LYS-2 soru analizleri yorumları

2017 LYS maratonunda Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) tamamlandı. Üniversite sınavlarının ikinci aşaması olan 5 oturumlu Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) bugün saat 10.00’da başlayan ve 135 dakika düren LYS-2’de fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere 3 farklı test yer aldı. Testlerin her biri 30’ar sorudan oluşacak ve her birine 45’er dakikalık süre verildi. Biyoloji, fizik ve kimya testlerinin her birinde birer tane açık uçlu soru yer aldı. Sınav sonrası sosyal medyada soruları değerlendiren adaylar, sınav sorularının kolay olduğunu belirtti.

MÜFREDAT DIŞI HERHANGİ BİR SORU YOK

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları

Fizik: Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Sorular geçen yılla benzer ve müfredata uyumlu. Daha çok öğrencinin yorum becerisini ölçen sorular sorulmuş. Çalışan öğrencinin yapabileceği bir sınav hazırlanmış.

Kimya: Yeni değişen müfredata uygun. Sıradışı ya da beklenmeyen tarzda soru yok. Ortalama bir öğrencinin çok rahat yapabileceği kolay bir sınav.

Biyoloji: Sorular hem içerik hem de konu dağılımı olarak müfredata uygun. 2-3 tane eleyici nitelikte soru var. Ancak dikkatli ve çalışan bir öğrencinin yapabileceği orta güçlükte bir sınav hazırlanmış.

FİZİK SINAVI YORUM AĞIRLIKLI

Uğur Okulları

Fizik: Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, fizik sınavı yorum ağırlıklı, öğrencinin lise boyunca öğrendiği bilgileri ölçen, bu bilgileri günlük hayat ve teknoloji ile birleştiren sorulardan oluşmuştur. Soruları ve soru köklerini dikkatle okuyan öğrencilerimiz daha az yanılgıya düşecektir. Sınavda ilk kez sorulan kısa cevaplı sorunun, öğrencilerin 9’uncu sınıfta gördükleri kuvvet hareket konusundan geldiği öğrencilerimiz tarafından ifade edilmiştir. Son yıllarda ÖSYM tarafından yapılan fizik sınavlarında sorular matematiksel bağıntılardan çok yorum ağırlıklı öncüllü sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı sınavlara hazırlanan öğrencilerin bu süreçte fizik dersinde öğretilen kavramları iyi analiz etmeleri ve bu kavramların günlük, hayat bilim ve teknolojideki yansımalarını gözlemlemeleri gerekmektedir.

Kimya: Sorular temel bilgileri içeren niteliktedir. Soruların zorluk düzeyi beklenildiği gibidir. Ayrıca önceki yıllarda çıkan sorularla benzerlik göstermektedir. Müfredat dışı sorunun bulunmadığını ve soruların konulara dağılımlarının dengeli olduğu anlaşılmaktadır. Kısa cevaplı sorunun kimyasal bağlar konusundan geldiği öğrencilerimiz tarafından ifade edilmiştir. Sınava iyi hazırlanan öğrencilerin soruları çözmekte zorlanmadığını söyleyebiliriz.

Biyoloji: Biyoloji testinde müfredat dışı soru yer almamıştır. Konu dağılımının daha önceki yıllardaki gibi 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf kapsamında olduğu ancak ağırlıklı olarak 11’nci sınıf müfredatının sorgulandığı görülmüştür. Öğrenciler biyoloji testinde kolay, orta ve zor dereceli sorular ile karşılaşmışlardır. Biyoloji sorularının bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgiyi ulaşma becerisini ölçerken bir kısmı yoruma dayalı olmuştur. Kısa cevaplı sorunun sinir sistemi konusundan geldiği belirtilmiştir.

BİYOLOJİ SON 7 YILIN EN ZOR SINAVI

Nesibe Aydın Okulları

FİZİK: Fizik sorularn, MEB’in kazanımlarına yönelik yaptığıgüncellemelerin içeriğine uygun hazırlanmış. Müfredat dışından herhangibir soru ya da kavrama rastlanılmamıştır. Son birkaç yılın sınavlarıylakarşılaştırdığımızda zorluk bakımından sınavların birbirine yakın olduğugözlenmiş, 2017 LYS-2’de, Fen bölümünün tamamı değerlendirildiğindeFizik sorularının öğrencilerin sıralamasında ve puanlarında dahabelirleyici olacağı sonucuna varılmıştır. Birkaç sorunun sayısal işlemgerektirmesi ve LYS-2’de fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını içerensorulara ağırlık verilmesi fizik sorularının diğer branşlara göre dahabelirleyici olmasını sağlamıştır.

KİMYA: Kimya soruları genel olarak öğretim programlarına uygun vemüfredatı tarayıcı sorulardan oluşmuştur. Geçmiş yıllarda olduğu gibiOrganik Kimya sorularının bu yıl da orta zorlukta olduğunu saptamıştır.Soru dağılımları önceki yıllara benzemekle beraber, müfredata yenieklenen konulardan da sorular çıkmıştır. Sınavdan çıkanöğrencilerimizden alınan dönütlere göre bu yılki kimya sorularının 2016 yılı Kimya sorularıyla kıyaslandığında yaklaşık aynı düzeyde olduğugörülmüştür.

BİYOLOJİ: Soruların tümü bilgiye dayalı olduğu belirlenmiştir. Soruların çoğunun 11 ve 12. sınıf, diğerlerinin ise 9 ve 10’uncu sınıfmüfredatından olduğu tespit edilmiştir. 2017 yılı Biyoloji bölümünün son 7 yılın en zor sınavı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu yönüyledeğerlendirildiğinde, bu yıl öğrencilerin sıralamalarının ve yerleştirmepuanlarının oluşturulmasında Biyolojinin belirleyici olacağıdüşünülmektedir.

Ygs de yapılan değişiklikler buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Lys de yapılan değişiklikler buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

Üniversite Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları