logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Üstüne (üzerine) düşmek deyiminin anlamı - Üstünden (şu kadar zaman) geçmek deyiminin anlamı - Kaçın Kur`ası Deyiminin Anlamı - Üstüne tuz biber ekmek deyiminin anlamı - Yemeden içmeden kesilmek deyiminin anlamı - Hık mık etmek Deyiminin Anlamı - Arap Saçına Dönmek Deyiminin Anlamı - Tuttuğunu koparmak deyiminin anlamı - Meydana Gelmek Deyiminin Anlamı - İşi azıtmak Deyiminin Anlamı - Leb Demeden Leblebiyi Anlamak Deyiminin Anlamı - Yanıp tutuşmak deyiminin anlamı - Sağır Sultan Bile Duydu Deyiminin Anlamı - Üstüne varmak deyiminin anlamı - Yumruk kadar deyiminin anlamı - Gırtlak Gırtlağa Gelmek Deyiminin Anlamı - Söz (Laf) İşitmek Deyiminin Anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Yorgan gitti, kavga bitti deyiminin anlamı - Eğri (gözle) bakmak Deyiminin Anlamı -