BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Eli Hafif Deyiminin Anlamı - Derdine düşmek Deyiminin Anlamı - Ağzını Aramak Deyiminin Anlamı - İçine sokacağı gelmek Deyiminin Anlamı - Yüzü soğuk deyiminin anlamı - Yakasına sarılmak deyiminin anlamı - Volta atmak deyiminin anlamı - Şaha kalkmak Deyiminin Anlamı - Gece Kuşu Deyiminin Anlamı - İş sarpa sarmak Deyiminin Anlamı - İster istemez Deyiminin Anlamı - Dil yarası Deyiminin Anlamı - Okka Çekmek Deyiminin Anlamı - Tebdil gezmek deyiminin anlamı - Yorgan gitti, kavga bitti deyiminin anlamı - Aklı Almamak Deyiminin Anlamı - Omuz silkmek Deyiminin Anlamı - Üstüne geçirmek deyiminin anlamı - Dilinde tüy bitmek Deyiminin Anlamı - Kabına Sığmamak Deyiminin Anlamı -