2024 Eşit Ağırlık Bölümleri ve Eşit Ağırlık Meslekleri

Öğrencilerin lise eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversiteye geçiş sürecinde en önemli kararlardan biri hangi bölümü seçecekleri konusudur. Özellikle eşit ağırlık öğrencileri için bu süreç, belirli bir akademik yön ve meslek dalına odaklanmayı gerektirir. Bu makalede, 2024 yılında eşit ağırlık bölümleri ve meslekleri hakkında detaylı bilgiler sunacağız.

Eşit Ağırlık Meslekleri ve Maaşları:

Eşit ağırlık bölümlerinden mezun olanlar çeşitli meslek alanlarında kariyer yapabilirler. Bu meslekler arasında işletme yöneticisi, ekonomist, avukat, psikolog, kamu yöneticisi, insan kaynakları uzmanı gibi pozisyonlar bulunmaktadır. Mesleklerin maaşları, çalışılan sektör, deneyim ve mezun olunan bölüme göre değişiklik gösterebilir.

Eşit Ağırlık Dersleri ve Eğitim İçeriği:

Eşit ağırlık bölümleri genellikle matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve edebiyat gibi çeşitli dersler içerir. Bu dersler, öğrencilere geniş bir perspektif kazandırarak farklı alanlarda kariyer yapmalarına olanak sağlar.

Eşit Ağırlık bölümleri TYT ve YKS ile alan bölümler olarak ikiye ayıra biliriz. Bunlar 2 Yıllık Eşit Ağırlık bölümler ile 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümlerdir.

Eşit Ağırlık Puanıyla Öğrenci Alan Bölümlerin Taban Puanları Başarı sıralamalarına ve kontenjanlarına aşağıdaki bölümlerin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2024 2 yıllık Eşit Ağırlık Puanları ; TYT puanıyla alacaktır.

2024 4 yıllık Eşit Ağırlık Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler ve Eşit Ağırlık Meslekleri Aşağıdaki gibi olacaktır;

2024 2 yıllık Eşit Ağırlık Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler Aşağıdaki gibi olacaktır;

Eşit Ağırlık (EA) Bölümü Meslekleri Nelerdir?

İKTİSAT-EKONOMİ

İktisat programının amacı; öğrencilerin iktisat teorilerinde temel bilgiye sahip olmalarını, Türk ve dünya ekonomileri hakkında bilgi edinmelerini, bağımsız düşünme ve iktisadi araştırmalar yapabilmelerini sağlamaktır.

Bu meslek dalında başarılı olabilmek için, gerekli şartların başında, yabancı dil bilgisi ile araştırıcı, gözlemci, rakamları, istatistiği ve matematiği iyi kullanan ve kuvvetli bir genel kültürü olan birisi olmak gerekir.

EKONOMİ VE FİNANS

Bu programın amacı; Ekonomi ve Finans alanında temel bilgiler vererek öğrencilerin bu bilgileri gerçek yaşama uygulayabilmelerini sağlamak, onların analitik yeteneklerini geliştirmek ve Türkiye’nin ekonomik ve finansal sorunlarını çözebilecek becerilerle donatılmış elemanlar yetiştirmektir.

Bu alanda öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin, ekonomi ve finans konularına ilgili, sayılarla uğraşmaktan hoşlanan, analitik düşünce yapısına sahip, titiz, sorumluluk alabilen kişiler olmaları gerekir.

İŞLETME

İşletme programında, özel ya da kamuya ait mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için planlama, yönetme ve denetleme konularında görev alacak kişilere bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik bir program uygulanır.

Başarılı bir işletmeci olabilmek için, sayısal düşünme gücü ve teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisine sahip, psikoloji ve sosyolojiye ilgi duyan, insan ilişkileri güçlü, yabancı dil bilen, yazılı ve sözlü olarak kendini iyi ifade edebilen kişi olmak gerekir.

İŞLETME-EKONOMİ

İşletme-Ekonomi programı, temel iktisat programının yanı sıra İşletme programında okutulan ve uygulamaya yönelik derslerin birlikte verildiği bir programdır.

Bölüm mezunları, hem iktisat hem de işletme konularına hakim olacaklarından çalışma alanları oldukça geniştir.

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ

Bu programın amacı; muhasebe eğitimini kurumsal ve uygulamalı olarak bilgisayarla öğrenmiş, yabancı dil bilen uzman elemanlar yetiştirmektir.

Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin ekonomiye ilgi duyan, sayılarla uğraşmayı seven, teknolojik gelişmeleri takip eden ve büro makinelerini kullanabilen, titiz, düzenli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Bu programın amacı; işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası alanlarında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yapan kişilerdir. Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyenlerin, ekonomi, sosyoloji ve psikolojiye ilgi duymaları ve insan ilişkilerinde başarılı olmaları gerekir.

İŞLETME ENFORMATİĞİ

Enformatik bölümlerdeki eğitimin amacı; öğrencilere işletme içinde karalara yönelik gerekli bilgi akışının düzenlenmesi, bilgi işlem yoluyla işlenmesi ve yönetime yararlı hale getirilmesi için gerekli işletme, yazılım ve donanım bilgisinin verilmesidir.

Enformatik alanında öğrenim görmek isteyenlerin, işletme, ekonomi ve sosyal bilimlere ilgili, sayısal analiz yeteneğine sahip, inceleme ve araştırmayı seven düzenli kişiler olmaları gerekir.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

Turizm işletmeciliği ve otelcilik programının amacı; yerli ve yabancı turist ve konukların eğlenmek, tarihsel ve kültürel inceleme yapmak amacıyla yaptıkları gezilerde her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetler veren otel, lokanta ve turistik tesisleri yönetecek personeli yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyenlerin, insanlarla yi iletişim kurabilen, dinamik, kendine güvenen, çabuk ve doğru karara verebilen, sabırlı insanlar olmaları gerekir.

SEYAHATİŞLETMECİLİĞİ

Turizm sektörü, günümüzde en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden biridir. İnsanların refah düzeyleri yükseldikçe, daha çok seyahat etmekte ve yeni yerler görmek istemektedirler. Bundan dolayı da seyahatlerini organize edecek seyahat işletmelerine başvururlar. Seyahat işletmeciliği programının amacı da, bu kuruluşlarda çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, ekonomik konularla ilgili, dünyadaki gelişmeleri takip eden, yaratıcı ve ikna gücü yüksek kimseler olmaları beklenir.

BANKACILIK

Bankacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bankacılık finans ve banka sisteminde kullanılan bilgisayar programının uygulanması ve diğer ofis teknolojilerinin kullanılmasını bilen elemanlar yetiştirmektir.

Bankacılık alanında çalışmak isteyenlerin, ekonomi, hukuk konularına ilgili, sayılarla ve ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan, dikkatli kimseler olmaları beklenir.

SİGORTACILIK

İnsanlar yaşamlarında karşılaştıkları hastalıkların tedavisinde veya mal varlıklarına gelen zararları tek başlarına karşılamak zorunda kaldıklarında, bu onlara ağır mali yük getirmiş ve ödeme konusunda zorlanmışlardır. Sigortacılık sektörü de insanların bu ihtiyacından doğmuştur.

Bu bölümün amacı; bu sektörün ihtiyacı olan elemanları yetiştirmektir.

Sigortacılık alanında çalışacak kişilerin, sayısal yeteneğe sahip, dikkatli, insanlarla iyi ilişkiler kuran, işiyle ilgili ayrıntılara inebilen ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir.

SERMAYE PİYASASI

Sermaye piyasası programının amacı; kurumlar için, yatırım danışmanı olarak görev alacak işletme, ekonomi, finans ve uluslar arası finans konularında bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirmektir.

Bu bölümde öğrenim görebilmek için, ekonomi konularına ilgi duyan, sayısal yeteneğe sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, ayrıntılarla uğraşabilen hükümetlerin ekonomik ve sosyal politikalarını çok iyi takip edebilerek yerinde ve çabuk karar verebilen kişiler olmaları gerekir.

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

Bu programın amacı; hızla gelişen sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında bireylerle bireysel varlıkların risklere karşı bilimsel yöntemler kullanılarak korunmasında ve oluşabilecek çeşitli risklerin yönetiminde gereksinim duyulan bilgi birikimine sahip, uzman elemanlar yetiştirmektir.

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Bu programın amacı; deniz taşımacılığında işletme ve yönetim alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği alanında çalışmak isteyenlerin ekonomi ve işletme konularına ilgili, insanları ikna edebilen, girişimci, yaratıcı, gerektiğinde açık havada çalışabilen ve uzun süre deniz yolculuğu yapabilen, ayrıca, yabancı dil öğrenmeye yetenekli kimseler olmaları gerekir.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

Bu programın amacı; son yıllarda hızla gelişme gösteren sivil hava ulaştırma sektörüne işletme ve yönetim alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, ekonomi ve işletme konularına ilgi duyan, ayrıntıları algılayabilme gücüne sahip, dikkatli, düzenli, sorumluluk duygusu güçlü, seyahat edebilen kimseler olması gerekir.

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Lojistik, mal ve hizmet üreten örgütlerin ihtiyaçlarını ve taleplerini yerine getirmek üzere talep edilen maddelerin tedarik edilmesi için ürünün, üretiminden tüketimine kadar bulunması, satın alınması, taşınması, depolanması süreçlerindeki planlamaları ve kontrolleri içerir.

Bu programın amacı da; gerek lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren, gerekse lojistik fonksiyonlarının bazılarını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda gerekli bilgi ve birikimler ile donatılmış yabancı dil bilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, ekonomi ve hukuk konularına ilgi duyan, dikkatli ,titiz, çabuk karar verebilen, değişen taşımacılık mevzuatını takip edebilen kişiler olmaları gerekir.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

Ülkemiz ekonomisinde hem insan hem de diğer fiziksel nesneleri taşınması çok önemli bir yer tutmaktadır. Üretim yapılırken ihtiyaç duyulan maddelerin temini ve taşınması, malların üretilen yerden satılan yerlere ulaştırılması çok iyi bir yönetim ve organizasyonu gerektirmektedir.

Bölümün amacı da; bunları gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip elemanları yetiştirmektir.

Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin ekonomi, sosyal ve politik konulara ilgi duyan, düzenli ve dikkatli sorumluluk alabilen, çabuk karar verebilen, kişiler olmaları gerekir.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim fakültelerinin bir bölümü olan sınıf öğretmenliği programının amacı; sekiz yıllık temel eğitimin ilk kademesi olan ilkokulların ihtiyacı olan sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir.

Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin, sabırlı, çocukları seven ve onlara bir şeyler öğretmekten mutlu olan, kendini yenileyebilen kimseler olmaları gerekir.

HUKUK

Bu programın amacı; bireylerin, kurumları ve devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, analitik düşünme, sağlam bir mantığa, sezgiye ve ikna gücüne sahip olma, sabır ve anlayışta bu alanda başarılı olmak için gereken niteliklerdir.

SİYASET BİLİMİ

Siyaset bilimi programının amacı; siyaset bilimi, toplumbilim, tarih ve uluslararası ilişkiler ve ekonomi, kamu yönetimi alanlarında bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmektir.

Bu alanda eğitim görmek isteyenlerin, tarih, sosyoloji, hukuk ve ekonomi alanına ilgi duyan, düşüncelerini başkalarına anlatabilen ve kendini de sürekli geliştirebilen kişiler olmaları gerekir.

KAMU YÖNETİMİ

Kamu yönetimi programının amacı; özellikle devlet sektöründe görev alacak kişilere siyaset, hukuk, kamu yönetimi konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, politik, toplumsal ve ekonomik sorunlara duyarlı, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı, halkla ve üst makamlarla sürekli etkileşim halinde çalışan yöneticiler olacaklarından sağlam bir mantığa, ikna gücüne ve insan davranışlarını anlama yeteneklerine sahip ve sorumluluk alabilecek kimseler olmaları beklenir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bu bölümün amacı; gerek diplomasi alanında gerekse devlet ve özel sektörün ihtiyacı olan, uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik, hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda bilgi sahibi olacak kişileri yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, en az bir yabancı dil bilen, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak en etkin biçimde iletebilen, çok iyi düzeyde okuma alışkanlığına sahip, insan ilişkilerinde başarılı olan kişiler olmaları gerekir. Diplomasi alanında çalışmayı düşünenlerin, temsil yeteneğine ve çok geniş bir genel kültüre sahip olmaları gerekir.

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında ortak bir Pazar kurularak ekonomi politikalarının zaman içinde birbirlerine yaklaştırılması, istikrarlı büyüme ile yaşam düzeyinin yükseltilmesi ve üye ülkelerin daha sıkı ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu programın kuruluş amacı; Avrupa Birliği konusunda uzmanlaşmış en az 2 Avrupa dilini iyi bilen elemanlar yetiştirmektir. Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin, ekonomi ve hukuk konularına ilgi duyan, yabancı dil öğrenme yeteneğine sahip, düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde ifade edebilen kişiler olmaları gerekir.

PSİKOLOJİ

Psikoloji bölümü, insan duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen, bunların nedenlerinin ortaya çıkarılması için görüşme, gözlem, deney ve test gibi bilimsel yöntemlerin uygulanması konularında eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

Psikoloji eğitimi görmek isteyenlerin, bilimsel tutum ve merak yanında, başta psikoloji olmak üzere, felsefe ve sosyoloji konularına ilgi duymaları, bu alanlarda çok iyi yetişmeyi göze almaları gerekir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bu bölümün amacı; bireyin gelişimi ve çevreyle uyumunu güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, eğitim bilim ve psikolojiye ilgi duyan, insanlara yardım etmekten hoşlanan, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen hoşgörülü ve sevecen bireyler olmaları beklenir.

FELSEFE

Felsefe programının amacı; bilginin, maddenin kaynağı ve kapsamı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi sorularda düşünce üretebilecek bireylerin yetiştirilmesi ve bu konularda inceleme, araştırma yapılmasıdır.

Felsefeye yönelmek isteyenlerin, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan, psikoloji, sosyoloji tarih siyaset konularına ilgi duyan kişiler olmaları gerekir.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji bölümünün amacı; toplumsal kurumları, bunların kökenini, gelişmesini, işlevini ve birbirleriyle ilişkilerini, ekonomik, politik ve kültürel değişimlerin bilimsel yöntemlerle saptanmasını ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin, iyi bir gözlemci, toplumsal olaylara karşı ilgili, araştırma, yorumlama, düşüncelerini yazıyla ve sözle aktarabilme yeteneğine sahip kişiler olmaları beklenir. Ayrıca, sosyolojinin dışında, psikoloji, felsefe, tarih ve coğrafya alanlarında da kendilerini geliştirmelidirler.

ANTROPOLOJİ

Antropoloji bölümü, dünyanın oluşumundan itibaren insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, fiziksel özellikleri, dünyaya yayılışları, insan topluluklarının kültürlerinin oluşumu, kültürlerinin farklılığı ve değişimi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, sosyal bilimlere ve biyolojiye ilgi duyan, araştırma yapmayı seven, dikkatli insan davranışlarını ve olayları sabırla gözlemleme yeteneğine sahip olmaları gerekir.

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ

Üstün veya Özel Yetenek: Akademik alanda veya sanat alanlarındaki yetenekleri açısından akranlarına göre üst düzeyde performans gösterme durumudur.

Bu programın amacı; bu gruba giren çocuklara eğitim verecek sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu durumdaki öğrenciler, normal sınıflarda eğitim gördükleri gibi, özel olarak açılmış olan üstün zekalılar sınıfında da eğitim almaktadırlar.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, öğretmenlik için gerekli niteliklerinin yanında, çok iyi bir gözlemci, araştırmayı seven ve kendini sürekli yenileyen kişiler olmaları gerekir.

SOSYAL HİZMETLER

Sosyal hizmetler programının amacı; korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar ve işsiz insanların toplumda kendilerine sağlanan imkanları ve kendi imkanlarını en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, kişisel ve toplumsal sorunlara ilgi duyan, sabırlı, insanları seven ve iyi ilişkiler kurabilen, dengeli, duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen kişiler olmaları gerekir.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Bilgi ve belge yönetiminin amacı; kayıtlı bilgiye ulaşma, derleme, saklama ve aktarma gibi işlemleri teknolojinin desteğiyle yapacak uzman elemanlar yetiştirmektir.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, teknolojiyi iyi kullanabilen ve bu alandaki gelişmeleri takip eden kişiler olmaları gerekir. Ayrıca bir yabancı dil bilmek, ayrıntılarla uğraşabilmek, dikkatli, titiz ve düzenli olmak aranılan diğer özelliklerdir.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Bu bölüm, genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri, çocuklarla ilgili çeşitli sorunların çözümü için ana babalara yardım edilmesi, hastanede tedavi edilen çocukların eğitim sorunları, bu çocuklar için gerekli programların hazırlanıp uygulanması gibi konularda çalışacak elemanları yetiştirir ve araştırma yapar.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, çocukları seven, sabırlı, ana-babalar ve diğer çalışma arkadaşlarıyla iyi iletişim kurabilen hoşgörülü kimseler olmaları gerekir.

MODA TASARIMI

Moda ve tasarım bölümünün amacı; tasarım, üretim ve üretilen ürünlerin pazarlanmasını en iyi şekilde yapacak olan elemanlar yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak ve tekstil sektöründe çalışmak isteyenlerin, yeniliklere açık, yaratıcı, insan ilişkilerinde başarılı, şekil-uzay ve ikna yeteneğine sahip, işletme ve ekonomi konularına ilgi duymaları gerekir.

PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM

Peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım programı, peyzaj mimarlığı programının benzeri olan bir lisans programıdır. Ancak, peyzaj mimarlığından farklı olarak, kent ve kentsel tasarımla ilgili dersler programında daha çok yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Kentsel grafik dizaynı, kentsel tasarımda kullanılan bitkiler, kentsel yerleşimin teknikleri ve malzemeleri, kentselleşme ve kent dışının tarihçesi, taşra kavramlarına giriş, taşra yerleşiminin analizi, taşra sosyolojisi, insan ve çevredir.

BANKACILIK VE FİNANS

Bankacılık programının benzeri olan bir lisans programıdır. Ancak, finansla ilgili dersler bankacılık programına göre daha çoktur. Derslerin içeriklerinde Avrupa Birliği siyaset ve ekonomisi, para, banka, kur ve muhasebe birliği standartları yer almaktadır.

SAĞLIK İDARESİ

Bu bölümün amacı; hastane, poliklinik, dispanser gibi sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanları ve üst düzey yöneticileri yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, ekonomi, işletme ve psikoloji konularına meraklı, sosyal yardım ilgisi yüksek kişiler olmaları gerekir.

KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası ilişkilerde son yıllarda çok hızlı gelişmeler ve değişimler olmakta; özellikle soğuk savaşın bitimini takip eden yıllarda küreselleşme tüm dünyada etkin bir süreç olarak etkisini göstermektedir.

Çok karmaşık bir sosyal ilişkiler ağını da ortaya çıkaran bu süreci ulusal ve uluslar arası boyutlarının ön plana çıkarılarak, lisans düzeyinde programlanıp öğrencilere aktarılması gerekli olmuştur. Bu da üniversitelerimizde Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün açılmasının en büyük nedenidir.

Bu alanda öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin; tarih, ekonomi, sosyoloji, politika ve hukuk konularına ilgi duyan, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, düşüncelerini yazılı ve sözlü en iyi şekilde ifade edebilen kişiler olmaları gerekir.

Sözel Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

Sayısal Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

DİL Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

Eşit Ağırlık Puanıyla Öğrenci Alan 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

YKS ile ilgili en çok sorulan soru ve cevapları İçin Tıklayınız

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 91 YORUM
 1. Ahmet dedi ki:

  Eşit ağırlık okuyorum kardemirde ya da bunun gibi fabrikalarda çalışmak için hangi bölüme gidebilirim?

 2. Yok dedi ki:

  Merhaba eşitağırlıkçıyım asker olabilirmiyim

  1. Ercüment dedi ki:

   Milli savunma üniversitesinin sınavına girmen lazım kardeşim

  2. Söğüt dedi ki:

   Hayır olamazsın🤞🤞🤞

   1. Yok dedi ki:

    Neden?

 3. Emir dedi ki:

  Merhaba futbol ile ilgileniyorum ve uzaklaşmak istemiyorum, hangi bölümü okumalıyım?

  1. Mete dedi ki:

   Spor yönetimi okuyabilirsin

 4. bünyamin dedi ki:

  bilgisayar programcılıgı ıcın sayısal mı sozel mi eşit secelıyız hangısı?

  1. Enes Y. dedi ki:

   Kardeşim TYT ile alıyor PC Programcılığı, herhangi bir bölüm seçmene gerek yok.

 5. Feride dedi ki:

  Ea bölümünde atanması kolay bölüm varmı

  1. cabbar dedi ki:

   yok

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 72 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları