Sınavsız İkinci Üniversite Okuma ile ilgili Sıkça sorulan sorular ?

Bu yazımızda sizlere ikinci üniversite ile ilgili en çok gelen soruları ve cevaplarını paylaşacağız…

İkinci Üniversite kayıt koşulları nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

1) Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2) Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3) Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4) ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5) Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6) Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7) Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8) Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9) Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

İkinci Üniversite kaydı için diğer üniversitemde kayıt yenilemeli miyim?

Herhangi bir yükseköğretim programında kayıtlı olduğunuz ancak ilgili öğretim yılında kayıt yeniletmediğinizi belirten öğrenci durum belgesiyle kayıt yaptırabilirsiniz. Aktif öğrenci olmanız gerekmemektedir.

İkinci Üniversite kayıt kapsamında ders muafiyeti var mı?

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II Türk Dili I – II Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ders/derslerini alıp başaran, YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te Kapsamında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları ilgili öğretim yılında kayıt tarihleri arasında sadece bir kez olmak üzere muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Muafiyet başvuruları, kayıt işlemi yapıldıktan sonra kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi, kayıt tarihleri arasında www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünde ilan edilmektedir.

İkinci Üniversite kayıt türüyle kayıt yaptırmak istiyorum. Kayıtlar esnasında askerlik durum belgesi getirmem gerekli mi?

İkinci Üniversite kayıt türünde öğrencilerimizden askerlik durum belgesi istenmeyecektir.

Meslek Yüksekokulu mezunuyum. İkinci Üniversite kapsamında 4 yıllık lisans bölümüne kayıt yaptırabilir miyim?

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi’nin açıköğretim sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birine İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler. Ancak, önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarının herhangi birine İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramazlar.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde halen kayıtlıyım. İkinci Üniversite kayıt türü ile başka bir programa daha kayıt yaptırabilir miyim?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans bölümünde veya önlisans programına halen kayıtlı olan öğrenciler İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramaz. Çünkü Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde aynı anda iki programda okumak mümkün değildir. İkinci Üniversite kayıt türü ile kayıt yaptırabilmesi için halen kayıtlı olduğu bölümden/programdan mezun olması gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi dışında başka bir üniversitede uzaktan eğitim sistemiyle öğrenim görmekteyim. İkinci Üniversite ile fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dışında başka bir üniversitede açık veya uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim gören öğrenciler de aynı alanda olmamak üzere İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.

Açıköğretim Fakültesi mezunuyum. İkinci Üniversite kayıt türü ile kayıt yaptırabilir miyim?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden mezun olanlar, mezun oldukları programlardan aynı alanda olmamak üzere  ön lisans programından mezun olanlar ön lisans programlarına, Lisans programlarından mezun olanlar ön lisans/lisans programlarına İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilir.

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerinden veya önlisans programlarından herhangi birine okudukları veya mezun oldukları programlardan/bölümlerden farklı olmak kaydıyla İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler.

Açıköğretim Fakültesinde İkinci Üniversite kapsamında kayıtlı öğrenciyim, yatay geçiş hakkımı kullanarak örgün öğretime nasıl geçiş yapabilirim?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/12/2016 tarih ve 75850160-302.01.06-80321 sayılı yazısı ile “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş başvurularını kabul sırasında Üniversiteleri Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusundaki yazısı 14/12/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve söz konusu talep uygun görülmemiştir.

Bu nedenle İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş hakkı bulunmamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 • ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
 • Ön lisans öğrencileri/mezunları ön lisans programlarına,
 • Lisans öğrencileri/mezunları ön lisans ve lisans programlarına,
 • Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
 • Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.),
 • ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,
 • YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,
 • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / ön lisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,
 • Herhangi bir üniversitenin lisans/ön lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)
 • Ön lisans öğrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri 2023 2024

Sınavsız İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları için tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 82 YORUM
 1. Esra dedi ki:

  Merhaba ben suan ilahiyat 4. Sinif ogrencisiyim ikinci universiteye kayıt yaptırdım. Suan ilahiyat bölümünü do durmak istiyorum bunu yaparsam ikinci universitem de hala kayıtlı olur muyum

  1. Yeliz dedi ki:

   Merhaba ben de bu durumdayım konu hakkında bilginiz var mı acaba bana da söyleyebilir misiniz?

  2. Buket dedi ki:

   Bir bilgi edinebildiniz mi

 2. firuze dedi ki:

  2.üniversite açıköğretim uzaktan eğitimli başvuru yapıp kayıtımızı yapıp sonra dondurup örgüne geçiş yaptırabiliyormuyuz 15 ekime kadar cevap bekliyorum

 3. Merve dedi ki:

  Şu anda bir üniversite de öğrenci olarak devam etmekteyim. Buradaki kaydım silindiğinde, ikinci üniversite kaydımda silinir mi?

  1. Yeliz dedi ki:

   Merhaba kaydımız silinse de devam edebılıyor muyuz ikinci üniversiteye öğrenebildiniz mi?

 4. Zeynep dedi ki:

  Merhaba şuan DGS ile lisans tamamlama yaptım sosyal hizmet okumayı düşünüyorum ,aynı zaman da sınavsız ikinci üniversite kapsamında başka bir okulda başka bir lisans bölümünde okuyabilir miyim ? (İkisi de açık ogretim olarak)

 5. Elif dedi ki:

  Ben açıktan iki yıllık ilahiyat mezunuyum sınavsız ikinci üniversite kapsamında okuyacağım Bir bölümü örgün okuyabiliyor muyuz

 6. Selma dedi ki:

  4 yıllık açık öğretim mezunuyum 2ci üniyide açıktan okuyorum 3.de örgün okumak istiyorum, sınavsız okuyabilirmiyim

 7. Mert dedi ki:

  Merhaba hocam ben örgün 2 yıllık ünv kayıtlıyım ve devam ediyorum ayrıca ikinci ünv acıköğretim basvurumu yaptım ve suan ona da kayıtlıyım. İkinci ünv kaydımı sildirip yeni bir ikinci ünv kaydı yapabilir miyim ?

 8. Aleyna Uzun dedi ki:

  Şu an 2 yıllık onlisans mezunuyum sınavsız açıkögretim üniversitesine başvurabilir miyim?

 9. Busra dedi ki:

  Merhaba sınavsız 2.universite hakkimi ataaofte kullandim şimdi tekrardan başka bir bölüm okumak istiyorum univ sınavına mı girmem gerekiyor kac defa bu hak kullaniliyor

 10. Elif dedi ki:

  Merhaba 2 yıllık çocuk gelişimi 1. Sınıf aktif öğrenciyim yeni eğitim öğretim yılında 2. Sınıf oluyorum ama devam etmiyeceğim tekrar sınava girmek yerine sınavsız üniversiteye kayıt yaptırmak istiyorum geçerli oluyormu kabul edilir mi yoksa tekrar sınava mı girmem gerekli

1 5 6 7
BİR YORUM YAZIN

Soru: 2 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları