BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hiçe saymak Deyiminin Anlamı - Yakayı kurtarmak deyiminin anlamı - Yaşını içine akıtmak deyiminin anlamı - Haber uçurmak Deyiminin Anlamı - Arka Arkaya Vermek Deyiminin Anlamı - Zihnini çelmek deyiminin anlamı - Fitil Olmak Deyiminin Anlamı - Kulağını Açmak Deyiminin Anlamı - İskele vermek Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Yorgunluğunu çıkarmak deyiminin anlamı - Baş Vurmak Deyiminin Anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı - Yangına körükle gitmek deyiminin anlamı - Anca Beraber Kanca Beraber Deyiminin Anlamı - Tatlı su firengi deyiminin anlamı - Defteri kapamak Deyiminin Anlamı - Göz Kamaştırmak Deyiminin Anlamı - Karşı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Dili olsa da söylese Deyiminin Anlamı -