Kombinasyon 1 2 1 1 1 * 1 1 1
Olasılık 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Veri – İstatistik 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2025 TYT Geometri Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Geometri alanında toplam 12 tane soru çıkmaktadır.
 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
  • Özel Üçgenler
  • Dik Üçgen
  • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Özel Dörtgenler
  • Dörtgenler
  • Deltoid
  • Paralelkenar
  • Eşkenar Dörtgen
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Yamuk
 • Çember ve Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzun
  • Dairede Çevre ve Alan
 • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitiği
  • Doğrunun Analitiği
  • Dönüşüm Geometrisi
  • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler
  • Prizmalar
  • Küp
  • Silindir
  • Piramit
  • Koni
  • Küre
 • Çemberin Analitiği

TYT Geometri Soru Dağılımı 2025 

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Açılar ve Üçgenler 5 4 4 2 2 3 2 1 1 1 1 2
Çokgenler 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Yamuk 1 2 1 1 1
Eşkenar Dörtgen 1 1 1 1 1
Deltoid 1
Kare 1 1 1 1 1 1
Dikdörtgen 1 1 1 2 1 1 1 1
Çember ve Daire 2 1 2 1 1 2 1 2 2
Analitik Geometri 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Katı Cisimler 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Toplam Soru 10 10 10 10 10 11 11 6 8 8 8 8 7

 

2025 TYT Fizik Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Fizik alanında toplam 7 tane soru çıkmaktadır.
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • Hareket ve Kuvvet
 • Dinamik
 • İş, Güç ve Enerji
 • Elektrik
 • Manyetizma
 • Dalgalar
 • Optik

TYT Fizik Soru Dağılımı 2025

Konular 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Toplam Soru Sayısı 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14
Fizik Bilimine Giriş 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Madde Ve Özellikleri 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 2
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Basınç 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
Isı, Sıcaklık ve Genleşme 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2
Hareket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Dinamik 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
İş, Güç ve Enerji 0 0 0 1 0 1 3 1 2 1 2 0 1
Elektrostatik 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
Elektrik Akımı 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 3 1 1
Elektriksel Enerji ve Güç 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optik 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2
Manyetizma 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Dalgalar 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

2025 TYT Kimya Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Kimya alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.
 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Kimya Her Yerde

TYT KİMYA KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI 2025

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
SORU SAYISI 7 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13
Kimya Bilimi 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 2 1
Atomun Yapısı 1 1 2 2 1 1 2
Periyodik Tablo 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4
Maddenin Halleri 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 3 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 1 2 2 2
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 1 1 1
Asit, Baz ve Tuz 1 1 1 1 1
Karışımlar 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Kimya Her Yerde 1 1 2 1 1 1 1 1

2025 TYT Biyoloji Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Biyoloji alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organelleri
 • Hücre Zarından Madde Geçişi
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Güncel Çevre Sorunları

Geçmiş Yıllar TYT Biyoloji Soru Dağılımı 2025

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
SORU SAYISI 6 6 6 6 6 6 13 13 13 13 13 13 13
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 1 1
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1
Hücre ve Organelleri 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
Madde Geçişleri 1 2 1 1 1 1 1
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Hücre Bölünmeleri ve Üreme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalıtım 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2
Ekosistem Ekoloji 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Bitkiler Biyolojisi 1 1 1 2 1 1 2 3

2025 TYT Tarih Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Tarih alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

TYT Tarih Soru Dağılımı Tablosu 2025

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
SORU SAYISI 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 17 17
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 1 1 1
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 1 1 1 1 1
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 1 1 1 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 2 2 2 1 1 1 3
Milli Mücadele 2 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 1 4 3 5 4 4 5 5

2025 TYT Coğrafya Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Coğrafya alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • İklimler
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem, Yağış ve Buharlaşma
 • İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
 • Su – Toprak ve Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşme
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler

TYT Coğrafya Soru Dağılımları 2025

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
SORU SAYISI 5 5 5 5 5  5 12 12 12 12
Doğa ve İnsan 1 1 1 1 1
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1
Coğrafi Konum 1 1
Harita Bilgisi 1 1 1 1 1
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1
İklim Bilgisi 1 1 1 1 1 3 2 1 4
iç ve Dış Kuvvetler 1 1 1 1 1 2 3
Nüfus ve Yerleşme 2 1 1 2 1 2 3 2
Türkiye’nin Yer Şekilleri 1
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1
Bölgeler 1 1 1 2 1 2
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 1
Doğal Afetler 1 1 1 1 1 1 1

2025 TYT Felsefe Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bigisi alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
 • Felsefe’nin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • İlk Çağ Felsefesi
 • 2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri
 • 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri
 • 18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

TYT Felsefe Soru Dağılımı 2025

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
SORU SAYISI 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 9 9
Felsefenin Alanı 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2
Bilgi Felsefesi 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1
Bilim Felsefesi 1 1 1 1 1 1
Varlık Felsefesi 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
Ahlak Felsefesi 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Siyaset Felsefesi 1 1 1 1 1 1 1 1
Din Felsefesi 1 1 1 1 1 1
Sanat Felsefesi 1 1 1 1 1 1 1

 

2025 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

2025 TYT Sınavı Konularında Felsefe alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
 • Bilgi ve İnanç
 • İslam ve İbadet
 • Ahlak ve Değerler
 • Allah İnsan İlişkisi
 • Hz. Muhammed (S.A.V.)
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 • Yaşayan Dinler

 

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Soru Dağılımı 2025

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 Bilgi ve İnanç 1 1 1 1 2 1 2
 İbadetler 1 1 1 1 1 1 1
 Ahlak ve Değerler 1 1 1 1 1 1 1
 Hz. Muhammed (S.A.V) 1 1 1 1 1
 Vahiy ve Akıl 1 1 1 2 1 1
 İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler 1
 Din, Kültür ve Medeniyet 1 1 1 1
Toplam Soru Sayısı  5 5 5 5 5 5 5 5

 

2025 YKS AYT Matematik Konuları

9. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Kümeler
 1. Kümelerde Temel Kavramlar
 2. Kümelerde İşlemler
Denklem ve Eşitsizlikler
 1. Gerçek Sayılar
 2. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 3. Üslü İfadeler ve Denklemler
 4. Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Fonksiyonlar
 1. -Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Üçgenler
 1. -Üçgenlerin Eşliği
 2. -Üçgenlerin Benzerliği
 3. -Üçgenin Yardımcı Elemanları
 4. -Dik Üçgen ve Trigonometri
 5. -Üçgenin Alanı
Veri
 1. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Olasılık
 1. Basit Olayların Olasılıkları
10. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Sayma
 1. Sıralama ve Seçme
Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar
 1. Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
 2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Dörtgenler ve Çokgenler
 1. Dörtgenler ve Özellikleri
 2. Özel Dörtgenler
İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar
 1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Polinomlar
 1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
 2. Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
 3. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Geometrik Cisimler
 1. Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
11. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Trigonometri
 1. Yönlü Açılar
 2. Trigonometrik Fonksiyonlar
Analitik Geometri
 1. Doğrunun Analitik İncelenmesi
Fonksiyonlarda Uygulamalar
 1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
 2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 3. Fonksiyonların Dönüşümleri
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 1. İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
 2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Çember ve Daire
 1. Çemberin Temel Elemanları
 2. Çemberde Açılar
 3. Çemberde Teğet
 4. Dairenin Çevresi ve Alanı
Uzay Geometri
 1. Katı Cisimler
Olasılık
 1. Koşullu Olasılık
 2. Deneysel ve Teorik Olasılık
12. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
 1. Üstel Fonksiyonlar
 2. Logaritma Fonksiyonu
 3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
Diziler
 1. Gerçek Sayı Dizileri
TÜREV
 1. Limit ve Süreklilik
 2. Anlık Değişim Oranı ve Türev
 3. Türevin Uygulamaları
İNTEGRAL
 1. Belirsiz İntegral
 2. Belirli İntegral ve Uygulamaları
Trigonometri
 1. Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 2. Trigonometrik Denklemler
Dönüşümler
 1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 2. Çemberin Analitik İncelenmesi

2025 AYT Matematik Dersi Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
SORU SAYISI 32 32 32 30 32 29 50 50 50 50 50
Temel Kavramlar 4 2 3 2 2 1 3 3 6 3
Sayı Basamakları 3 1 1
Bölme ve Bölünebilme 1 1 1 1 1
EBOB – EKOK 1 1 1 1 1 1 1
Rasyonel Sayılar 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 1 1 2 1 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 1 1 2 1 2
Köklü Sayılar 2 1 1 1 2
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 1 2 2
Oran Orantı 1 1
Kümeler ve Kartezyen Çarpım 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
Mantık 1 1 1 1 4 1 1 1 3
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Polinomlar 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 2 1 1 1 1 1 1
Parabol 1 1 1 1 1 1 1 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2
Trigonometri 5 4 5 4 3 3 2 4 2 3 4
Karmaşık Sayılar 2 1 1 2 3 3 3 3
Logaritma 3 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2
Diziler 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
Limit 2 2 2 2 2 2 1 1 4
Türev 4 3 4 4 5 5 7 6 6
İntegral 4 4 4 4 5 6 7 7 4

 

2025 YKS AYT Geometri Konuları

9. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Üçgenler
 1. Üçgenlerin Eşliği
 2. Üçgenlerin Benzerliği
 3. Üçgenin Yardımcı Elemanları
 4. Dik Üçgen ve Trigonometri
 5. Üçgenin Alanı
10. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Dörtgenler ve Çokgenler
 1. -Dörtgenler ve Özellikleri
 2. -Özel Dörtgenler
Geometrik Cisimler
 1. Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
11. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Trigonometri
 1. Yönlü Açılar
 2. Trigonometrik Fonksiyonlar
Analitik Geometri
 1. Doğrunun Analitik İncelenmesi
Çember ve Daire
 1. Çemberin Temel Elemanları
 2. Çemberde Açılar
 3. Çemberde Teğet
 4. Dairenin Çevresi ve Alanı
Uzay Geometri
 1. -Katı Cisimler
12. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Trigonometri
 1. -Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 2. -Trigonometrik Denklemler
Dönüşümler
 1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 2. Çemberin Analitik İncelenmesi

2025 AYT Geometri Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
TOPLAM 9 9 9 10 8 11 30 30 30 30 30
Doğruda ve Üçgende Açı 2 1 1 1 2 2 1 1
Özel Üçgenler 2 2 2 6 1 1
Açıortay – Kenarortay 1 1
Üçgende Alan Benzerlik 1 3 1 2 1
Açı Kenar Bağıntıları 1 1
Çokgenler 1 2 1 1 3 1 2
Özel Dörtgenler 1 1 4 6 5 3 5
Çember ve Daire 2 2 3 2 2 1 3 3 5 8 6
Noktanın Analitiği 1 1 2 1 1 2 2 1
Doğrunun Analitiği 1 2 1 1 2 2 4 1 3 3
Dönüşüm Geometrisi 1 1 1 1 1 1
Katı Cisimler 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4
Çemberin Analitiği 1 1 1 1 2 1 1

 

2025 YKS – AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

9- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları
 • Hikaye, Şiir, Masal, Fabl, Roman
 • Tiyatro
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Mektup
 • E-Posta
 • Günlük
 • Blog
10- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları
 • Hikaye, Şiir, Destan, Efsane, Roman
 • Tiyatro
 • Anı
 • Hatıra
 • Haber Metni
 • Gezi Yazısı
11- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları
 • Hikaye, Şiir, Makale
 • Sohbet ve Fıkra
 • Roman
 • Tiyatro
 • Eleştri
 • Mülakat
 • Röportaj
12- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları
 • Hikaye, Şiir, Roman
 • Tiyatro
 • Deneme
 • Söylev
 • Nutuk

 

2025 AYT Edebiyat Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011
SORU SAYISI 24 24 24 24 24 56 56 56 56 56 56
Anlam Bilgisi 6 3 6 4 4 20 20 18 15 17 16
Dil Bilgisi 4 5 5 6 6 5
Metinlerin Sınıflandırılması 2 2 5 5 8
Şiir Bilgisi 3 2 3 3 3 3 2 2
Edebi Sanatlar 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 1 1 1 1 1 2 3 1
Halk Edebiyatı 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1
Divan Edebiyatı 4 6 4 3 5 4 4 5 6 3 4
Tanzimat Edebiyatı 1 2 1 2 3 1 3 2 3 2 5
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1 1 2 1 1 3 2 4 3 2 2
Milli Edebiyat 1 1 1 1 1 3 1 1 7 1 4
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 3 2 5 4 11 11 12 7 14 8
Edebiyat Akımları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2025 YKS – AYT TARİH-1 KONULARI

9. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
 5. Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)
 6. Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
10. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Beylikten Devlete
 2. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
 3. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 4. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 5. En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
11. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
 2. Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 3. Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
 4. Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
 5. Sermaye ve Emek
 6. 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 7. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları
 8. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 9. Milli Mücadele
 10. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 11. İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 12. II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 13. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
 14. TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
 15. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

2025 AYT Tarih Soru Dağılımı Listesi

KONULAR 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
TOPLAM 21 21 21 21 10 32 44 44 44 44 44 44
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1 1 3 2 2 1
Orta Çağ’da Dünya 1 2 1 1
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 5
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 3 1 1 1 3 1 3 4 5 4 5
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 1 3 2 1 2 2
Beylikten Devlete Osmanlı 3 1 1 2 4 5 5 6 4 7
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 2 13 3 1 1 2 2 1
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 1 2 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 2 2 1 2 1 3
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 1 4 4 4 3 4 8
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1
Sermaye ve Emek 1 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 2 4 3 1 1 5 3 2 6 4
İnkılap Tarihi Tüm Konular 1 5 7 7 6 4
Milli Mücadele 5 4 4 3 1 4 4
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 3 2 2 2 1 2
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 2 1 4 3 3 2 4 3
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya 1
Soğuk Savaş Dönemi 5 4 4 4 7 2
Yumuşama Dönemi 1 1 2 2 1
Küreselleşen Dünya 1 1 2 2 5

 

2025 YKS – AYT COĞRAFYA-1 KONULARI 

 1. Doğal Sistemler
 2. Beşeri Sistemler
 3. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 4. Çevre ve Toplum
 5. Ekonomik Faaliyetler
DOĞAL SİSTEMLER 
 1. Doğa ve İnsan
 2. Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 3. Coğrafi Konum
 4. Harita Bilgisi
 5. İklim Bilgisi
 6. Yerin Şekillenmesi
 7. Doğanın Varlıkları
BEŞERİ SİSTEMLER
 1. Beşeri Yapı
 2. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 3. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 4. Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
 1. Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 2. Türkiye İklimi ve Özellikleri
 3. Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 4. Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
 1. Bölge Türleri ve Sınırları
 2. Konum ve Etkileşim
 3. Coğrafi Keşifler
ÇEVRE VE TOPLUM
 1. Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 2. Doğal Afetler

2025 AYT Coğrafya Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011
SORU SAYISI 17 17 17 17 17 17 38 38 38 38 40 40
İklim ve Yer Şekilleri 2 1 1 5 2 5 5 7 6
Coğrafi Konum 2 1 1 4 4 4
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Harita Bilgisi 1 1 2 2
İç ve Dış Kuvvetler 1 1
Ekosistem 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Nüfus Politikaları 2 1 1 4 1 3 3 1 2
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 1 1 4 3 1 2 2 2 1
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2
Göç ve Şehirleşme 1 1 1 1
Türkiye Ekonomisi 2 2 3 1 2 4 5 5 10 2 11 12
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 1 1 1 1 2
Küresel Ticaret 1 1 1 1 1 1 1 1 2
İlk Uygarlıklar 1 2 1 1 2
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 4 4 2 2 1 1 8 7 3 6 6 7
Çevre ve Toplum 1 1 3 3 1 6 13 6 8 2 2

2025 YKS – AYT TARİH-2 KONULARI

9. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
 5. Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)
 6. Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
10. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Beylikten Devlete
 2. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
 3. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 4. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 5. En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
11. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
 2. Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 3. Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
 4. Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
 5. Sermaye ve Emek
 6. 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 7. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları
 8. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 9. Milli Mücadele
 10. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 11. İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 12. II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 13. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
 14. TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
 15. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

2025 AYT Tarih Soru Dağılımı Listesi

KONULAR 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
TOPLAM 21 21 21 21 10 32 44 44 44 44 44 44
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1 1 3 2 2 1
Orta Çağ’da Dünya 1 2 1 1
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 5
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 3 1 1 1 3 1 3 4 5 4 5
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 1 3 2 1 2 2
Beylikten Devlete Osmanlı 3 1 1 2 4 5 5 6 4 7
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 2 13 3 1 1 2 2 1
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 1 2 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 2 2 1 2 1 3
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 1 4 4 4 3 4 8
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1
Sermaye ve Emek 1 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 2 4 3 1 1 5 3 2 6 4
İnkılap Tarihi Tüm Konular 1 5 7 7 6 4
Milli Mücadele 5 4 4 3 1 4 4
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 3 2 2 2 1 2
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 2 1 4 3 3 2 4 3
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya 1
Soğuk Savaş Dönemi 5 4 4 4 7 2
Yumuşama Dönemi 1 1 2 2 1
Küreselleşen Dünya 1 1 2 2 5

2025 YKS – AYT COĞRAFYA-2 KONULARI 

 1. Doğal Sistemler
 2. Beşeri Sistemler
 3. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 4. Çevre ve Toplum
 5. Ekonomik Faaliyetler
DOĞAL SİSTEMLER
 1. Doğa ve İnsan
 2. Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 3. Coğrafi Konum
 4. Harita Bilgisi
 5. İklim Bilgisi
 6. Yerin Şekillenmesi
 7. Doğanın Varlıkları
BEŞERİ SİSTEMLER
 1. Beşeri Yapı
 2. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 3. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 4. Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ : TÜRKİYE
 1. Ülkemizin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 2. Ülkemizin İklimi ve Özellikleri
 3. Ülkemizin Doğal Varlıkları
 4. Ülkemizin Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
 1. Bölge Türleri ve Sınırları
 2. Konum ve Etkileşim
 3. Coğrafi Keşifler
ÇEVRE VE TOPLUM
 1. Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 2. Doğal Afetler

2025 AYT Coğrafya Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011
SORU SAYISI 17 17 17 17 17 17 38 38 38 38 40 40
İklim ve Yer Şekilleri 2 1 1 5 2 5 5 7 6
Coğrafi Konum 2 1 1 4 4 4
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Harita Bilgisi 1 1 2 2
İç ve Dış Kuvvetler 1 1
Ekosistem 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Nüfus Politikaları 2 1 1 4 1 3 3 1 2
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 1 1 4 3 1 2 2 2 1
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2
Göç ve Şehirleşme 1 1 1 1
Türkiye Ekonomisi 2 2 3 1 2 4 5 5 10 2 11 12
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 1 1 1 1 2
Küresel Ticaret 1 1 1 1 1 1 1 1 2
İlk Uygarlıklar 1 2 1 1 2
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 4 4 2 2 1 1 8 7 3 6 6 7
Çevre ve Toplum 1 1 3 3 1 6 13 6 8 2 2

2025 YKS – AYT FELSEFE KONULARI 

Felsefe Konuları
 1. Felsefe’nin Alanı
 2. Bilgi Felsefesi
 3. Bilim Felsefesi
 4. Varlık Felsefesi
 5. Ahlak Felsefesi
 6. Siyaset Felsefesi
 7. Sanat Felsefesi
 8. Din Felsefesi
Mantık Konuları
 1. Mantığa Giriş
 2. Klasik Mantık
 3. Mantık ve Dil
 4. Sembolik Mantık
Psikoloji Konuları
 1. Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 2. Psikolojinin Temel Süreçleri
 3. Öğrenme Bellek Düşünme
 4. Ruh Sağlığının Temelleri
Sosyoloji Konuları
 1. Sosyolojiye Giriş
 2. Birey ve Toplum
 3. Toplumsal Yapı
 4. Toplumsal Değişme ve Gelişme
 5. Toplum ve Kültür
 6. Toplumsal Kurumlar

2025 AYT Felsefe Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018
SORU SAYISI 12  12 12 12 12
Felsefe ve Bilim 1
Bilgi Felsefesi 1 1 2 1
Varlık Felsefesi 2 1 1
Ahlak Felsefesi 1 1
Din Felsefesi 1
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1
Mantığa Giriş 1 1 2 1 1
Klasik Mantık 1 1 1 2 2
Mantık ve Dil 1 1
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 3 1
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 1
Öğrenme Bellek Düşünme 1 1 1 2
Ruh Sağlığının Temelleri 1 1
Sosyolojiye Giriş 1 1 1
Birey ve Toplum 2 1 1
Toplumsal Yapı 1 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 1
Toplum ve Kültür 1 1
Toplumsal Kurumlar 1 1

2025 YKS – AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

 1. İnanç
 2. İbadet
 3. Ahlak ve Değerler
 4. DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
 5. HZ. MUHAMMED (SAV)
 6. VAHİY VE AKIL
 7. DÜNYA VE AHİRET
 8. KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
 9. İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
 10. YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK
 11. İSLAM VE BİLİM
 12. ANADOLU’DA İSLAM
 13. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
 14. GÜNCEL DİNÎ MESELELER
 15. HİNT VE ÇİN DİNLERİ

2025 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018
SORU SAYISI 6  6 6 6 6
Allah, İnsan İlişkisi 1
Dünya ve Ahiret
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 2
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 2
Kur’an’dan Mesajlar 1 1 1 1
İnançla İlgili Meseleler 1 1 1
Yahudilik ve Hristiyanlık 1
İslam ve Bilim 3 1 2 1
Anadolu’da İslam 1
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler 1 2
Güncel Dini Meseleler
Hint ve Çin Dinleri 1 1

2025 YKS AYT FİZİK KONULARI

9. Sınıf  Fizik Dersi Konu ve Kazanımları
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 1. Katılar
 2. Akışkanlar
Kuvvet ve Hareket Konusu
 1. Bir Boyutta Hareket
 2. Kuvvet
 3. Newton’un Hareket Yasaları
Enerji Konusu
 1. İş, Enerji ve Güç
 2. Mekanik Enerji
 3. Enerjinin Korunumu ve Dönüşümleri
 4. Verim
Isı ve Sıcaklık Konusu
 1. Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
 2. Hal Değişmi
 3. Isıl Denge
 4. Enerji İletim Yolları ve Enerji iletim Hızı
 5. Genleşme
10. Sınıf Fizik Dersi Konu ve Kazanımları
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Elektrik ve Manyetizma
 1. Elektrik Yükleri
 2. Akım, Potansiyel Fark, Direnç
 3. Elektrik Devreleri
 4. Mıknatıslar
 5. Akım ve Manyetik Alan İlişkisi
Dalgalar
 1. Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
 2. Su Dalgası
 3. Deprem Dalgaları ve Depremlerin Özellikleri
Optik
 1. Aydınlanma
 2. Gölge
 3. Yansıma
 4. Düz Aynalar
 5. Küresel Aynalar
 6. Kırılma
 7. Renk
 8. Prizmalar
 9. Mercekler
11. Sınıf  Fizik Dersi Konu ve Kazanımları
Kuvvet ve Hareket
 1. -Vektörler
 2. -Bağıl Hareket
 3. -Newton’ın Hareket Yasaları
 4. -Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
 5. -İki Boyutta Hareket
 6. -Enerji ve Hareket
 7. -İtme ve Çizgisel Momentum
 8. -Tork
 9. -Denge ve Denge Şartları
 10. -Basit Makineler
Elektrik ve Manyetizma
 1. Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
 2. Elektriksel Potansiyel
 3. Düzgün Elektrik ve Sığa
 4. Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 5. Alternatif Akım
 6. Transformatörler
12. Sınıf  Fizik Dersi Konu ve Kazanımları
Çembersel Hareket
 1. Düzgün Çembersel Hareket
 2. Dönerek Öteleme Hareketi
 3. Açısal Momentum
 4. Kütle Çekim Kuvveti
 5. Kepler Kanunları
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
 1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Atom Fiziğine Giriş Ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2025 AYT Fizik Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018
SORU SAYISI 14  14 14 14 14
Vektörler 1
Bağıl Hareket 1 1
Newton’un Hareket Yasaları 1 1 1
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Atışlar 1 1 1 1
İş, Güç ve Enerji II 1 1
İtme ve Momentum 1 1 1 1
Kuvvet, Tork ve Denge 1 1 1 1
Kütle Merkezi
Basit Makineler 1
Elektrik Alan ve Potansiyel 2 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1 1
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 1 1 2 2 2
Çembersel Hareket 1 1 2 1 1
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum 1 1 1
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları 1 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1 1 1
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar 1 1 1 1 1
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği 1
Radyoaktivite 1 1 1
Özel Görelilik 1
Kara Cisim Işıması
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı 1 1 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 1 1

2025 YKS AYT KİMYA KONULARI 

9. Sınıf Kimya Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Kimya Bilimi
 2. Atom ve Periyodik Sistem
 3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 4. Maddenin Halleri
10. Sınıf Kimya Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Karışımlar
 2. Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 3. Kimya Her Yerde
11. Sınıf Kimya Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Modern Atom Teorisi
 2. Gazlar
 3. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 5. Kimyasal Tepkimelerde Denge
12. Sınıf Kimya Dersi Konu ve Kazanımları
 1. Kimya ve Elektrik
 2. Karbon Kimyasına Giriş
 3. Organik Bileşikler
 4. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

2025 AYT Kimya Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
SORU SAYISI 13 13 13 13 13 30 30 30 30 30
Kimya Bilimi 4 2 1
Atom ve Yapısı 1 1 2 2 2 4
Periyodik Sistem 1 1 1 2 2 6 2
Kimyasal Türler Arası Etkileşim 2 3 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 2 1 1 2 2
Modern Atom Teorisi 1 2
Gazlar 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Sıvı Çözeltiler 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 1 1 1 2 1 1 2
Asit-Baz Dengesi 1 1 2 1 1 1 1 2
Çözünürlük Dengesi 1 1 1 1 1 1
Kimya ve Elektrik 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1
Organik Kimya 3 3 1 3 4 6 11 12 10 10

 

2025 YKS AYT BİYOLOJİ KONULARI 

9. Sınıf Biyoloji Dersi Konu ve Kazanımları
Yaşam Bilimi ve Biyoloji
 1. Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
 2. Canlıların Ortak Özellikleri
 3. Canlıların Yapısında Bulunan Ortak Bileşikler
Canlılar Dünyası
 1. Canlılığın Temel Birimi Hücre
 2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
 3. Canlı Alemleri ve Özellikleri
Güncel Çevre Sorunları
 1. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
 2. Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
10. Sınıf Biyoloji Dersi Konu ve Kazanımları
Üreme
 1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 2. Mayoz ve Eşeyli Üreme
 3. Büyüme ve Gelişme
Kalıtımın Genel İlkeleri
 1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Dünyamız
 1. Ekosistem Ekolojisi
11. Sınıf Biyoloji Dersi Konu ve Kazanımları
İnsan Fizyolojisi
 1. Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları
 2. Destek ve Hareket Sistemi
 3. Sindirim Sistemi
 4. Dolaşım Sistemleri
 5. Solunum Sistemi
 6. Üriner Sistem
 7. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 1. Komünite Ekolojisi
 2. Popülasyon Ekolojisi
12. Sınıf Biyoloji Dersi Konu ve Kazanımları
Genden Proteine
 1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 1. Canlılık ve Enerji
 2. Fotosentez
 3. Kemosentez
 4. Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre

2025 AYT Biyoloji Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018
SORU SAYISI 13 13 13 13 13
Sinir Sistemi 1
Endokrin Sistem 1 1 1
Duyu Organları 1 1
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 1
Sindirim Sistemi 1 1
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1 1 1 1 1
Solunum Sistemi 1 1 1 1
Üriner Sistem 1 1 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2 2 2 2
Nükleik Asitler 1 1
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 2 1 3
Canlılık ve Enerji 1
Fotosentez ve Kemosentez 1 1 1 1 1
Hücresel Solunum 1 1 1
Bitki Biyolojisi 2 2 3 2
Canlılar ve Çevre 1 1 1

2025 YKS AYT YDT İNGİLİZCE KONULARI

 • Kelime Bilgis
 • Dilbilgisi
 • Cloze Test
 • Cümleyi Tamamlama
 • İNG/TR Cümlenin Karşılığını Bulma
 • Paragraf
 • Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
 • Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
 • Verilen Durumda Söylenecek İfadeli Bulma
 • Diyalog Tamamlama
 •  Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma
9.Sınıf YDT İNGİLİZCE DERSİ KONULARI
CEFR; “A1/A2”
THEME 1: Studying Abroad
THEME 2: My Environment
THEME 3: Movies
THEME 4: Wild Life
THEME 5: Celebrities
THEME 6: Intercultural Topics
THEME 7: Seven Wonders
THEME 8: Emergency and Health Problems
THEME 9: Party
THEME 10: Television
10.Sınıf YDT İNGİLİZCE DERSİ KONULARI
CEFR; “A2+/B1”
THEME 1: Shool Life
THEME 2: Plans
THEME 3: Detective Stories
THEME 4: Ancient Civilizations
THEME 5: Travel
THEME 6: Helpful Tips
THEME 7: Shopping
THEME 8: Digital Era
THEME 9: Heroes
THEME 10: Hobbies
11.Sınıf YDT İNGİLİZCE DERSİ KONULARI
CEFR; “B2+B2”
THEME 1: FUTURE JOBS
THEME 2: HOBBIES AND SKILLS
THEME 3: HARD TIMES
THEME 4: WHAT A LIFE
THEME 5: BACK TO THE PAST
THEME 6: OPEN YOUR HEART
THEME 7: FACTS ABOUT TURKEY
THEME 8: SPORTS
THEME 9: MY FRIENDS
THEME 10: VALUES AND NORMS
12.Sınıf YDT İNGİLİZCE DERSİ KONULARI
CEFR; “B2, B2+”
THEME 1: MUSIC
THEME 2: FRIENDSHIP
THEME 3: HUMAN RIGHTS
THEME 4: COMING SOON
THEME 5: PSYCHOLOGY
THEME 6: FAVORS
THEME 7: NEWS STORIES
THEME 8: ALTERNATIVE ENERGY
THEME 9: TECHNOLOGY
THEME 10: MANNERS

İkinci Oturum

Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

Testler Soru
Sayısı
Cevaplanacak Soru Sayısına GöreSoru Başına Ortalama Süreler
İki Test80 Soru Üç Test120 Soru Dört Test 160 Soru
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 40 2,25 dk 1,5 dk 1,125 dk
Sosyal Bilimler-2 40
Matematik 40
Fen Bilimleri 40
Toplam 160 180 dk (3 saat) 180 dk (3 saat) 180 dk(3 saat)

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak; TESTLER
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Sosyal Bilimler-2 Matematik Fen Bilimleri
Sözel Puan için V V
Sayısal Puan için V V
Eşit Ağırlık Puanı için V V
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için V V V
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için V V V
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için V V V V

İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları;

TESTLER Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı 24
Sosyal Bilimler-1
Tarih -1 10
Coğrafya-1 6
Toplam 40
Matematik Toplam 40
Sosyal Bilimler-2
Tarih-2 11
Coğrafya-2 11
Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Toplam 40
Fen Bilimleri
Fizik 14
Kimya 13
Biyoloji 13
Toplam 40
Yabancı Dil Toplam 80

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 23 YORUM
 1. veysel dedi ki:

  BENDE BİRŞEY SORAYIM BEN SÖZEL MEZUNUYUM VETERİNERLİK OKUMAK İSTİYORUM HANGİ ALANDA ÇALIŞMALIYIM BEN <2007 MEZUNUYUM SINAV SİSTEMİ ÇOK DEĞİŞMİŞ
  BİR DE KONU ANLATIMLI VE SORULAR İÇİN HANGİ YAYINI ÖNERİRSİNİZ ŞİMDİDEN HERKESE TEŞEKKÜRLER

  1. Burak yks yolcusu dedi ki:

   Video çözümlü kaynaklar öneririm örnek: benim hocamın kaynakları

BİR YORUM YAZIN

Soru: 72 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları