YKS ile ilgili en çok sorulan soru ve cevapları

Yükseköğretim Kurulu üniversiteye girişte uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili en çok sorulan soru ve cevapları yayımladı.

Yapılan bu açıklamamız sonrasında kamuoyundan, bireysel ve kurumsal tüm paydaşlardan gelen değerlendirmeler ve öneriler için teşekkür ediyoruz.

Bu değerlendirme ve öneriler kapsamında uygulanacak yeni sınav sisteminin yukarıda belirtilen amaçlara dayalı olarak;

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinden beklenen temel amaçtan vazgeçilmeksizin, yükseköğretim kurumlarına geçiş için bu testten başarı şartının (150 baraj puanının) aranmasına devam edilmesine,
Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanının ise adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınarak hesaplanmasına ve bu şekilde adaylarımızın öğleden sonraki oturuma daha bilinçli ve stressiz bir şekilde hazır olabilmelerine,
Lisans programlarını tercihte ve bu programlara yerleştirmede gerekli olacak puan türlerinin hesaplanmasında orta öğretim müfredatının daha kapsamlı şekilde dahil edilmesine

yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, yeni sınav sistemimizle ilgili kamuoyundan ve paydaşlardan gelen görüş ve değerlendirmelerin önemli bir kısmının da bu sınav sisteminin ilk defa uygulanacak olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bu sistemin, 2017 yılı sınav verileri ile simülasyonu yapıldığında, YÖK’ün girdi esaslı nitelik geliştirme ve iyileştirme yaklaşımından taviz vermeksizin, ilgili yıldaki boş kontenjan sayısının dörtte üç oranına kadar azaldığı görülmüştür. Bu durum, yeni sınav sisteminin yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçların yanı sıra aynı zamanda öğrenci odaklı bir yaklaşıma da sahip olduğunu göstermektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen değişikliklere ilişkin düzenlemelerin de dahil edildiği “Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” oluşturulmuştur.

2018 yılında ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın, yükseköğretime erişimde daha bilinçli bir tercih ve yerleştirme, daha rasyonel bir kontenjan planlanması yapma sürecine katkı vermesi hedeflenmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İşte en çok sorulan soru ve cevapları

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

  1-Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir?

  Sınavın uygulanışı bakımından;

   Sınavın Uygulanması  Önceki Sistem  Yeni Sistem
  Aylar Mart – Haziran Haziran
  Hafta sonu 3 1
  Gün 5 1
  Oturum 6 3
  Puan Türü 18 5
  Baraj Puanı 150/180 150/180

   Sınavın içeriği ve soru sayısı bakımından;

     Birinci Oturum  İkinci Oturum
   

   

  Önceki Sistem

  –   Türkçe

  –   Temel Matematik

  –   Fen Bilimleri

  –   Sosyal Bilimler

   

  (Toplam Soru Sayısı: 160)

  –   Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

  –   Matematik

  –   Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

  –   Sosyal Bilimler-2

  (Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

   

  (Toplam Soru Sayısı: 340)

  Yabancı Dil Oturumu

  (Toplam Soru Sayısı: 80)

  Birinci Oturum (TYT) İkinci Oturum
   

   

  Yeni Sistem

  –   Türkçe

  –   Temel Matematik

  –   Fen Bilimleri

  –   Sosyal Bilimler

   

  (Toplam Soru Sayısı: 120)

  –   Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 (Tarih-1, Coğrafya-1)

  –   Matematik

  –   Sosyal Bilimler-2

  (Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

  –     Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

  (Toplam Soru Sayısı: 160)

  Yabancı Dil Oturumu

  (Toplam Soru Sayısı: 80)

  2-Temel Yeterlilik ne demektir?

  Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsar.

  3-TYT hangi alanlardan soruları içerecektir?

  TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacaktır.

  Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

  Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

  Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları; Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

  4-Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?

  TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

  TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

  5-TYT’de Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak sorular, YGS’de çıkan Türkçe ve Matematik sorularının benzeri mi olacaktır?

  Hayır. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.

  TYT, Türkçe ve Temel Matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar.

  Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

  Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

  Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

  6-TYT’ye yönelik örnek sorular yayınlanacak mıdır?

  Evet. ÖSYM tarafından en yakın zamanda TYT örnek soru ve cevapları yayınlanacaktır.

  7-TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?

  YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).

  TYT’de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)’dır.

  8-TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

  Hayır. Adayların gireceği TYT soruları, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

  9-Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?

  Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;

  • Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
  • Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkân tanıması,
  • Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
  • Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

  10-Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

  Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

  11-Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?

  TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir.

  Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

  12-Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?

  Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

  Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

  Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

  Dil Puanı:   [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

  13-Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?

  Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Yabancı Dil testi dışında farklı tarihlerde LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere

  4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise adaylar Yabancı Dil testi dışında sınavın ikinci oturumunda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.

  Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne; Sözel, Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne; Sayısal, Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

  14-Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?

  Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil testlerinden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.

  15-Adaylar ikinci oturumdaki testlerden hangilerini cevaplandırabilir?

  Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

  Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak TESTLER
  Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Sosyal Bilimler-2 Matematik Fen Bilimleri
  Sözel Puan için
  Sayısal Puan için
  Eşit Ağırlık Puanı için
  Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için
  Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için
  Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için  

   

   

   

  Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkânı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir.

  Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.

  16-Birinci oturumda (TYT) yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?

  Bu oturumda ortak müfredat esas alınacaktır.

  TYT Oturumu İçeriği ve Soru Sayıları

  TESTLER Soru Sayısı
  Türkçe                                                          Toplam 40
  Sosyal Bilimler
  Coğrafya 5
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
  Felsefe 5
  Tarih 5
  Toplam 20
  Temel Matematik                                       Toplam 40
  Fen Bilimleri
  Biyoloji 6
  Fizik 7
  Kimya 7
   

  Toplam

   

  20

   

  Toplam

   

  120

  17-İkinci oturumda yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?

  Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

  İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları

  TESTLER Soru Sayısı
  Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
  Türk Dili ve Edebiyatı 24
  Sosyal Bilimler-1
  Coğrafya -1 6
  Tarih -1 10
  Toplam 40
  Matematik                                                           Toplam 40
  Sosyal Bilimler-2
  Coğrafya – 2 11
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
  Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
  Tarih – 2 11
  Toplam 40
  Fen Bilimleri
  Biyoloji 13
  Fizik 14
  Kimya 13
  Toplam  40
  Toplam 160

  18-Yabancı Dil oturumunda yer alan yabancı dil testinde soru sayısı nedir? Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı

  TESTLER Soru Sayısı
  Yabancı Dil                                                         Toplam 80

  19-2018 yılında    uygulanacak   sistemde    soru    sayılarının   azaltılması, puanların hesaplanmasında güçlük oluşturacak mıdır?

  MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacaktır.

  20-Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?

  Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

  21-TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi?

  Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir puanlama yapılmış olacaktır.

  22-Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

  Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.

  23-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacaktır?

  Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

  Sınavın birinci oturumu (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumu 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Yabancı Dil oturumu ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılacaktır.

  24-Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler ne şekilde olacaktır?

  Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih), 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya) sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.

  Birinci Oturum

   Temel Yeterlilik Testi (TYT)

  Testler Soru Sayısı  Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süre
  Türkçe 40  

  1,125 dk.

  Sosyal Bilimler 20
  Temel Matematik 40
  Fen Bilimleri 20
  Toplam 120 135 dk.

   İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

  • Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması
  • Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması
  • Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması
  • Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması

  İkinci Oturum

   Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

  Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süreler
  İki Test 80 Soru Üç Test 120 Soru Dört Test 160 Soru
  Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 40  

  2,25 dk

   

  1,5 dk

   

  1,125 dk

  Sosyal Bilimler-2 40
  Matematik 40
  Fen Bilimleri 40
   

  Toplam

   

  160

  180 dk

  (3 saat)

  180 dk

  (3 saat)

  180 dk

  (3 saat)

   Yabancı Dil Testi

  Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süre
  Yabancı Dil 80 1,5 dk.
  Toplam 80 120 dk.

   Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 – 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 – 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.

  Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.

  Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

  25-Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında kaç kitapçık verilecektir?

  Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir. Yabancı Dil oturumuna sınavına girecek adaylar için ayrıca kitapçık verilecektir.

  26-Yükseköğretim Kurumları Sınavı saat kaçta başlayacaktır?

  Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

  27-Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ne kadar olacaktır?

  Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

  28-Yeni sistemi kamuoyuna tanıtmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

  Başta orta öğretimde öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları en şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar kapsamında;

  • Web sayfamızda “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında açıklamalar yayımlanacak ve gelen sorular kapsamında bu açıklamalar güncellenecektir.
  • Çağrı Merkezimiz (0850 470 0 965) hizmet
  • Basın Bültenlerimizde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
  • MEB ile işbirliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.
  • MEB ile işbirliği halinde son sınıf öğrencilerimiz, sosyal medya, e-posta, e-okul, SMS gibi araçlarla
  • İlerleyen süreçte ÖSYM’nin web sayfasından da duyuru yapılacaktır.

  29-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda puanlar hangi aralıkta hesaplanacaktır?

  YGS-LYS sisteminde olduğu gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacaktır. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecektir.

  30-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar hangi soruları cevaplayacaktır?

  YGS-LYS sistemindeki uygulamaya aynı şekilde devam edilecektir. Yani bu durumdaki adaylar, TYT sınavında ilave Felsefe, 2. Oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacaklardır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacaklardır.

  31-Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

  Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecektir. Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının da en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

  32-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda adaylar sınav başladıktan ne kadar süre sonra sınav salonundan ayrılabileceklerdir?

  Adayların sınav salonundan ayrılışı ile ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirlenecek, buna ilişkin bilgiler Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında açıklanacaktır.

  33. Adaylar, önlisans ve lisans programlarını hangi puan türü ile tercih edebileceklerdir?
  Daha önce de bildirildiği gibi adaylar;
  Önlisans programlarını TYT puanı ile
  Lisans programlarını ise; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türü ile tercih edebileceklerdir.

  34. Meslek Yüksekokullarına yerleştirme sürecinde 2017 yılında, 6 farklı YGS puan türü vardı. 2018 yılında uygulanacak TYT sisteminde de farklı puan türleri olacak mı?
  Hayır. Daha önce de bildirildiği gibi;
  Adaylar, tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebileceklerdir.

  YÖK Puan Türlerini açıkladı. Aşağıdaki ilgili bölümü tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Sözel Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

  Sayısal Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

  Eşit Ağırlık Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

  DİL Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

  TYT Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. İsmail dedi ki:

  Tercih listesinde 2 yıllık hem örgün eğitim hemde açık öğretim yazabiliyor muyuz artık hangisi çıkarsa bize onu okuruz.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 1 + 3 kaçtır?


Basari Sıralamaları