Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri 2023 2024

Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri 2023 2024, Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücreti ne kadar, Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri

Sizlere bu yazımızda ikinci üniversite ve açıköğretim ile uzaktan eğitim harç ücretlerini sizlerle paylaşıyoruz. Aşağıda Anadolu üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Atatürk Üniversitelerinin eğitim ücretlerini paylaşacağız.

Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

Sınavsız İkinci Üniversite ile ilgili soru ve cevaplar

Sınavsız İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları için tıklayınız

Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) 2023 2024 İkinci Üniversite Eğitim Ücretleri ;

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 2023-2024 Öğretim Yılı Dönem Öğretim Materyal Ücreti
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI 1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570
2- Aşçılık 1.270
3- Bankacılık ve Sigortacılık 1.180
4- Bilgisayar Programcılığı 1.270
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180
8- Çocuk Gelişimi 1.270
9- Dış Ticaret 1.180
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570
11- Emlak Yönetimi 1.180
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570
13- Ev İdaresi 1.180
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180
16- İlahiyat 1.180
17- İlahiyat (Arapça)* 2.080
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180
19- İşletme Yönetimi 1.180
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270
21- Kültürel Miras ve Turizm 1.180
22- Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570
23- Lojistik 1.180
24- Marka İletişimi 1.270
25- Medya ve İletişim 1.270
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180
28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180
29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270
30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270
31- Sosyal Hizmetler 1.180
32- Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180
33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180
34- Spor Yönetimi 1.180
35- Tarım Teknolojisi 1.270
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930
38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930
39- Yaşlı Bakımı 1.270
40- Yerel Yönetimler 1.180
41- Web Tasarımı ve Kodlama 1.270
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI 1- Felsefe 1.180
2- Görsel İletişim Tasarımı 1.750
3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180
4- Sağlık Yönetimi 1.180
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI 5- Sosyal Hizmet 1.750
6- Sosyoloji 1.180
7- Tarih 1.180
8- Türk Dili ve Edebiyatı 1.180
9- Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180
İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI 1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1.180
2- İktisat 1.180
3- İktisat (İngilizce) * 2.080
4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1.180
5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * 2.080
6- Maliye 1.180
7- Uluslararası İlişkiler 1.180
8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 2.080
İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI 1- Havacılık Yönetimi 1.180
2- İşletme 1.180
3- İşletme (İngilizce) * 2.080
4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1.180
5- Turizm İşletmeciliği 1.180
* Bu programlarda Dönem Öğretim Materyal Ücreti ₺2.080 dir. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce),  Siyaset  Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi  (İngilizce),  İşletme  (İngilizce),  Uluslararası  İlişkiler  (İngilizce)    Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Materyal Ücreti olarak ₺1.135 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan  öğrencilere ₺945  fark oluşturulacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler

KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

2.1. Dönem Öğrenci Katkı Payı 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında bir Yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince adaylar Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir. ANADOLUYÖS kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak aday, Dönem Öğretim Materyal Ücreti ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

2.2. Dönem Öğretim Materyal Ücreti
Kayıt yaptıracak aday, çevrimiçi başvuru işlemini tamamladıktan sonra ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince sınav hizmetleri, materyal ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Materyal Ücreti tutarını ödeyecektir.Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik
bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Materyal Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez.
2023-2024 öğretim yılına ait ödeme tablosuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aofkilavuzlar adresinden ulaşabilirsiniz.

2.3. Ödeme Yöntemleri

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme
▪ ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme
Ödemeler kayıt tarihinin son günü saat 17:20’de sona erecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.
Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
▪ Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu
adaya aittir.
▪ Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısını öğrenim süresince saklayınız. Bu belgeler daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.
▪ Ödeme yaptıktan sonra kayıttan vazgeçilmez ve ödenen tutar iade edilmez.
▪ Çevrimiçi başvuru yapan adaylardan (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) belge yükleyenlerin AÖF bürosunca belge kontrollerinin yapılıp kayıtlarının tamamlanabilmesi için kayıt için belirtilen tutarı ödemesi gerekmektedir.

2.4. Dönem Öğretim Materyal Ücreti Alınmayacak Öğrenciler

2.4.1. Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler 03.01.2019 tarihli ve 1/26 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin anne, baba, eş ve çocuklarından
Dönem Öğretim Materyal Ücreti alınmayacaktır;
▪ 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi,
▪ 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
▪ 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
▪ 28.02.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu
▪ 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu.
Ayrıca;
▪ 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki malullerin kendileri ile anne, baba, eş ve çocuklarından,
▪ 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların anne, baba, eş ve çocuklarından da yaş sınırlaması olmaksızın Dönem Öğretim Materyal Ücreti alınmayacaktır.
Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler Dönem Öğretim Materyal Ücretinden muaf olduğu için ödeme yapmayacaktır.
Çeşitli Kanunlar kapsamına giren öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı Hak Sahipliği Belgesini başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadır. Belgede ilgili kanun
maddesi mutlaka bulunmalıdır. Sadece Şehit/Gazi Kimlik Kartı geçerli değildir.
Çeşitli kanunlar kapsamına giren öğrenciler aşağıdaki açıklamalara göre belge yüklemelidir.
• Yüklenen belgede ilgili kanun maddesi mutlaka bulunmalıdır.
• 5510 (5434) sayılı Kanun kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin anne, baba, eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Materyal Ücreti alınmayacağından bu durum belgede açıkça ifade edilmelidir.
• Sadece Şehit ve Gazi kimlik belgelerini yükleyenlerin işlemleri reddedilecektir. Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç)
kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir. Kayıt onayı vermeyen adayların kayıtları 24 saat içinde sistem tarafından tamamlanacaktır.

Aday tarafından sisteme yüklenen belge AÖF bürosunca kontrol edilip uygun bulunması halinde kayıt tamamlanacaktır. Belgenin kabul edilmemesi halinde kayıt tarihleri içinde uygun belgenin tekrar yüklenmesi gerekmektedir.

2.4.2. Engelli Öğrenciler

03.01.2019 tarihli ve 1/27 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Materyal Ücreti alınmaz.
Engelli Sağlık Kurulu Raporunun (ESKR/ÇÖZGER) alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporu verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespitinde; 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik dikkate alınmaktadır.
Engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrenciler bu durumlarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmelidir. Bu durumdaki öğrenciler, Dönem Öğretim Materyal Ücretinden muaf olduğu için ödeme yapmayacaktır. Öğrenciler, engellilik oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporunu, başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadır. Aday tarafından sisteme yüklenen belge AÖF bürosunca kontrol edilip uygun bulunması halinde kayıt tamamlanacaktır.
Belgenin kabul edilmemesi halinde kayıt tarihleri içinde uygun belgenin tekrar yüklenmesi gerekmektedir.

2.4.3. Dönem Öğretim Materyal Ücreti İade İşlemleri

Engelli veya Cumhurbaşkanı Kararında sayılan kanunlar kapsamına girdiği halde dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı ve dönem öğretim materyal ücretini ödeyen öğrenciler, ödedikleri tutarın iade edilebilmesi için iade isteğini ve herhangi bir bankadaki kendilerine ait hesaplarının IBAN numaralarını belirten imzalı dilekçelerini “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470-ESKİŞEHİR” adresine göndermelidir. E-posta veya faks yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÜNİVERSİTE İLE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN ÖDEYECEĞİ TUTARLAR;

ıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri ₺
ıköğretim Fakültesi

Ön Lisans Programları

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi * 870,00
2- Adalet 670,00
3- Aşçılık 620,00
4- Bankacılık ve Sigortacılık 670,00
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 670,00
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 620,00
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 670,00
8- Çocuk Gelişimi 620,00
9- Dış Ticaret 670,00
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * 870,00
11- Emlak Yönetimi 670,00
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * 8700,00
13- Ev İdaresi 670,00
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 620,00
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 670,00
16- İlahiyat 1095,00
17- İlahiyat (Arapça) 660,00
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 670,00
19- İşletme Yönetimi 670,00
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 620,00
21- Kültürel Miras ve Turizm 670,00
22- Laborant ve Veteriner Sağlık * 870,00
23- Lojistik 670,00
24- Marka İletişimi 620,00
25- Medya ve İletişim 620,00
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 670,00
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 670,00
28- Özel Güvenlik ve Koruma 620,00
29- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 670,00
30- Radyo ve Televizyon Programcılığı 620,00
31- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 620,00
32- Sosyal Hizmetler 670,00
33- Sosyal Medya Yöneticiliği 670,00
34- Spor Yönetimi 670,00
35- Tarım Teknolojisi 620,00
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 620,00
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği * 1120,00
38- Yaşlı Bakımı 620,00
39- Yerel Yönetimler 670,00
40- Web Tasarımı ve Kodlama 620,00
ıköğretim Fakültesi

Lisans Programları

1- Felsefe 620,00
2- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 620,00
3- Sağlık Yönetimi 620,00
4- Sosyal Hizmet 920,00
5- Sosyoloji 620,00
6- Tarih 620,00
7- Türk Dili ve Edebiyatı 620,00
8- Yönetim Bilişim Sistemleri 620,00
İktisat Fakültesi

Lisans Programları

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 620,00
2- İktisat
İktisat (İngilizce)
1095,00
3- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 620,00
4- Maliye 620,00
5- Uluslararası İlişkiler 620,00
İşletme Fakültesi

Lisans Programları

1- Havacılık Yönetimi 670,00
2- İşletme
İşletme (ingilizce)
1095,00
3- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 620,00
* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( 4 Yıllık Lisans );

MATERYAL EĞİTİM ÜCRETLERİ

Tüm Bölümlere Yönelik Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği bir yüksek öğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. İlgili yayınlanmış kanunu görmek için tıklayınız.

Fakültemiz Açık öğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan veya alttan dersi kalan öğrencilerin harçlarına 86 TL yansıtılır.

İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) 2023 2024 İkinci Üniversite Eğitim Ücretleri ;

LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK)
COĞRAFYA 1400 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 1600 TL
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 1400 TL
FELSEFE 1400 TL
İKTİSAT 1400 TL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1400 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1400 TL
İŞLETME 1400 TL
REKREASYON 1400 TL
SİYASAL BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1400 TL
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 1400 TL
SOSYOLOJİ 1400 TL
TARİH 1400 TL
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 1400 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1600 TL
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK)
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1600 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 1600 TL
E-TİCARET PAZARLAMA 1600 TL
GRAFİK TASARIMI 1600 TL
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 1400 TL
İLAHİYAT 1600 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1400 TL
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 1000 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 1400 TL
MARKA İLETİŞİMİ 1400 TL
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 1400 TL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 1400 TL
SOSYAL HİZMETLER 1600 TL
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 1400 TL
YAŞLI BAKIMI 1000
WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ) 1600

İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) İkinci Üniversite Eğitim Ücretleri 2022 2023;

LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
COĞRAFYA 750 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 750 TL
FELSEFE 750 TL
İKTİSAT 750 TL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 750 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
İŞLETME 750 TL
REKREASYON 750 TL
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER 750 TL
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 750 TL
SOSYOLOJİ 750 TL
TARİH 750 TL
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK 750 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 850 TL
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ADALET 750 TL
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 850 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
E-TİCARET VE PAZARLAMA 850 TL
GRAFİK TASARIMI 850 TL
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 750 TL
İLAHİYAT 850 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 600 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 750 TL
MARKA İLETİŞİMİ 750 TL
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 750 TL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 750 TL
SOSYAL HİZMETLER 850 TL
PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ 750 TL
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 750 TL
YAŞLI BAKIMI 600 TL
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
(AÇIK ÖĞRETİM – DGS)
MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 1200 TL
HEMŞİRELİK 1200 TL
SAĞLIK YÖNETİMİ 1200 TL
SOSYAL HİZMET 1200 TL
YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 52,5 TL katkı payı alınır. (md. 6)
LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
KAMU YÖNETİMİ 1162,5 TL
İKTİSAT 1162,5 TL
İŞLETME 1162,5 TL
EKONOMETRİ 1162,5 TL
MALİYE 1162,5 TL
ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1162,5 TL
GAZETECİLİK 1162,5 TL
RADYO TV VE SİNEMA 1162,5 TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1162,5 TL
ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ 1162,5 TL
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1162,5 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 1162,5 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1162,5 TL
MEDYA VE İLETİŞİM 1162,5 TL
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1162,5 TL
DIŞ TİCARET 1162,5 TL
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA 1162,5  TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA 1162,5 TL

Atatürk Üniversitesi 2023 2024 Açıköğretim Eğitim Ücretleri

2023-2024 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) 2023 2024 İkinci Üniversite Eğitim Ücretleri ;

Önlisans Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Acil Durum ve Afet Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Adalet 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bankacılık ve Sigortacılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bilgi Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bilgisayar Programcılığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Çağrı Merkezi Hizmetleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Çocuk Gelişimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Dış Ticaret 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Emlak Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Halka İlişkiler ve Tanıtım 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İslami İlimler (İlahiyat) 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İş Sağlığı ve Güvenliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İşletme Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Laborant ve Veteriner Sağlık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Lojistik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Özel Güvenlik ve Koruma 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Radyo ve Televizyon Programcılığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Reklamcılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyal Hizmetler 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Spor Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Turizm ve Otel İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Web Tasarımı ve Kodlama 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Yeni Medya ve Gazetecilik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Yerel Yönetimler 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Lisans Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Çocuk Gelişimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Egzresiz ve Spor Bilimleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Grafik Sanatlar 1950.00 ₺ 86.00 ₺
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İşletme 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Kamu Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Reklamcılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Rekreasyon 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyal Hizmet 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyoloji 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tarih 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tekstil ve Moda Tasarımı 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Lisans Tamamlama Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺
İş Sağlığı ve Güvenliği 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Yönetimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyal Hizmet 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Ebelik (EBİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺
Hemşirelik (HELİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺
İlahiyat (İLİTAM) 1450.00 ₺ 1368.00 ₺
Perfüzyon (PELİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Tüm Programlar 4500.00 ₺ 750.00 ₺

* Materyal Ücreti:

Öğrencilerimizin açıköğretim sistemi ile aldıkları eğitim sürdürülebilmesi için Fakülte tarafından yapılan (merkezi sınav, ders materyalleri v.b.) harcamalara ait ilgili Cumhurbaşkanlığı kararınca alınan ücrettir. Fakültemize ilk kez 2023-2024 yılında kayıt yaptıracak olan ya da daha önce kayıt yaptırmış ve öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yenileyecek olan öğrencilerimiz ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince (ücret muafiyeti olanlar hariç) Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Materyal Ücreti tutarını ÖDEYECEKLERDİR.

** Dönem Öğrenci Katkı Payı:

ÖDEMESİ GEREKMEYENLER:

Aşağıdaki ABC ve D maddeleri kapsamına giren öğrenciler hariç olmak üzere sadece bir Yükseköğretim programında kaydı bulunan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEMEYECEKTİR.

ÖDEMESİ GEREKENLER:

A- Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl yayınlanan kararda belirtilen miktarda ödenen ücrettir. 27 Temmuz 2022 tarih ve 31905 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararında” belirtilen “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü kapsamına giren öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı için yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

B- Kayıtlı oldukları Yükseköğretim programı sayısına bakılmaksızın önlisans programlarında iki (2) yıl sonunda ya da lisans programlarında dört (4) yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerine devam ettikleri süre boyunca mezun oluncaya kadar, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

C- Yüksek Öğretim Kurulunun 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

D- Tüm programlardaki yabancı uyruklu öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

Bu kapsamlara göre Materyal ücreti ile Dönem Öğrenci Katkı Payını ödemesi gereken öğrencilerden bu ücretleri belirlenen tarihlerde ödemeyenler kayıt yapma ya da kayıt yenileme hakkını elde edemezler.  

Atatürk Üniversitesi 2022 2023 Açıköğretim Eğitim Ücretleri

2022-2023 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Programların Ücretleri

Lisans Programları Materyal Ücreti
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750 TL/ Yarıyıllık
İşletme 750 TL/ Yarıyıllık
Kamu Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Reklamcılık 750 TL/ Yarıyıllık
Grafik Sanatlar 1000 TL/ Yarıyıllık
Çocuk Gelişimi 1200 TL/ Yarıyıllık
Sağlık Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Sosyoloji 750 TL/ Yarıyıllık
Sosyal Hizmet 1200 TL/ Yarıyıllık
Tekstil ve Moda Tasarım 1200 TL/ Yarıyıllık
Önlisans Programları Materyal Ücreti
Acil Durum ve Afet Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Adalet 750 TL/ Yarıyıllık
Bankacılık ve Sigortacılık 750 TL/ Yarıyıllık
Bilgi Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Bilgisayar Programcılığı 750 TL/ Yarıyıllık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 750 TL/ Yarıyıllık
Çağrı Merkezi Hizmetleri 750 TL/ Yarıyıllık
Çocuk Gelişimi 750 TL/ Yarıyıllık
Dış Ticaret 750 TL/ Yarıyıllık
Emlak ve Emlak Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 750 TL/ Yarıyıllık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750 TL/ Yarıyıllık
İlahiyat 750 TL/ Yarıyıllık
İş Sağlığı ve Güvenliği 750 TL/ Yarıyıllık
İşletme Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Laborant ve Veteriner Sağlık 750 TL/ Yarıyıllık
Lojistik 750 TL/ Yarıyıllık
Özel Güvenlik ve Koruma 750 TL/ Yarıyıllık
Radyo ve Televizyon Programcılığı 750 TL/ Yarıyıllık
Reklamcılık 750 TL/ Yarıyıllık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750 TL/ Yarıyıllık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750 TL/ Yarıyıllık
Sosyal Hizmet 750 TL/ Yarıyıllık
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750 TL/ Yarıyıllık
Turizm ve Otel İşletmeciliği 750 TL/ Yarıyıllık
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750 TL/ Yarıyıllık
Yerel Yönetimler 750 TL/ Yarıyıllık
Yeni Medya ve Gazetecilik 750 TL/ Yarıyıllık
Lisans Tamamlama Programları Materyal Ücreti
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1200 TL/ Yarıyıllık
İş Sağlığı ve Güvenliği 1200 TL/ Yarıyıllık
Sağlık Yönetimi 1200 TL/ Yarıyıllık
Sosyal Hizmet 1200 TL/ Yarıyıllık
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti
Tüm programlar 2250 TL/ Yarıyıllık

• YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır.(Madde 6)
• Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,
• Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
• Normal süresi içinde mezun olamayanlar,
materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti ödeyeceklerdir.

Ankara Üniversitesi 2023 2024 Açıköğretim Eğitim Ücretleri

2023-2024 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi (Açıköğretim) 2023 2024 İkinci Üniversite Eğitim Ücretleri ;

İkinci Üniversite; yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarından mezun olan ve/veya bu programlarda halen öğrenim gören bireylerin, Ankara Üniversitesi Açıköğretim Programlarına herhangi bir sınava girmeden kayıt yaptırmalarına ve ikinci bir diploma almalarına olanak veren sistemdir.

>TANITIM DOKÜMANI<

>BAŞVURU<
Sınavsız İkinci Üniversite kayıtları 7 Ağustos – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Başvuru, kayıt ve ödeme işlemleri basvuru.ankara.edu.tr adresinden yapılacaktır.

NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEĞİM?

15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre İkinci Üniversite kapsamında ödenecek tutarlar şu şekildedir:

  • Materyal Ücreti: 1.500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) / Yarıyıllık
  • Öğrenim Ücreti (Katkı Payı): 86 TL* (Seksen Altı Türk Lirası) / Yarıyıllık

* Öğrenim ücreti, sadece herhangi bir yükseköğretim kurumunda başka bir programa kayıtlı olan, dönem uzatan ve/veya alt dönemlerden dersi kalan öğrencilerden alınır.

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 43 YORUM
  1. BURGAN dedi ki:

    ÇOKKK PAHALI

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 2 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları