BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sökün Etmek Deyiminin Anlamı - Ana Kuzusu Deyiminin Anlamı - Kör Kadı Deyiminin Anlamı - Anasının Nikahını İstemek Deyiminin Anlamı - Armut Piş Ağzıma Düş Deyiminin Anlamı - Sırra Kadem Basmak Deyiminin Anlamı - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Deyiminin Anlamı - Oğul Vermek Deyiminin Anlamı - Yüzü yok deyiminin anlamı - Vebali boynuna olmak deyiminin anlamı - Yavaş gel deyiminin anlamı - Arkası (sırtı) Yere Gelmemek Deyiminin Anlamı - Niyeti Bozuk Deyiminin Anlamı - Yüreği yanmak deyiminin anlamı - Çıban başı Deyiminin Anlamı - Yüz yüze gelmek deyiminin anlamı - Çığır açmak Deyiminin Anlamı - Çoğu gitti azı kaldı Deyiminin Anlamı - Şafak atmak Deyiminin Anlamı - İş çatallanmak (çatallaşmak) Deyiminin Anlamı -