Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-3


8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı test,8.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; eş anlam, parçada anlam, metin türleri, anlatım bozukluğu, gerçek-mecaz anlam, yazım yanlışı, fiilimsi ile noktalama işaretleri konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

1) Londra’dan Paris’e döndükten sonra yine günlüklerini yazmaya devam eder. Yalnızlık anlarında, günlükleri onun sığınağıdır. Ra¬hatça konuşabildiği tek yer bu defterin sayfalarıdır.
Bu parçaya göre “rahatça konuşabilmek” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Akıcı bir biçimde yazabilmek
B) İçinden geçenleri açıkça anlatabilmek
C) Fikirlerini başkalarıyla paylaşabilmek
D) İnsanlarla çekinmeden sohbet edebilmek

2) – Kitap okuyor musun?
– O kadar hızlı değil. Okumam hızlansın, annemin bana okuduğu kitapları bir de kendim okuyacağım.
– Hangi kitabı söz gelimi?
– “Kırmızı Balon”u.
Bu parçadaki altı çizili söz grubunun eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) yani                     B) sözün kısası
C) doğrusu              D) örneğin

3) Hayatımı deneme kitabı yazarak kazanıyo¬rum. Son kitabıma da yeni başladım. Hem ilerisi için de “Ne yazacağım?” diye bir endişem yok doğrusu. Çünkü dövülecek nice demirlerim var ocakta. İçim çok rahat.
Bu parçanın tamamı dikkate alındığında yazar, altı çizili cümleyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A) Yazılarında öne sürdüğü düşünceleri kanıt¬layabildiğini
B) Kütüphanesinde okunacak kitapların yer aldığını
C) Kafasında, işlenecek fikirlerin bulunduğunu
D) Yazılmaya değer haberlerle ilgilendiğini

4) Karşı konulmaz biçimde ve kesintisiz bir hareketle akıp giden zaman, her şeyi çekip yutmak için sürükleyip götürür. Ne var ki ta¬rih bilimi, zamanın bu akıp gidişi sırasında olup bitenlerden yakalayabildiklerini kolları¬na alıp tutar. Onların, sonsuza dek orada kalmak üzere, kaybolmuşluğun derinlikleri-ne gitmesine izin vermez.
Bu paragrafta tarih biliminin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Tekrarlanan olayları incelemesi
B) Olayların unutulmasını engellemesi
C) Geleceğe yol göstermesi
D) Diğer bilimleri etkilemesi

5) İşte size oradan yazıyorum. Kapım ardı¬na kadar açık, etraf günlük güneşlik. Işık içinde pırıl pırıl, güzel bir çam korusu karşımda, yamacın eteklerine uzanıyor… Ufukta Alplerin zarif tepeleri beliriyor… Çıt yok… Ancak, uzaktan uzağa bir kaval sesi, lavanta çiçekleri arasından bir kuşun ötüşü, yoldan da bir katır çıngırağı… Bütün bu güzel manzara, ancak ışıkla can buluyor.
Yazar, bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur?

A) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye
B) Nesneleri karşılaştırarak metni etkileyici kılmaya
C) Bir kavramı eksiksiz olarak açıklamaya
D) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya

6) 23 Ocak 1897’de İstanbul’da doğmuşum. Annem, Neyyire Hanım; babam ise Ali Rıza Bey’dir. İlk ve ortaöğrenimimi mahalle mek¬tebinde tamamladıktan sonra Vefa Lisesini bitirdim. Ardından 1920’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümün¬den mezun oldum.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyografi          B) Deneme
C) Söyleşi              D) Otobiyografi

7) ” Ağrısız kulak delinir.” Cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Çocuklarıyla bazen çok, bazen hiç ilgilenmezdi.
B) Kesinlikle, duyduğum bu güzel ses onun olabilir.
C) Bu yemek epey dışarıda kaldığı için bozulmuş.
D) Beni önemseyen ve güvenen insanlar olduğu için mutluyum.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eylemin konuşma anından önce yapıldığı” anlamı vardır?

A) İstersen bu sorunun üstesinden gelirsin.
B) Vücudundan umulmaz bir çeviklikle yerin¬den kalktı.
C) Bu tablonun satışından elimize bir miktar para geçecek.
D) Eşyaların değiştirme konusunda bir de onun fikrini alalım.

9) (1) Yonca ve ninesi, Sındırgı Ormanı’na va¬rınca öğle yemeği yediler. (2) Tahta oluk¬tan akan buz gibi sudan içtiler. (3) Dağın in¬sana huzur veren serin havasını soludular. (4) Birlikte çamlıkların altında dolaşıp güleç yüzlü çiçeklere baktılar.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “kişileştirme” vardır?

A) 1        B) 2         C) 3          D) 4

10) .”Bir ay önce babamın safra kesesi alınmış , dört günde taburcu edilmişti.”Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “taburcu”sözcüğünden önce “hemen”sözcüğü getirilerek.
B) “dört”sözcüğünden önce “babam”sözcüğü getirilerek
C) “dört “ sözcüğü atılarak
D) “alınmış”sözcüğünden önce “ameliyatla”sözcüğü getirilerek

11) Hatırlıyor musun bu fotoğrafın çekildiği günü? Bu cümlenin nitelikleri hangi seçenekte verilmiştir?

A) Basit, kurallı, soru, eylem cümlesi
B) Basit, devrik, soru,isim cümlesi
C) Birleşik, kurallı,soru,eylem cümlesi
D) Birleşik, devrik, soru, eylem cümlesi

12) Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor. Uyku eşitliyor insanları. Sabahyıldızı; uykulara ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor.
Paragrafın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Dokunmadan          B) Koklamadan
C) İşitmeden                 D) Tatmadan

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Kendinizden başka hiçkimse size barışı getiremez.
B) Kötü barış, iyi bir savaştan daha iyidir.
C) Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmakdır.
D) Nerede ıssız biryer yapmışlarsa ona barış adını verirler.

14) “Şair işini en iyi bilen adamdır. (I) Çünkü o bir öykücüden, bir romancıdan, bir denemeciden, bir oyun yazarından daha çok oynar sözcüklerle. (II) Yani ortaya koyduğu yaratının her parçasını, her an bir kartal gibi kavrar.(III) Bir romancı yapıtının sekizinci, onuncu ya da on beşinci bölümlerini yazarken daha önceki bölümlerde hangi sözcükleri, hangi tümceleri kullanmış olduğunu bilmeyebilir. (IV) Ama bir şair için böyle bir şey söz konusu olamaz; o, şiirini tek bir soluk halinde içine çeker.”
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “olmasa da olur” anlamı vardır?

A) IV           B) II          C) III            D) I

15) Toplum koşulları çevresidir insanın.(I) Bu çevreye uyum sağladıkça insan, mutludur.(II) Uyumsuzluk başladı mı mutsuzluk da boy verir.(III) Kazandığı para yaşamasına yetmedi mi insanın, çevresiyle uyumsuzluğun tohumları serpilmiştir.(IV) Tanıdıklarımız, dostlarımız mutlu değilse, biz de mutlu olamayız.
Bu paragraftaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatım akışını bozmaktadır?

A) I          B) II           C) III           D) IV

16) Yaşlı bir yazarın makalesini kısa bir zamanda bitirdiğini gören genç bir gazeteci:”Üstat, ne kadar çabuk yazıyorsunuz. Makaleyi yarım saatte yetiştiriverdiniz.”demiş. Yaşlı yazar:”O yarım saate bir otuz yıl daha ekleyin.” demiş.
Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitelikli ürünler ortaya koyabilmek için çok okumak gerekir.
B) Gençlerin büyük yazarlardan öğrenecekleri çok şey vardır.
C) Kolay yazılmış izlenimi bırakan bir yazı geçmişteki birikimlerin ürünüdür.
D) Bir işte başarılı olmak büyük tecrübeler gerektirir.

17) . I İşi yaptırmak için ille de bastırmak gerekiyormuş.
II Heyecanını bastırsın diye bir bardak su içti.
III Padişah isyanı bastırmak için ordu gönderir.
IV Galatasaray bastırınca rakip takım iyice sindi.
Aşağıdakilerden hangisi ”bastırmak” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A) Hazırlıksız yakalanmak
B) Ortadan kaldırmak
C) Sıkıştırıp zorlamak
D) Baskılı oynamak

18) (1)Kolayca inanma ve inandırılmayı, saflığa ve bilgisizliğe vermekte haksız sayılmayız. (2) Ruh ne kadar yumuşak olur, ne kadar az karşı koyarsa, ona bir şeyi mühürlemek de o kadar kolay olur. (3) Onun için çocuklar, bilgisizler daha çabuk yönlendirilir.(4) Hele ruh zayıf olursa ilk inandırmanın ağırlığı altında daha çabuk boyun eğer.
Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse paragraf anlamlı bir bütün oluşturur?

A) 1. ve 2.              B) 2. ve 4.
C) 3. ve 4.             D) 1. ve 3.

19) 1 Eğitimde yaratıcılık konusuna eğilmeliyiz.
2 Şimdiye kadar kimsenin karşısında eğilmedi.
3 Düşürdüğü kalemi almak için sıranın altına eğildi.
4 Türk gücü karşısında dünya eğildi.
5) Matematikte üçgen konusuna eğilmelisin.
“eğilmek”sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 2          B) 3          C) 4             D) 5

20) Aşağıdaki altı çizili sözcüğün kökü,hem isim hem de fiil olarak kullanılamaz?

A) Akşam olunca hayat durur,ortalık sessizliğe gömülürdü.
B) Gençliğinde ne kadar saçma şeyler yaptığını düşünerek kendi kendine güldü.
C) Asalın sonunda kızla oğlan,el ele tutuşup mutluluk ülkesine giderler.
D) Bir yerlere koymuştu; ama şimdi nerde olduğunu hatırlamıyordu.

21) Son yıllarda dükkânlara( ) mağazalara yabancı isim verme çok arttı ( ) Cafe One, Shopping Center, Bed Head( )
Yukarıda parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (:) (,) (.)          B) (,) (:) (…)         C) (,) (,) (…)         D) (;) (,) (.)

22) Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum.”dizesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yüklemi çekimli bir fiildir.
B) Öznesi zamirdir.
C) Cümlede eylemsi vardır.
D) Cümlede sıfat vardır.

23) Belli meslekteki kişiler, meslekleriyle ilgili şeylere diğer insanlara göre daha fazla dikkat ederler. Örneğin terziler insanların elbiselerine, berberler saçlara…Bir tiyatro salonunu, küçük bir deliği bir saniye açıp bir kapatarak bir tiyatrocuya gösterdiğimizde seyirci yoğunluğuna, bir itfaiyeciye gösterdiğimizde ise salonda kaç kapı olduğuna dikkat ediyormuş.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu paragrafın ana düşüncesidir?

A) Çevremize dikkatle bakarsak birçok ayrıntı görürüz.
B) Herkes çevresine kendi ilgi alanına göre dikkat eder.
C) Çevremizde olup bitenlere dikkat etmeliyiz.
D) Her insanın mesleği farklıdır.

24) Bazen çocukluk da kalmış kaygısız günlerin hafifliği gelip oturuyordu içime. Günlük hayatın, geçmişin, gelecekle ilgili bütün düşüncelerin dışına çıkıyordum o zaman. Herşeyi bir kalemde silip atan, hayatı yeniden başlana bilir kılan bir duyguydu bu.
Bu parçada kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 4           B) 1         C) 3           D) 2

25) Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili ifade “gerçeği söylemek gerekirse” anlamında kullanılmıştır?

A) Açık kapının önünde birkaç dakika konuştuk.
B) Ona açıktan açığa konuşmaya cesaret edemiyordu.
C) Açıkçası, havuzda yüzmekten pek hoşlanmıyorum
D) Bu iki örnek açık seçik her şeyi ispatlıyor.

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam