BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı atasözünün anlamı - Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır atasözünün anlamı - Yavuz (yürük) at, yemini (yavuz it ününü) kendi artırır atasözünün anlamı - Yavaş (yumuşak) huylu atın çiftesi pek (yavuz) olur atasözünün anlamı - Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi (tekmesi) pek olur atasözünün anlamı - Yattığı ahır sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü atasözünün anlamı - Yatanın, yüreğine borcu var atasözünün anlamı - Yatan aslandan, gezen tilki yeğdir atasözünün anlamı - Yaşın yanında kuruda yanar atasözünün anlamı - Yaş kesen, baş keser atasözünün anlamı - Yarınki kazdan, bugünkü tavuk yeğdir atasözünün anlamı - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Tam adamını bulmak deyiminin anlamı - Cart kaba kâğıt Deyiminin Anlamı - Tüy dikmek deyiminin anlamı - Ucu ortası belli olmamak deyiminin anlamı - Tavır almak (takınmak) deyiminin anlamı - Tıraş etmek deyiminin anlamı - Açıkta Kalmak (olmak) Deyiminin Anlamı - Perdesi Yırtık Deyiminin Anlamı - Parmak Basmak Deyiminin Anlamı - Yandan çarklı deyiminin anlamı - Çileden çıkmak Deyiminin Anlamı - Boynu Eğri Deyiminin Anlamı - Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Ayak Uydurmak Deyiminin Anlamı - Altından Kalkmak Deyiminin Anlamı - Yarı yolda bırakmak deyiminin anlamı - Huyuna suyuna gitmek Deyiminin Anlamı - İki cihanda yüzü ak olmak Deyiminin Anlamı - Çarıklı erkânıharp Deyiminin Anlamı - Minnet Etmek Deyiminin Anlamı -