BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Ayağına Gitmek Deyiminin Anlamı - Kazan Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Üst baş deyiminin anlamı - Kendini Kaybetmek Deyiminin Anlamı - Kuyruk Sallamak Deyiminin Anlamı - Büyük (söz) söylemek Deyiminin Anlamı - Dar hayat Deyiminin Anlamı - Payını Almak Deyiminin Anlamı - Ensesi Kalın Deyiminin Anlamı - Buldukça Bunamak Deyiminin Anlamı - Tuzluya mal olmak deyiminin anlamı - Maskara Olmak Deyiminin Anlamı - Gözden Kaybolmak Deyiminin Anlamı - Saltanat Sürmek Deyiminin Anlamı - Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı - Dil dökmek Deyiminin Anlamı - Uçkuruna sağlam deyiminin anlamı - Acısı İçine (yüreğine) Çökmek (işlemek) Deyiminin Anlamı - Kanlı Bıçaklı Olmak Deyiminin Anlamı - Lügat Paralamak Deyiminin Anlamı -