logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bir Kulağından Girip Öbür Kulağından Çıkmak Deyiminin Anlamı - Kendini Bulmak Deyiminin Anlamı - İş çatallanmak (çatallaşmak) Deyiminin Anlamı - Çekirdekten yetişme Deyiminin Anlamı - Yer tutmak deyiminin anlamı - Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Deyiminin Anlamı - Karşı Durmak Deyiminin Anlamı - Kanına Girmek Deyiminin Anlamı - Sık Boğaz Etmek Deyiminin Anlamı - Ara (aralarını) Bozmak Deyiminin Anlamı - Okkalı Kahve Deyiminin Anlamı - Öbür (öteki) dünya Deyiminin Anlamı - Soluğu Kesilmek Deyiminin Anlamı - Kalem Oynatmak Deyiminin Anlamı - Iska Geçmek Deyiminin Anlamı - Kafa Patlatmak Deyiminin Anlamı - Sağır Sultan Bile Duydu Deyiminin Anlamı - Madik Atmak Deyiminin Anlamı - Makaraları Koyvermek Deyiminin Anlamı - Karınca Yuvası Gibi Kaynamak Deyiminin Anlamı -