BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yumuşak yüzlü deyiminin anlamı - Aklına Esmek Deyiminin Anlamı - Soluk Soluğa Deyiminin Anlamı - İçine dert olmak Deyiminin Anlamı - Paraya Para Dememek Deyiminin Anlamı - Çarçaf gibi Deyiminin Anlamı - Notunu Vermek Deyiminin Anlamı - Eliyle Koymuş Gibi Bulmak Deyiminin Anlamı - Yemeden içmeden kesilmek deyiminin anlamı - Pestil Gibi Olmak Deyiminin Anlamı - Yüzünü ekşitmek deyiminin anlamı - Nabzını Yoklamak Deyiminin Anlamı - Adama Dönmek Deyiminin Anlamı - Söz Kaldırmamak Deyiminin Anlamı - Çürük tahtaya basmak Deyiminin Anlamı - Bir Hal Olmak Deyiminin Anlamı - Araya Koymak Deyiminin Anlamı - Oldum bittim (veya oldum olası) Deyiminin Anlamı - Sahip Çıkmak Deyiminin Anlamı - Destan olmak Deyiminin Anlamı -