Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-2


8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı test,8.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; gerçek-mecaz anlam, anlatım bozukluğu, sebep-sonuç ilişkisi, anlatıcı türleri, fiillerde çatı, yazım yanlışı ile metin türleri konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

1.
• Çalışmak için odasına geçti.
• Bu konuyu geçelim, haftaya işleriz.
• Yarım saat içinde başının ağrısı geçer.
Aşağıdakilerden hangisi “geçmek” sözcüğünün bu cümlelerdeki anlamlarından biri değildir?

A) Söylemeden veya bitirmeden atlamak
B) Etki yapmak, işlemek
C) Bir yerden başka yere gitmek
D) Tükenmek, bitmek, sona ermek

2. (1) Isırgan otunun yaprak ve saplarından çorba, salata, yemek, börek ve köfte yapılabiliyor. (2) Isırgan otlu pirinç pilavı da değişik yörelerde sevilerek yenen yemekler arasında yer alıyor. (3) Ayrıca bazı bölgelerde yapraklarından çay yapılıyor. (4)Bitkinin yaprak ve dallarında yakıcı tüyler bulunduğundan doğal ortamlarından toplarken ve ayıklanırken eldiven kullanılması tavsiye edilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde sözü edilen bitkinin olumsuz özelliği anlatılmıştır?

A) 1        B) 2         C) 3             D) 4

3.
1. Bu bir meteordu.
2. Bu sırada parlak bir cismin kasabanın üzerine yaklaştığını fark ettim.
3. Meteor, az sonra kasabanın üstünden geçti ve büyük bir gürültüyle dağın yamacına çarptı.
4. Yıldızlı bir gecede teleskopla gökyüzüne bakıyordum.
5. Bunun üzerine yetkilileri aradım ve olay hakkında onlara bilgi verdim.
Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

A) 4 – 2 – 1 – 3 – 5            B) 2 – 1 – 3 – 4 – 5
C) 1 – 2 – 4 – 3 – 5            D) 4 – 5 – 2 – 1 – 3

4. “Her sorun mutlaka ardından yeni sorunlar getire¬bilir.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Tamlama yanlışlığı
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

5. Eskişehir’in lületaşı çok ünlüdür. Lületaşı, gözenekli yapıda olan ve kolay işlenebilen bir kayaç çeşididir. Eski zamanlardan bu yana takı ve süs eşyası yapımında kullanılır. Eskişehir’de dünyaca ünlü lületaşı madenleri vardır. Ayrıca kentteki Lületaşı Müzesi’nde lületaşından yapılmış birbirinden ilginç eserler sergilenir.
Bu parçada lületaşıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Eskişehir’de çok ünlü olduğuna
B) Takı ve süs eşyası yapımında kullanıldığına
C) Eskişehir’den başka yerde bulunmadığına
D) Gözenekli ve kolay işlenebilen bir yapıda olduğuna

6. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi “görmezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak” anlamına gelir?

A) Kılı kırk yarmak her zaman olumlu sonuçlar verir mi?
B) Hatalara göz yummak, daha büyük hatalara yol açar.
C) Onun da kulağını bükmek istiyor musunuz?
D) Bir işi bitirmeden başka bir işe el atmak çalışanları çok rahatsız eder.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep ve sonuç bölümleri yanlış gösterilmiştir?

A) Korkudan yüzü bembeyaz olmuştu.
Sebep                        Sonuç
B) Dışarı çıkamadım çünkü işlerim bitmedi.
Sebep                              Sonuç
C) Bayram yaklaştığı için bütün evi temizledi.
Sebep                               Sonuç
D) Lastiğimiz patladığı için geç kaldık.
Sebep                           Sonuç

8. Ne güzel enseyi geçmemesi saçların
Alnımızda bitmesi
Tane tane olması kirpiklerin
Tel tel olması kaşların
Ne güzel insan yüzü
Elmacık kemiği ve on parmak
Ya dünyamız bütün bu mevsimler
Bulutlar, telli kavak ve İstanbul
Bu şiirin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olaylara karamsar bakmaktadır.
B) Gördüğü şeylere hayranlık duymaktadır..
C) İnsanın şeklini beğenmektedir.
D) Hâlinden memnundur.

9. Eskiden şirin mi şirin bir mahalle bakkalımız vardı: Emin amca. Bayramlarda harçlıkları cebimize koyduğumuzda soluğu onun yanında alırdık. Şekerler, balonlar, patpatlar bizi mutlu etmeye yeterdi. Bakkala gelen müşteri kim olursa olsun iki laf edilmemişse alışveriş tamam sayılmazdı. Emin amca, mahallede olan biten her şeyin kendisiyle konuşulduğu tek kişiydi sanki. Her haber ona ulaşır, her bilgi sıcağı sıcağına ondan alınırdı. Bizi bizden iyi tanırdı o. Şimdilerde süpermarket raflarında asla bulamayacağınız bir tatlılık, bir huzur vardı onda, onun küçücük bakkalında. (…)
Bu parçanın sonuna aşağıdaki yargılardan hangisi getirilemez?

A) O güzelim günleri özlüyorum şimdi.
B) Değişim, güzel şeyleri de alıp götürdü.
C) Küçük şeylerle mutlu olabilmek ne güzeldi!
D) İyi ki artık büyük alışveriş merkezleri var.

10. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır?

A) Tarlada ekin kaldıran kadınlar, sapın samanın tozuna boğulmuştu. Sabahtan beri iki büklüm durmaktan belleri bükülmüş, kuru otlardan elleri parçalanmıştı.
B) Kış, adanın her tarafına yerleşebilmek için rüzgârlarını seferber ettiği zaman, öteki yakada yaz, daha pılısını pırtısını toplamamış, bir kenara mahzun bir göçmen gibi oturmuştu.
C) Kentte insanın içini sıkan bir şeyler var. Halam bana sordu: “Söyle bakalım şehrimizi beğendin mi?” “Hayır” anlamında başımı salladım.
D) Gamsız; sarı tüylü, ihtiyar bir mahalle köpeğiydi. İnsan gibi telaşlı fakat insandan daha vefalı bir yaratıktı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dışarı işleriyle ben, evdeki işlerle karım meşgul olur.
B) Yergilerimizde olduğu gibi övgülerimizde de ölçülü olmalıyız.
C) Susuyorlar; dut yemiş bülbül gibi susuyorlar.
D) Türkçe, kökeni dünya dilleri içinde en eski devirlere dayanan dillerden biridir.

12. Özellikle belirlediğim, hemen her şiirini okuduğum şairlerim yoktur benim. Çünkü ben şairin ismine değil, önümdeki şiirine bakarım. Bu açıdan, yerli ya da yabancı, genç ya da yaşlı herhangi bir şair, beni etkileyen, duygularıma tercüman olan bir şiir yazmışsa ben o şiiri severek okurum.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir?

A) Şiir dışındaki türleri sevmiyor musunuz?
B) Defalarca okuduğunuz şiirler var mıdır?
C) Şiirlerin şairini neden çok önemsiyorsunuz?
D) Daha çok hangi şairlerin şiirlerini okursunuz?

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “özne, yer tamlayıcısı, yüklem” şeklindedir?

A) Çocukluğunun geçtiği yerlere dönmek onu duygulandırmıştı.
B) Yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başlamıştı.
C) Her hafta ailesini görmek için zaman ayırıyor.
D) Evdeki tüm kitapları toplayıp bir kenara kaldırmış.

14. 1- Dilenci bir olsa şekerle beslenir.
2- Gülü seven dikenine katlanır.
3- Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
4- Denize düşen yılana sarılır.
Numaralanmış atasözlerinden hangilerinin yüklemi edilgen çatılıdır?

A) 1 – 3            B) 2 – 3
C) 1 – 4            D) 2 – 4

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman kavramı vurgulanmıştır?

A) Önümüzdeki hafta sizi Bursa’da bekleyeceğiz.
B) Dolma kalemi kardeşine hediye etmiş.
C) Büyükbabam, her akşam erkenden uyur.
D) Kütüphaneden aldığım kitabı ablama verdim.

16. Ben öyle her şeyi hemen yazalım, günü gününe not edelim demiyorum. İnsan elbette birçok şey yaşar. Ama bunların hepsini aklında tutamaz ki. Aklımızda ilginç olanlar kalır değil mi? Yoksa kim yirmi gün önce öğle yemeğinde ne yediğini hatırlıyor, söylesin bakalım. Dediğim gibi insan yazarken önce başından geçen ilginçlikleri ve o ilginçliklerin yaşamında iz bırakmasını önemsemelidir. Sonra da onları gerekli dil yeterliliği ile işleyip okuyucusunun duygu dünyasına yollamalıdır.
Yukarıdaki parçada konuşan kişi hangi türde yazmamızı istemektedir?

A) Biyografi
B) Günlük
C) Deneme
D) Anı

17. Aşağıdaki sorulara verilen altı çizili cevaplardan hangisi öznedir?

A) – Bu saatte nereden geliyorsun?
– Okuldan.
B) – Bana çarşıdan ne aldın?
– Kalem.
C) – Meyvelerden hangisi bozulmuş.
– Muz.
D) – Sınav ne zamandı?
– İkide.

18. Koşu başlamadan yerlerinizi alın.
Disiplinli çalışan insanlar başarılı olur.
Çocuklar bahçede oynamak için izin istediler.
Yapacak işim olmalı, yoksa sıkılırım.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türden fiilimsi kullanılmıştır?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4

19. I. İki ya da üç haftadan fazla yaşıyacağını sanmıyorum.
II. Eve döndüğünde onu bekleyen işlerinden sözetti.
III. Görevim hem hastam hemde ailesi için duyduğum acıya dayanmaktır.
IV. Onun kendi kendini tanımasına yardımcı mı olmalıyım?
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) I.               B) II.
C) III.            D) IV.

20. Göz gözü görmüyordu, çıt yoktu. Yalnız kar, kar, kar…
Cümlede geçen noktalama işaretlerinin işleviyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eş görevli sözcükler arasına virgül konduğu
B) Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanıldığı
C) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasında virgül kullanıldığı
D) Bitmiş cümlenin sonuna nokta konduğu

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam