BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Boğaz Derdi Deyiminin Anlamı - Tez elden deyiminin anlamı - Kızarıp Bozarmak Deyiminin Anlamı - Başına İş Açmak Deyiminin Anlamı - Zemin hazırlamak deyiminin anlamı - Ağzından Yel Alsın Deyiminin Anlamı - Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı - Can damarına basmak Deyiminin Anlamı - Araya Koymak Deyiminin Anlamı - Bana mısın Dememek Deyiminin Anlamı - Vakit kazanmak deyiminin anlamı - Göz Kırpmadan Deyiminin Anlamı - Ağzını Kapamak Deyiminin Anlamı - Zerre kadar deyiminin anlamı - Hevesini almak Deyiminin Anlamı - Dünkü çocuk Deyiminin Anlamı - İpiyle kuyuya inilmez Deyiminin Anlamı - Ateş Pahasına Deyiminin Anlamı - Ses Seda Çıkmamak Deyiminin Anlamı - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı -