Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-4


8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı test,8.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; öznel-nesnel anlatım, cümle çeşitleri, zıt anlam, yazım yanlışı, anlatım bozukluğu, fiillerde çatı, noktalama işaretleri ile atasözleri konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

1) Harun: İçinde “göz” kelimesinin geçtiği birçok deyim vardır.
Dilek: Evet “………………………………………..” cümlesinde bu deyimlerden biri geçiyor.
Harun: Yanılıyorsun Dilek, söylediğin cümlede “göz” kelimesi deyim olarak kullanılmamaktadır.
Bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi Dilek’in Harun’a söylediği cümle olabilir?

A) Kopya çekemedik, öğretmen göz açtırmadı.
B) Türkçe sınavı için konulara şöyle bir göz attım.
C) Nuran, benim arabaya göz kulak ol.
D) Göz bebeğindeki rahatsızlık tedavi edildi.

2) (l) Söylemişimdir ya gene söyleyeyim, gençlerin bana usta demelerine pek kızıyorum. (II) Bunu eğlenmek İçin söyleyenlere diyeceğim yok. (III) Onlarla birlikte ben de gülebilirim. (IV) Ama ötekilere, beni beğendiklerini söyleyenlere sinir oluyorum. (V) Bu “usta” sözünde bir senlibenlilik, bir yüz göz olma var da onun için. (VI) Benim yazılarımı gerçekten anlayarak okusalardı, böyle davranışlara ne kadar kızdığımı bilirlerdi.
Bu parçada l. cümledeki davranışın nedeni numaralanmış cümlelerin hangisinde açıklanmıştır?

A) II.          B) III.          C) IV.                D) V

3) ‘’Evdeyim. Dışarıda kar( ) Yalnızım( ) Yazılar, mektuplar önümde( ) çiçekler, resimler karşımda duruyor( ) Yarım kalmış öyküler, denemeler, romanlar( )
Yukarıda parantezle boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) ( . ) ( … ) ( , ) ( . ) ( … )            B) ( … ) (. ) ( , ) ( . ) ( . )
C) ( … ) ( . ) ( ; ) ( . ) ( … )            D) ( , ) ( ! ) ( , ) ( . ) ( … )

4) Hangi cümlede “ki”nin yazımı yanlıştır?

A) Otlaktaki atların her biri bir yana dağıldılar.
B) Bahçedeki ağaçları ne zaman budayacağız?
C) Bunları güzel öğrenmişsin ki bana anlatabiliyorsun.
D) Şu derede ki su epeyce azaldı.

5) Aşağıdaki cümlede anlamla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu yıl havalar soğuk olacağa benziyor. (Tahmin)
B) Dünya’nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını gördüm. (Karşılaştırma)
C) Diyelim ki sınavı kazandınız, ya sonrası! (Varsayım)
D) Onlar, bu yıl kesinlikle şampiyon olamaz. (Ön yargı)

6) “Araba devrilince yol gösteren çok olur.” cümlesinin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kurallı – birleşik – olumlu – fiil cümlesi
B) Kurallı – basit – olumlu – isim cümlesi
C) Devrik – birleşik – olumsuz – fiil cümlesi
D) Kurallı – sıralı – olumlu – isim cümlesi

7) ‘’Ahmet, bahçenin sulanmasını hayran haran izliyordu pencereden.’’ cümlesi ile ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
1. Cümle basit yapılı ve fiil cümlesidir.
2. Cümle birleşik yapılı ve fiil cümlesidir.
3. Cümle olumlu devrik cümledir.
4. Cümle olumsuz kurallı cümledir.

A) 2 ve 3          B) Sadece 1         C) 1 ve 3          D) 2 ve 4

8) Tozdan topraktan her yer bombozdu. Güneş göz kamaştırıyordu. Kumkapı’da balıkçı motorları birbirine yaslanmış, kıpırdamıyordu. Balıkçı tablalarında gevşemiş balıklar sıralanmıştı. Yanı başlarında yeşil salata, roka, maydanoz, turp, yeşil soğanlardan yeşil öbekler yer almıştı. Her şey cansız bir tabloyu andırıyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama             B) Karşılaştırma
C) Tartışma             D) Betimleme

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle çelişen sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Üzülüyorum; ama duygularımı saklıyorum.
B) Çok savurgandır, parasını düşünerek harcar.
C) Kediler, evcil hayvanlardır.
D) İnşaatlarda bu araçlar kullanılır.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Beni uzun uzun süzdükten sonra konuştu.
B) Küçük kız, korkusundan masanın altına saklanmıştı.
C) Toplantıya çağırmadığınız için kırılmış.
D) Davete gelmekle büyük bir incelik gösterdi.

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Kristal vazoları neyle saracaksın?
B) Bu zamana kadar kimde kaldın?
C) Böyle fısır fısır kimi çekiştiriyorsunuz?
D) Daha önce bu kutunun içinde ne vardı?

12) (1)Aradan tam dört yıl geçti; (2)güleç yüzü ve çocuksu bakışıyla anımsadık hep onu. (3)Alçakgönüllülüğünü, sessiz ve gösterişten uzak kimliğini, sevecenliğini hiç unutmadık. (4)Ve onun yerini dolduramadık.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

A) 1         B) 2          C) 3             D) 4

13) Okulumuzun 7. sınıf öğrencilerinden hangisinin söylediği cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

A) Hasan: Hayatta zor işler de var, kolay işler de.
B) Celile: Az ve öz konuşan olmak zor.
C) Fevzi: Alan el olmak, veren el olmaktan zordur.
D) Mahmut: Tok ne anlar açın halinden!

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat – fiilden önce zarf – fiil gelmemiştir?

A) Düşüne düşüne yapılacak iş değil bu.
B) Gözlerimin önünden gelip geçiyor her zaman.
C) Zamanını çalışarak değerlendiren insan ol.
D) Hayat geçtikçe özlenesi günlerde artıyor.

15) Aşağıdaki cümlelerden hangisi ‘‘Özne – belirtili nesne – zarf tümleci – yüklem’’ şeklinde öğelerine ayrılır?

A) Ben özledim galiba seni.
B) Gönül hicranla doldu.
C) Şimdi uzaklardasın.
D) Yalnızlık hayatı her zaman bozar.

16) Aşağıdaki metinlerin hangisi, birinci kişinin ağzından aktarılmıştır?

A) Sokaktan geçerken Yusuf’un gölgesi o civarda bulunan köşklerin, evlerin pencerelerinden, kafeslerinden içeriye vurur, düşerdi.
B) Günlerdir gökyüzünü istila eden kara bulutlar arasından tesadüfen görünen güneşin cılız sıcaklığını sert kuzey rüzgârlarının sürükleyip götürdüğü Limni, belki de tarihinin en büyük soğuklarından birini yaşıyordu.
C) İstanbul’a son defa o binanın taraçasından veda edecekmişim. Doğup büyüdüğüm şehirden ayrılma emrini aldıktan sonra İstanbul’da bir daha oturabilme fırsatını bulamadım.
D) Sevinçler gün ışığı olup denize yansımaya yüz tuttuğunda Sıtkı Efendi de yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Etrafına bakındı, tanıdık bir yüz aradı.

17) İçimden hep iyilik geliyor
Yaşadığımız dünyayı seviyorum
Kin tutmak benim harcım değil
Çektiğim tüm sıkıntıları unuttum
Parasız pulsuzum ne çıkar
Gelecek güzel günlere inanıyorum
Necati CUMALI
Dizelerinden şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kendisiyle barışık         C) Umutlu
B) Pişman                            D) Açık yürekli

18) ” Burcu her yıl köye gider ve çok sever.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) “Ve” sözcüğünden sonra “köyü” getirilmeli.
B) “Ve” kaldırılmalı, “virgül (,)” konulmalı.
C) “Burcu” sözünden sonra “virgül (,)” getirilmeli.
D) “Sever” sözcüğü” “severdi” yapılmalı.

19) Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır.
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
B) Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
D) Gülme komşuna gelir başına.

20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı değildir?

A) Evimizin su tesisatı yeniden döşeniyor.
B) Ablası, Emre’nin üstünü değiştiriyor.
C) Aydın, kapı zilini uzun uzun çalıyor.
D) Ayşe Hanım, salıncakta Serkan’ı sallıyor.

21) Üstüme doğan güneş, kanarak içtiğim su,
Ciğerlerime dolan temiz hava gibisin.
Her bahar çiçek açan, meyve veren ağaçtan,
Tarlamdaki tohumdan daha cömertsin anam.
Dörtlükte “anne” aşağıdaki varlıklardan hangisine benzetilmemiştir?

A) Su          B) Ağaç              C) Hava          D) Güneş

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?

A) Çalıların arasında duyduğu çıtırtıyla irkildi.
B) Sabaha kadar rüzgârın uğultusu dinmedi.
C) Gülümseyen sabah güneşiyle yola çıktık.
D) Sobanın yanındaki kedi mırıldanmaya başladı.

23) Dünyaca ünlü bir futbolcu olmak isteyen Sezer, bu sporda başarı kazanmış ünlü futbolcuların hayatını merak etmektedir.
Sezer, merakını gidermek için hangi türde yazılmış eserleri okumalıdır?

A) Gezi yazısı        B) Biyografi         C) Deneme         D) Anı

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Çocuklar traktörün kasasına sevinçle bindi.
B) Avukat, cezaevine yetişemeyeceği için üzülüyordu.
C) Bu olay onu gerçekden telaşlandırmıştı.
D) Hastalar koridorda muayene sırası bekliyorlar.

25) ‘’ Gençlik hatırlarını torunlarına uzun uzun anlattı.’’
Yukarıdaki cümleyi hangi biçimde yazarsak “nesne” olan öğeyi vurgulamış oluruz?

A) Torunlarına uzun uzun gençlik hatıralarını anlattı.
B) Gençlik hatıralarını uzun uzun torunlarına anlattı.
C) Anlattı uzun uzun gençlik hatıralarını torunlarına.
D) Gençlik hatıralarını uzun uzun anlattı torunlarına.

Her soru 4 puandır

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam