BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Düşe kalka Deyiminin Anlamı - Pas Geçmek Deyiminin Anlamı - Kemerleri Sıkmak Deyiminin Anlamı - Kalburla Su Taşımak Deyiminin Anlamı - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı - Yoldan çıkmak deyiminin anlamı - Kendinden Geçmek Deyiminin Anlamı - Dört başı mamur Deyiminin Anlamı - Gözden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Şaha kalkmak Deyiminin Anlamı - Yanlış kapı çalmak deyiminin anlamı - İşi yokuşa sürmek Deyiminin Anlamı - Kök Salmak Deyiminin Anlamı - Ortadan kalkmak Deyiminin Anlamı - Armut Piş Ağzıma Düş Deyiminin Anlamı - Ne Pahasına Olursa Olsun Deyiminin Anlamı - Zimmetine geçirmek deyiminin anlamı - Paraya Para Dememek Deyiminin Anlamı - Kaş Göz Etmek Deyiminin Anlamı - Para Dökmek Deyiminin Anlamı -