LYS-3 soru analizleri yorumları

Eğitimcilere göre LYS -3 soruları kolay mı? Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) bugün yapılan Edebiyat Coğrafya Sınavı’nın (LYS-3) ardından son buldu. Sınava giren adaylara göre LYS-3 soruları kolaydı. Peki eğitimcilere göre sorular nasıldı? İşte yanıtı:

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARI

2017 Türk Dili ve Edebiyatı: Sorular genel olarak müfredata uygun. Öğrenciyi zorlayan sorulara pek yer verilmemiş. Türkçe soruları öğrencilerin YGS’de alıştığı tarzda sorulmuş. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve şiir yorumlama soruları Edebiyat bölümünün öne çıkan konularını oluşturuyor.

2017 Coğrafya-1 Testi: Geçmiş yılların sınavlarına paralel. Konu dağılımı müfredata uygun. Müfradat dışı herhangi bir soru yok. Çalışan öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir sınav hazırlanmış.

NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI

Türk Dili ve Edebiyatı: Soru dağılımında olağanüstü bir duruma rastlanmamış, farklı tipte ve müfredat dışı sorulara yer verilmemiş ve önceki yıllara göre daha dengeli bir sınavhazırlandığı gözlenmiştir. Sınavdan çıkan öğrencilerimizden gelen yorumlar doğrultusunda, bu yılki edebiyat sorularının kolay olduğu, Türkçe sorularının edebiyat sorularına göre dahazor olduğu ancak genel olarak zorluk derecesi çok zor soru sorulmadığı belirlenmiştir. Batıedebiyatı sanatçılarına yönelik sorulara bu yıl da yer verilmediği gözlenmiştir. Açık uçlusorular, nazım şekli ve türünden sorulmuştur. Son dönem sanatçılarına yönelik sorulara ve anlatım bozukluğu sorularına yer verilmemiştir.

Coğrafya-1: Sınavdan çıkan öğrencilerimizden gelen aktarımlar doğrultusunda, bu yılkiCoğrafya -1 sınavının geçen yıllara göre, daha bilgiyi yorumlamaya yönelik, ayrıntılı haritabilgisi gerektiren sorulardan oluştuğu bir sınav olduğu belirlenmiştir. Soruların bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlandığı ve yapılabilmesi için 9,10,11, ve 12. sınıf coğrafya konularına hakim olunması gerektiği görülmüştür. Geçen yıllara göre harita üzerinde dağılış prensibinin vurgulandığı daha çok sorunun olduğu ve 11. sınıf müfredatkonularının ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Bu yıl ilk kez uygulanan, açık uçlu soru, YGS müfredatı dahilindeki Harita Bilgisi Ünitesinden çıkmıştır. Daha önceki yıllarda bu sorunun benzeri çoktan seçmeli olarak kullanılmıştır. Sorularının zorluk derecesi orta düzeydedir. Bu sınavın, 3-4 eleyici soru dışında öğrencilerimizin rahat çözebildiği sorulardan oluşmuş olduğu görülmüştür.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARI

Türk Dili ve Edebiyatı: 23 Dil ve Anlatım, 33 Türk Edebiyatı sorusu sorulmuştur. Dil ve Anlatım soruları müfredat dahilinde ve 2017 YGS düzeyindedir. Noktalama ve anlatım bozukluğu konularından soru gelmemiştir. Paragraf sorularının bazıları eleyici düzeyde zordur. Türk Edebiyatı testinde de müfredat dışı soru gelmemiştir. Geçen yıla göre biraz daha ayrıntılı olan sorular, sınavı bir nebze zorlaştırmıştır. İki tane açık uçlu soru sorulmuş, genel olarak öğrenciler bu soruların yanıtlarını bulmakta zorlanmamıştır. Bu soruların yanıtları “şarkı” ve “devriye” dir.

Coğrafya-1: 2017 LYS-3 Coğrafya Testi sorularının zorluk derecesi genel olarak kolaydı. Birkaç soru orta düzey denilebilecek özelliktedir. Sorular müfredata uygun sorulmuştur. Soruların zorluk derecesi ve müfredata uygunluğu geçen yıllardaki sınav sorularıyla paralellik göstermektedir. Açık uçlu soru orta düzey denebilecek bir soruydu. 2017 YGS ’de sorulan izohips yöntemi konusundan “Sırt-Vadi” ayrımını gerektiren bir soruydu. Coğrafya testi sorularının genel olarak Coğrafya bilgilerini doğrudan kullanmayı gerektiren sorulardan ağırlıklı olmakla birlikte, bilgileri yorumlamayı, güncele uygulamayı gerektiren, yalın ifadeli, net ve iyi nitelikte sorulardan oluştuğu görülmüştür.

UĞUR OKULLARI

Türk Dili ve Edebiyatı: LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı testi sorularının geçmiş dönemlerden çok farklı olmadığı görülmüştür. 56 sorunun 24’ü Dil ve Anlatım, 32’si ise Edebiyat sorularından oluşmuştur. Dil ve Anlatım sorularında geçen yıllardan farklı olarak dil bilgisi sorularının sayısının azaldığı görülmüştür. 24 Dil ve Anlatım sorusunun 18’i anlam bilgisi (3 sözcükte anlam, 4 cümlede anlam, 2 anlatım yöntemleri, 11 paragrafta anlam), 4‘ü ise dil bilgisi konusundan seçilmiştir. Genel olarak dil ve anlatım bölümündeki soruların kolay çözülebilecek nitelikte olduğu söylenebilir. 32 soruluk Türk edebiyatı sorularının bulunduğu bölümde ise Türk edebiyatının tüm dönemlerinden sorulara yer verilmesiyle birlikte ağırlığın Cumhuriyet döneminden (10 soru) olduğu görülmektedir. 2017 LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı testi geçmiş yıllardan farklı olarak ezber bilgiden ziyade bilgileri yorumlamaya dönük olmasıyla MF öğrencilerinden çok, TM ve TS öğrencilerine yakın bir sınavdı. Özellikle bazı soruların çözülebilmesi için eserlerin içeriği hakkında da öğrencinin bilgi sahibi olması gerektiği anlaşılmıştır. Kısa cevaplı sorularda ise 55’nci soruda halk edebiyatı nazım biçimi olan “devriye”, 56’ncı soruda ise divan edebiyatı nazım biçimi olan “şarkı” sorulmuştur.

Coğrafya-1: Soruların özenle hazırlandığı, öğrenci açısından sıkıntı oluşturacak soruların olmadığı anlaşılıyor. Sınavda dört yıllık lise müfredatı taranmış ve soruların büyük kısmı 11’nci ve 12’nci sınıf müfredatı kapsamında hazırlanmış. Kısa cevaplı soruda ise bir izohips haritasının kullanıldığı bilgisi paylaşılmıştır.

DOĞA KOLEJİ

Coğrafya-1: 2017 LYS-3 sınavı genel olarak öğrencilerin zorlanmadığı, kolay olarak nitelendirilebilecek soruların ağırlıkta olduğu bir sınav olmuştur. LYS-3’ te yer alan coğrafya soruları, tüm lise müfredatından LYS formatını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem yorum hem de bilgiyi ölçmeye yönelik sorular gelmiştir. Geçmiş yıllarda LYS-3’te harita yorumlamak üzere gelen sorular bu sınavda da karşımıza çıkmıştır. İlk kez bu yıl uygulanan kısa cevaplı soru, hem müfredata uygun hem de öğrencilerimizin topoğrafya (izohips) haritalarını okuma ve yorumlama becerilerini değerlendirecek şekilde hazırlanmıştır. Coğrafya branşında YGS, LYS-3 ve LYS-4 konuları arasında geçişler olmaya başlamıştır. Özellikle sıcak çatışma bölgeleri ve doğal kaynaklar konuları buna örnek olarak gösterilebilir.

Türk Dili ve Edebiyatı: LYS 3’teki Türk Dili ve Edebiyatı testinin Türkçe bölümünde gelen dilbilgisi soruları öğrencilerimizi zorlayıcı nitelikte değildi. Bu kısımdaki paragraf soruları beklenen uzunlukta geldi. YGS’de sorulmayan anlatım bozukluğu konusundan LYS’de de soru gelmedi. LYS 3’teki Türk Dili ve Edebiyatı sınavının edebiyat bölümü bilindiği üzere bilgi düzeyini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda da bu durum değişmemiş, beklentinin dışında bir durumla karşılaşılmamıştır. 2017 LYS-3 edebiyat soruları, bir önceki seneki soru zorluk düzeyi ile benzerlik göstermiştir. Cumhuriyet Dönemi edebiyatı bu sınavda en fazla soru sorulan dönemdir. 2017’de de durum değişmemiştir. Soru sayısı önceki yıllarla benzerlik göstermektedir. Ayırt edici sorular, genellikle cumhuriyet dönemi edebiyatından sorulur. Orhan Pamuk’a ait eser sorusu ayırt edici soru olarak nitelendirilebilir. İlk defa uygulanan kısa cevaplı sorulardan her ikisi de nazım biçimi sorusuydu. Kısa cevaplı sorunun yanıtının birisi Divan edebiyatı nazım biçimi “Şarkı“ diğeri Halk edebiyatı nazım biçimi “Devriye” olduğu bilgisi geldi.

Ygs de yapılan değişiklikler buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Lys de yapılan değişiklikler buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

Üniversite Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 4 kaçtır?