BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Başı Tutmak Deyiminin Anlamı - Tereciye tere satmak deyiminin anlamı - Çileden çıkmak Deyiminin Anlamı - Hakkı geçmek Deyiminin Anlamı - Baş Edememek Deyiminin Anlamı - Bereket Versin Deyiminin Anlamı - Can düşmanı Deyiminin Anlamı - Elden Gitmek Deyiminin Anlamı - Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Para Sızdırmak Deyiminin Anlamı - Ocağı Kör Kalmak Deyiminin Anlamı - Ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek) Deyiminin Anlamı - Kıran Girmek Deyiminin Anlamı - Leşini Sermek Deyiminin Anlamı - Kalbur Üstü Deyiminin Anlamı - Göze Batmak Deyiminin Anlamı - Yerinden oynatmak deyiminin anlamı - Selâmı Sabahı Kesmek Deyiminin Anlamı - Tez elden deyiminin anlamı - Saçına Ak Düşmek Deyiminin Anlamı -