Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları (Son 7 Yıl)

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Mühendis taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Mühendis KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2023/3 Mühendis  atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları

Mühendis; teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirme ile sorumludur. Mühendis, büyük ölçekli, karmaşık sistemleri analiz etmek, geliştirmek ve değerlendirmek için çeşitli sahalarda görev alır.

Mühendis atamalarında adayların ilgili mühendislik lisans programlarından mezun olması gerekmektedir. Ayrıca 7225 nitelik kodu  (Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması) özelliğini de taşıması gerekir. KPSS 2023/3 merkezi atamalarda Mühendis kontenjanları için atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.

Kadro unvanı kısmında yer alan meslek isimlerine tıklayarak  atamaların hangi illere gerçekleştiğini öğrenebilirsiniz.

Mühendis atamalarında belirttiğimiz nitelikler kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Atamalarda tercihte bulunmadan tercih kılavuzunun dikkatle okunması gerekmektedir.

Kadro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Toplam Kontenjan Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
MÜHENDİS (BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ) 2024/4 bkz 18 18 65,62939 73,22873
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) 2024/4 bkz 6 6 84,77571 88,06669
MÜHENDİS (BİTKİ KORUMA) 2024/4 bkz 21 21 77,68294 83,21564
MÜHENDİS (GIDA) 2024/4 bkz 193 193 85,44455 93,35925
MÜHENDİS (HARİTA) 2024/4 bkz 15 15 86,41233 92,67398
MÜHENDİS (İNŞAAT) 2024/4 bkz 6 6 89,68326 90,38627
MÜHENDİS (KİMYA) 2024/4 bkz 14 14 83,68310 91,45884
MÜHENDİS (ORMAN) 2024/4 bkz 81 81 73,67254 83,85394
MÜHENDİS (SU ÜRÜNLERİ) 2024/4 bkz 107 107 73,38737 83,98336
MÜHENDİS (ZİRAAT) 2024/4 bkz 961 961 75,25036 88,76970
MÜHENDİS 2023/2 bkz 299 299 68,75183 97,83350
MÜHENDİS 2023/3 bkz 5 5 92,83528 94,96991
MÜHENDİS 2022/12 bkz 39 39 83,27443 95,82009
MÜHENDİS 2022/10 bkz 88 88 81,87698 90,56399
MÜHENDİS 2022/7 bkz 38 38 88,01694 94,88261
MÜHENDİS 2022/3 bkz 24 24 74,25744 93,84676
MÜHENDİS 2022/2 bkz 407 407 66,95392 98,04538
MÜHENDİS 2022/1 bkz 366 364 70,47683 70,47683
MÜHENDİS 2021/8 4683,4639,4611,4619,4531 89 89 59,13963 94,16455
MÜHENDİS 2021/7 4820,7257 25 25 59,78738 73,9406
MÜHENDİS 2021/5 4689,4639,4677,4685,7257 10 10 86,04834 94,35391
MÜHENDİS 2021/4 4689,4669,4639,4611,4733,4495 30 30 83,62324 97,03494
MÜHENDİS 2021/3 4683 6 6 82,22179 88,72656
MÜHENDİS 2021/2 4490,4492,4531,4533,
4561,4611,4619,4629,
4639,4669,4677,4679,
4680,4681,4685,4689,
4691,4703,4736,4799,
4819,48204825,4831,
4845,4853,4857,4831,
4845,4853,4857,4871,
7111,7247,7248,7257,
7285,7300,7324,7370,7368,
436 434 74,58178 97,10243
MÜHENDİS 2021/1 4490,4531,4533,4561,
4611,4619,4629,4639,
4677,4679,4683,4685,
4689,4691,4703,4799,
4825,4845,4853,4871,
7109,7111,7163,7225,
7247,7248,7257,7322,7368
184 184 77,19532 96,50342
MÜHENDİS 2020/9 4639,4747,4683 8 8 68,14578 90,72146
MÜHENDİS 2020/6 4685,4677,4669,4639,
4689,4611,7257
41 41 84,39022 94,74962
MÜHENDİS 2020/2 4531,4533,4551,4577,
4611,4615,4619,4629,
4639,4669,4689,4703,
4799,4825,4845,7109,
7248,7257,7271,7285,
7287,7289,7368,7300
310 310 73,27315 98,47388
MÜHENDİS 2020/13 4611,4619,4531,4533,
4669,4871,4639,4689,
97 97 75,59545 95,84539
MÜHENDİS 2020/12 4639,4669,4685,4689,7257 10 10 83,29684 93,65862
MÜHENDİS 2020/11 4531,4703,4685,4669,
4639,4611,4642,4577
23 23 88,03901 92,43043
MÜHENDİS 2020/10 4825,4831,4845,4846,
4853,4854,4857,4799,4703
28 28 79,38381 91,71344
MÜHENDİS 2020/7 4819,4825,4831,4845,
4846,4853,4854,4857,
4831,4845,4871,4845,
4845,4799,4531,4639,
4703,4669
1277 1277 77,94028 94,51221
MÜHENDİS 2020/1 4495,4530,4531,4533,
4551,4561,4577,4611,
4615,4619,4629,4639,
4669,4677,4679,4685,
4689,4691,4703,4799,
4820,4825,4836,4845,
4871,4919,4989,7111,
7113,7163,7183,7184,
7189,7192,7219,7225,
7248,7257,7279,7281,
7292,7293,7284,7364,
7261,7273,7277,7300,
229 228 66,07652 98,15980
MÜHENDİS 2019/8 4611,4639,4669,4677,
4681,4689
30 30 85,83554 95,72907
MÜHENDİS 2019/5 4531,4611,4615,4683,
4619,4639,7225
76 74 55,10750 93,41167
MÜHENDİS 2019/2 4530,4531,4533,4561,
4577,4611,4615,4619,
4629,4636,4669,4677,
4679,4681,4683,4685,
4689,4691,4703,4799,
4831,4845,4871,4853,
4857,4981,4989,4919,
7111,7113,7165,7167,
7225,7284,73007248,7327,
273 273 68,12550 98,89946
MÜHENDİS 2019/1 4531,4549,4533,4561,
4611,4619,4669,4639,
4677,4679,4685,4689,
4703,4799,4825,4857,
4981,7225,7247,7248,
7314,7109,7111,7261,7167
289 289 80,36684 98,28805
MÜHENDİS 2018/6 4759,4689,4669,4639,
4611,4619,4857,4759,
4885,4677,4531,4533,
4530,4871
341 341 72,05040 92,73292
MÜHENDİS 2018/3 4669,4677,4689,4685,
4639,4611,4616,4513,
4533,4530,4531,4533
129 129 79,86421 94,38847
MÜHENDİS 2018/2 7109,7257,7225,7247,
7248,7327,7300,7314,
7111,7247,4669,4689,
4611,4681,4845,4639,
4685,4677,4530,4703,
4531,4533,4629,4515,
4845,4679,4857,4799
521 521 62,91150 99,99404
MÜHENDİS 2018/1 1101,4515,4530,4531,
4533,4561,4567,4577,
4578,4611,4619,4629,
4639,4677,4683,4689,
4703,4799,4820,4871,
4981,6905,7109,7113,
7225,7247,7248,7257,7339
193 192 69,51436 96,42439
MÜHENDİS 2017/9 4611,4639,4669,4845,7225,7257 34 34 85,03257 94,26518
MÜHENDİS 2017/7 4689,4799,4803,4818,
4819,4825,4831,4845,
4846,4853,4863,4854,
4857,4863,
1340 1340 76,23101 95,68916
MÜHENDİS 2017/4 4530,4531,4533,4669,
4639,4685,4611,4619,
4675,4677,4679,4685,
4689,4825,4871,
459 459 82,89156 99,07022
MÜHENDİS 2017/2 4530,4531,4533,4561,
4577,4611,4619,4639,
4669,4677,4681,4683,
4685,4689,4703,4777,
4799,4825,4831,4845,
4846,4853,4854,4857,
4865,4871,4981,7111,
7113,7163,7225,7364
381 381 69,54468 99,34056
MÜHENDİS 2017/1 4530,4531,4561,4611,
4629,4639,4669,4677,
4685,4689,4691,4703,
4799,4845,6919,7107,
7109,7111,7113,7163,
7225,7257,7273,7284,
7290,7300
446 446 73,66199 98,79987

Nitelik kodlarının açıklamaları:

4490 Ulaşım Mühendisliği lisans programından mezun olmak
4492 Raylı Sistemler Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4495 Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4530 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4531 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden
mezun olmak
4533 Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4551 Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4561 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve
Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak
4577 Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4611 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
4615 Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4619 Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
4629 Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4639 Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
4669 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak
4677 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
4679 Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4685 Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği ya da Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisans
programlarının birinden mezun olmak.
4689 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4691 Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden
mezun olmak
4703 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem
Mühendisliği lisans programından mezun olmak
4799 Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak
4820 Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4825 Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4836 Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması veya Bahçe
Bitkileri lisans programından mezun olmak.
4845 Bitkisel Üretim,Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Tarla Bitkileri,Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans programlarının birinden
mezun olmak
4871 Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4919 Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4989 Ulaştırma Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7113 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek
7163 “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak”
7183  STCW Belgelerine(Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri) Sahip Olmak.
7184 Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine Sahip Olmak.
7189 Gemi Adamı Olarak En Az 2 Yıl Çalışmış Olmak.
7192 Gemi adamları Sağlık Yönergesine uygun olarak alınmış sağlık yoklama belgesi sahibi olmak.
7193 En az Makine Zabiti yeterliğine sahip olmak.
7219 Client-Server Yada Büyük Sistemlerin İşletim Sistemlerinden En Az Birini Bildiğini Belgelemek.
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
7248 Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak
7257 Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
7279 Cisco Ağ sistemlerini bildiğini belgelendirmek
7281 Oracle Veri Taban Yönetim Sistemlerini bildiğini belgelemek
7292 Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak
7293 Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System(IPS) veya Firewall, UTM veya URL filtering) konusunda en az 2 (iki) yıl çalışmış
7284 MS Visual Studio.Net(ASP.NET,C#) Platformunda WEB TABANLI YAZILIM Geliştirme Konusunda Bilgi Sahibi Olduğunu veya
7364 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü)
7261 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bilmek Ve Bu Alanda En Az İki Yıl Çalışmış Olduğunu Belgelemek.
7273 SQL veya PL/SQL bildiğini belgelemek
7277 Linux bildiğini belgelemek
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

KPSS Lisans Puan Hesaplama

KPSS Lisans Atama Taban Puanları

KPSS Önlisans Atama Taban Puanları

KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları

* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları 2024,  Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları 2023,  Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları 2022, Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları 2021, Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları 2020, Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları 2019, Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları 2018, Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları 2017

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 11 YORUM
 1. FATİH dedi ki:

  KPSS’DE EN AZ 30 SORUYU UZAYAN BULUP GETİRİP SORUYORLAR BUNA RAĞMEN 94-97 NASIL ALABİLMİŞLER ANLAMIYORUM 75LE BİTKİ KORUMA ATANMA ŞANSIM VAR MI…?

 2. İbrahim dedi ki:

  Biyosistem mührndisligi atamaları nereye hangi bölüme kuruma oluyor bilgisi olan var mı acaba ???

 3. Gökhan dedi ki:

  Biyosistem mühendisliği de varmi ziraat müh yazılarda

 4. Nnm dedi ki:

  Kimya mühendisi iş olanakları hem özelde hem devlette çok diye okudum ama ne özelde iş bulabildim ne devlette 1 tane atama olmamış. Üzücü gerçekten

 5. Berat dedi ki:

  Atanan ziraat mühendisleri bitki koruma vs . Bölümlerdenmi cikiyor.

 6. sinan dedi ki:

  1 tane mi inşaat mühendisi atanmış kör olmadım değil mi?

  1. hakan çelik dedi ki:

   yalnız değilsin elektrik de öyle. pes.

   1. Asiyee dedi ki:

    Yalnız değilsiniz maden mühendisliği hiç yok

    1. Ormanci dedi ki:

     Yalnız değilsiniz orman bakanlığına orman endustri muhendisi ataması yok…!

     1. Çevreci dedi ki:

      Yalnız değilsiniz çevre müdensiliği ataması da yok hem de bunca problemin arasındayken. pes gerçekten

      1. Gül dedi ki:

       Yalnız değilsiniz, biyomühendislik ataması da yok. Geleceğin mesleği demişlerdi

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 72 + 4 kaçtır?


KPSS Ortaöğretim Atatürk İlkeleri Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Atatürk İnkılapları Konu Anlatımı - 2024-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - KPSS Ortaöğretim Düzenli Ordunun Kurulması Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Milli Mücadele Muharebeler Dönemi Konu Anlatımı - KPSS 2024/4 Lisans Veteriner Hekim Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Ziraat) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Su Ürünleri) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Orman) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Kimya) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (İnşaat) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Harita) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Bitki Koruma) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Bilgisayar) Atama Taban Puanları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları