Sınavsız İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları 2023 2024

Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri 2023-2024,sınavsız 2. üniversite,2. üniversite bölümleri, Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri, Sınavsız 2. Üniversite

Sizlere bu yazımızda ikinci üniversite ve açıköğretim ile uzaktan başvuru koşulları hakkında bilgi paylaşacağız. Aşağıda Anadolu üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Atatürk Üniversitelerinin başvuru koşulları hakkında bilgi vereceğiz

Sınavsız İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları 2023 2024

Anadolu Üniversitesi 2023 2024 İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları

Belki şu anda çok iyi bir üniversitede okuyorsun. Peki, gerçekten bu bölümde okumak mıydı hayalin? Ya da bir mesleğe sahip oldun sonunda; ama neden bununla yetinesin ki? Hayatında her şey yolunda olsa da, başka meslekler, başka meraklar, başka hayallere sahip olmak isteyebilirsin. İşte, Anadolu Üniversitesi sana tüm bunları gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Üstelik şartsız, sınavsız…

Şimdi, Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Eğer senin de hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa, İkinci Üniversite Programları seni bekliyor!

İkinci Üniversite kayıt koşulları nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

1) Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2) Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3) Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4) ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5) Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6) Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7) Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8) Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9) Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

İkinci Üniversite kaydı için diğer üniversitemde kayıt yenilemeli miyim?

Herhangi bir yükseköğretim programında kayıtlı olduğunuz ancak ilgili öğretim yılında kayıt yeniletmediğinizi belirten öğrenci durum belgesiyle kayıt yaptırabilirsiniz. Aktif öğrenci olmanız gerekmemektedir.

İkinci Üniversite kayıt kapsamında ders muafiyeti var mı?

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II Türk Dili I – II Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ders/derslerini alıp başaran, YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te Kapsamında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları ilgili öğretim yılında kayıt tarihleri arasında sadece bir kez olmak üzere muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Muafiyet başvuruları, kayıt işlemi yapıldıktan sonra kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi, kayıt tarihleri arasında www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünde ilan edilmektedir.

İkinci Üniversite kayıt türüyle kayıt yaptırmak istiyorum. Kayıtlar esnasında askerlik durum belgesi getirmem gerekli mi?

İkinci Üniversite kayıt türünde öğrencilerimizden askerlik durum belgesi istenmeyecektir.

Meslek Yüksekokulu mezunuyum. İkinci Üniversite kapsamında 4 yıllık lisans bölümüne kayıt yaptırabilir miyim?

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi’nin açıköğretim sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birine İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler. Ancak, önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarının herhangi birine İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramazlar.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde halen kayıtlıyım. İkinci Üniversite kayıt türü ile başka bir programa daha kayıt yaptırabilir miyim?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans bölümünde veya önlisans programına halen kayıtlı olan öğrenciler İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramaz. Çünkü Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde aynı anda iki programda okumak mümkün değildir. İkinci Üniversite kayıt türü ile kayıt yaptırabilmesi için halen kayıtlı olduğu bölümden/programdan mezun olması gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi dışında başka bir üniversitede uzaktan eğitim sistemiyle öğrenim görmekteyim. İkinci Üniversite ile fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dışında başka bir üniversitede açık veya uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim gören öğrenciler de aynı alanda olmamak üzere İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.

Açıköğretim Fakültesi mezunuyum. İkinci Üniversite kayıt türü ile kayıt yaptırabilir miyim?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden mezun olanlar, mezun oldukları programlardan aynı alanda olmamak üzere  ön lisans programından mezun olanlar ön lisans programlarına, Lisans programlarından mezun olanlar ön lisans/lisans programlarına İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilir.

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerinden veya önlisans programlarından herhangi birine okudukları veya mezun oldukları programlardan/bölümlerden farklı olmak kaydıyla İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler.

Açıköğretim Fakültesinde İkinci Üniversite kapsamında kayıtlı öğrenciyim, yatay geçiş hakkımı kullanarak örgün öğretime nasıl geçiş yapabilirim?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/12/2016 tarih ve 75850160-302.01.06-80321 sayılı yazısı ile “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş başvurularını kabul sırasında Üniversiteleri Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusundaki yazısı 14/12/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve söz konusu talep uygun görülmemiştir.

Bu nedenle İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş hakkı bulunmamaktadır.

Atatürk Üniversitesi 2023 2024 İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

  • Egzersiz ve Spor Bilimleri
  • Halkla ilişkiler ve Tanıtım
  • Grafik Sanatlar
  • İşletme
  • Kamu Yönetimi
  • Reklamcılık
  • Rekreasyon
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyoloji
  • Tarih programlarından oluşmaktadır.
  • İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;
  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Bilgi Yönetimi
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Çocuk Gelişimi
  • Dış Ticaret
  • Emlak Yönetimi
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İslami İlimler
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İşletme Yönetimi
  • Laborant ve Veteriner Sağlık
  • Lojistik
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Reklamcılık
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  • Sosyal Hizmetler
  • Spor Yönetimi
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Yeni Medya ve Gazetecilik
  • Yerel Yönetimler
  • Web Tasarımı ve Kodlama

programlarından oluşmaktadır.

İkinci Üniversite Başvuru Şartları Nelerdir?

İkinci üniversite kapsamında lisans (üniversitelerin dört yıllık programları) öğrencileri ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans (üniversitelerin iki yıllık programları) öğrencileri ya da mezunları ise sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.

Not: Not: Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.

İkinci Üniversite Kayıt Tarihlerini Nasıl Öğrenebilirim?

İkinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 05.06.2023 – 01.10.2023 İkinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 28.08.2023 – 01.10.2023 Not: Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptıramayan adaylarımız kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir mazeret ileri sürerek hak iddia edemezler.

İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapabilir?

İkinci üniversite kesin kayıt işlemi tamamlanmadan önce İkinci Üniversite Ön Kaydımı Güncelle bağlantısından mevcut ön kaydınızı görüntüleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

 İkinci Üniversite Kesin Kayıt İşlemini Nasıl Yapabilirim?

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunan ve ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 28.08.2023 – 01.10.2023 tarihleri arasında Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödemeleri gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesin kayıt işlemi öğrencilerimizin belge göndermelerine gerek kalmaksızın (belge istenilen durumlar hariç) Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Belirlenen Materyal Ücretlerini Nasıl Öğrenebilirim?

Öğrencilerimizin materyal ücretini T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaraları olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak 28.08.2023 – 01.10.2023 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler Fakültemiz akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında, Güz ve Bahar Yarıyılı olmak üzere yılda iki dönemde de yapılacaktır. T.C. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme alınmayacaktır.

Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.

İkinci Üniversite Kapsamında Belirlenen Materyal Ücreti Dışında Herhangi Bir Ücret Ödemeli miyim?

Fakültemiz programlarına herhangi bir yükseköğretim programında öğrenci iken ikinci üniversite kapsamında başvurduğunuz durumda Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile alınmaktadır.

Gazi, Birinci Dereceden Şehit ve Gazi Yakınıyım İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptırırken Materyal Ücretinden Muaf Olabilir miyim?

Evet, olabilirsiniz. Öğrencilerimiz;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edilecek “Hak Sahiplik Belgesi”nin (Durum Belgesi) aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısını (Dernek yazıları, SGK ekran çıktıları, VHKİ vb. tarafından imzalanmış yazılar, Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış ve kanun kapsamı belirtilmemiş yazılar kabul edilmemektedir),
 • Nüfus kayıt örneğini,
 • Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçelerini

Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptırırken Engel Durumum Nedeniyle Materyal Ücretinden Muaf Olabilir miyim?

Evet, olabilirsiniz. En az %40 engel durumu olan öğrencilerimiz;

 • Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneğini,
 • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini,
 • Nüfus cüzdan fotokopisini

Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Kayıt İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Bilgilerime Nasıl Ulaşabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kaydınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adınız ve şifreniz T.C. kimlik numaranızın tamamı olarak sisteme tanımlanmaktadır.

 İkinci Üniversite Kaydı ile İlgili İstenen Belgeleri Eksik ya da Hatalı Gönderdim Ne Yapmalıyım?

Belge istenen öğrencilerin gönderdikleri kayıt evraklarının eksik ya da hatalı olması durumunda eksik ya da hatalı olduğu belirtilen evrakların Dekanlığımıza 01.10.2023 tarihine kadar elden ya da posta/kargo yolu ile mutlaka ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.

Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Okuduğum Bölümü/Programı Fakültenizde de Tercih Edebilir miyim?

Hayır, başka bir Yükseköğretim Kurumunda okuduğunuz bölümü/programı ikinci üniversite kapsamında Fakültemizde de tercih edemezsiniz.

Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Okuduğum Bölümü/Programı Fakültenizde de Tercih Edebilir miyim?

Yurt dışı Yükseköğretim Kurumlarından birini bitirerek YÖK denklik belgesi alan (denkliği sonradan iptal edilenler hariç) ve uyruğundan biri T.C. olan öğrenci adaylarımız Fakültemiz programlarına İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler.

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarından herhangi birinde okuyan veya mezuniyeti bulunan öğrenci adaylarının;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Mezuniyet belgesinin Türkçe noter onaylı sureti,
 • YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışı Yükseköğretim Kurumlarında mezuniyeti bulunanlar) ile Fakültemize başvurdukları takdirde kayıt işlemleri yapılmaktadır.

Yabancı Uyruklu öğrenciyim İkinci Üniversiteye Başvurabilir miyim?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarından herhangi birinde okuyan veya mezuniyeti bulunan öğrenci adaylarının;

 • Başvuru formu. Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Öğrenci belgesinin onaylı sureti (Öğrenci olarak başvuranlar için),
 • Mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Mezun olarak başvuranlar için),
 • YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışı Yükseköğretim Kurumlarında mezuniyeti bulunanlar),
 • İkametgah İzin Kimlik Belgesinin fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf ile Fakültemize başvurdukları takdirde kayıt işlemleri yapılmaktadır.

İkinci Üniversite Kapsamında Okumaya Karar Verdiğimde Hangi Derslerden Muaf Olabilirim?

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olan öğrencilerin YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi varsa Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II derslerinden muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan yapılacaktır. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler bilgilerini YÖKSİS’e işletmek üzere mezun oldukları Yükseköğretim Kurumu ile iletişime geçmelidirler. Herhangi bir Yükseköğretim kurumunda öğrenciliği devam edenlerin ise Transkript Belgesinin aslı veya onaylı sureti ile ders muafiyet dilekçelerini Fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

Not: Muafiyet işlemleri (Fakültemize yatay ya da dikey geçişle gelen öğrenciler hariç) yalnızca Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II dersleri için yapılmaktadır.

İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapamaz?

 • Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda kaydı ya da mezuniyeti bulunmayanlar,
 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan kaydı silinenler,
 • Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi programlarının herhangi birinde kaydı bulunanlar.

İkinci Üniversite Kayıtları ile İlgili Bilgi Almak için Size Nasıl Ulaşabilirim?

Fakültemiz web sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan kayıtlarla ilgili bilgi edinebilir ya da çağrı merkezimizi arayarak Fakültemize doğrudan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi: 0850 255 0 282

Web Sitesi: https://www.ataaof.edu.tr

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Telegram: t.me/AtaAofResmi

Instagram: instagram.com/aof.atauni/

Facebook: facebook.com/AOFATA/

Twitter: twitter.com/ATA_AOF

Fakültenizin Türkiye Genelinde Hizmet Veren Büroları Var mı?

Fakültemizin Ankara’da İletişim Merkezi bulunmaktadır.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Öğrenci İletişim Merkezi Kültür Mahallesi İçel Sokak No:27 Kızılay/ANKARA

Telefon: 0850 241 0 282

Not: Kayıt için belge istenen öğrenciler ilgili belgeleri posta yoluyla göndereceklerse Ankara İletişim Merkezi’ne değil, Atatürk Üniveristesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlık binasına (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM) ulaştırmalıdırlar.

 Derslere Ait Materyallere Nasıl Ulaşabilirim?

Kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

Fakültenizde Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurt dışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

 İkinci Üniversite Okurken Askerlik ile İlgili Durumum Nasıl Değerlendirilmektedir?

İkinci Üniversite kapsamında okurken öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden (Örgün öğretimdeki kaydını sildirmiş ve askerlik ile ilgili tecil işlemi için örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi ve askerlikle ilişiği bulunmadığına dair dilekçeyi Fakültemize ulaştıranlar hariç) faydalanamamaktadırlar.

İstanbul Üniversitesi 2023 2024 İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
 • Ön lisans öğrencileri/mezunları ön lisans programlarına,
 • Lisans öğrencileri/mezunları ön lisans ve lisans programlarına,
 • Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

 • Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.),
 • ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,
 • YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,
 • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / ön lisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,
 • Herhangi bir üniversitenin lisans/ön lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)
 • Ön lisans öğrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.

Ankara Üniversitesi 2023 2024 İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim kurumlarının;

ön lisans veya lisans programlarından mezun olanlar,
ön lisans veya lisans programlarında halen öğrenimlerine devam eden öğrenciler,
başka bir ön lisans veya lisans programında bu yıl öğrenime başlayacak öğrenciler,
Ankara Üniversitesi İkinci Üniversite programlarına başvuru yapabilir.

Notlar:

– Lisans programlarından mezun olanlar veya lisans programlarına devam eden/başlayan öğrenciler, ikinci üniversite kapsamında ön lisans veya lisans açıköğretim programlarını tercih edebilirler.

– Ön lisans programlarından mezun olanlar veya ön lisans programlarına devam eden/başlayan öğrenciler, ikinci üniversite kapsamında sadece ön lisans programlarını tercih edebilirler.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Yükseköğretim kurumlarının;

ön lisans veya lisans programlarında kaydı ve/veya mezuniyeti bulunmayanlar,
ön lisans veya lisans programlarından herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler,
İkinci Üniversite kapsamında tercih edilecek ön lisans veya lisans programlarının öğrencileri ve/veya mezunları,
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler,
Ankara Üniversitesi İkinci Üniversite programlarına başvuru yapamazlar.

Not: 

– Ön lisans programlarından mezun olanlar veya ön lisans programlarına devam eden/başlayan öğrenciler, ikinci üniversite kapsamında lisans programlarına başvuru yapamazlar.

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Mehmet Zeki GÖRGÜN dedi ki:

  Ankara Gazi eğitim Enstitüsünden mezun olduktan sonra lisans tamamlamayı Anadolu üniversitesi Açık öğretim fakültesinde yapılıp mezun oldum.
  Ancak YÖKSİS’TE bilgisi yok.Bu bilginin aktarılması için hangi üniversiteye başvurulmalı.Bu konuda bilgi talep ediyorum.

 2. h.m dedi ki:

  Azerbaycan’da bir üniversiteden mezun Azerbaycan vatandaşı biri ,Türkiye’de çalışma ve oturma izni alarak veya almadan ikinci üniversite okuyabilir mi ?

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 1 + 3 kaçtır?


Basari Sıralamaları