Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları


8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı test,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; parçada anlam, eylemsi, cümlenin öğeleri, ekler, yazım yanlışı, sanatsal anlatım ile düşünceyi geliştirme yolları konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

1) Aşağıdakilerin hangisinde “daha”sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

a) Şiir biter mi hiç, yan yana gelmemiş sözcükler varken daha.
b) İngiliz edebiyatına daha çok da Fransız edebiyatına ilgiliyim.
c) Irmaklar daha güzel olsun isterim kuşlar daha güzel uçsu.
d) Daha ne istiyorsun, kullanılmamış bir gök sunuyorum sana.

2) “Susan yazdı, konuşan güz
Usuldu, uzundu denizin boyu.”
Bu dizelerde başvurulan sanatsal anlatım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a) Paydos bundan böyle çılgınlıklara;
Sert konuşmaya başladı aynalar
b) Selam olsun bizden güzel dünyaya
Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
c) Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi.
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi.
d) Bu güler yüzlü adam ben değilim
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

3) “Şiir kapımı çaldı mı, elimde ne varsa bırakırım hemen yazıya aktarırım.” Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

a) Şiir yazmanın, bir ilham (esin) işi olduğu
b) Şiirin diğer türlerden daha önemli olduğu
c) Şiir yazma hevesinin, kimi insanlara özgü olduğu
d) Şiir yazma zamanının, önceden planlanması gerektiği

4) Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?

a) Önce bir bulut yükseldi
Yerden göğe doğru
b) Kimi zincirler için hür
Kimi esir olmaktan bahtiyar
c) Gün ağarır şafak söker
Kimsecikler gitmez suya
d) Barış içinde yaşamayı bilmeyenler savaş içinde ölürler.

5) Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş?

a) Atamam kendimi denize, dünya güzel
b) Bir defasında beli incindi, nasıl olduysa oldu ayağı takılmış
c) Yolculuk etmeyi oldum olası sevmiyorum.
d) Yorgunluktan koltukta uyuyakalmış.

6) Bencillik her şeyden önce, kendini başkalarının yerine koymamaktır. Sadece kendini düşünmektir. Çıkarını her zaman öne çıkaran, olayları, fikirleri çıkarı açısından değerlendirendir. Çıkarı zedelendiği zaman, ya da zedelenme tehlikesiyle karşılaştığı zaman her türlü kötülüğü yapabilecek bir iç perişanlığına kapılan, gözleri hiçbir şey görmeyen insandır. Başkalarının acıları onları
içten yaralamaz, yardım etme ise, onlar için tadılmamış bir zevktir. Acılar, sevinçleri paylaşma niteliğinden yoksun oldukları için, her zaman kendi yalnızlıklarına gömülüdürler. İnsana özgü duyguların çoğundan yoksundurlar, duyguları zengin değildir.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen bencil kişilerin bir özelliği değildir?

a) Çıkarını kollamayı her şeyin üstünde tutma
b) Çıkarları baltalandığında kötülüğe yönelme
c) Çevresindekilerle iyi ilişkiler kurmaktan büyük zevk alma
d) Başkalarına yardım etme mutluluğunu yaşamama

7) Aşağıdakilerin hangisinde “daha”sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

a) Şiir biter mi hiç, yan yana gelmemiş sözcükler varken daha.
b) İngiliz edebiyatına daha çok da Fransız edebiyatına ilgiliyim.
c) Irmaklar daha güzel olsun isterim kuşlar daha güzel uçsu.
d) Daha ne istiyorsun, kullanılmamış bir gök sunuyorum sana.

8) “Susan yazdı, konuşan güz
Usuldu, uzundu denizin boyu.”
Bu dizelerde başvurulan sanatsal anlatım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a) Paydos bundan böyle çılgınlıklara;
Sert konuşmaya başladı aynalar
b) Selam olsun bizden güzel dünyaya
Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
c) Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi.
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi.
d) Bu güler yüzlü adam ben değilim
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

9)Sana ilk davranışı,ilk gülüşü,ilk bakışı,ilk heceyi,ben öğrettim.Sana ilk şarkıyı ben söyledim.Seni karşılıksız,çıkarsız,tertemiz ilk ben sevdim. Sana hayatta gerekecek dersleri ilk ben verdim.Saçını taradım ,seni yıkadım;içimin bütün hevesiyle, elimin bütün yeterliliğiyle diktiğim elbiseleri sana sevinç gibi giydirdim.Senin yüzünden ilk acıları ben duydum.
Bu parçadaki sözleri söyleyen anne için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Yaşama sevgisi aşılayan
b) Yaşamın acılarını öğreten
c) Çocuğa ilk eğitimi veren
d) Duygusal yakınlık oluşturan

10) Aşağıdakilerden tümcelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurguyu üzerine almıştır?

a) Senin yaptıklarını bilmiyor değilim.
b) Günlerdir buraya uğramıyor.
c) Bir aydır ondan bir haber alamadık.
d) Bundan sonra bir daha gelmez

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisi “belirtili nesne-zarf tümleci ve yüklem”den oluşmuştur?

a) Kitapları arkadaşına verdi.
b) Kapının önünü güzelce temizletti.
c) Sözleriyle onları güldürdü.
d) Kitapları ona bir bir imzalattı.

12) Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın.
Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci
b) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci
c) Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci
d) Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem

13) Şimdi gövdesi kuş tüyü kadar hafif olmuştu. Çevresinden her rengin tılsımları dökülüyor, bulup kullandığı sözlerde her sesin akisleri duyuluyordu. Bahar bin bir kokusuyla taze rüzgârları, taze ışıkları, taze yağmurları ile gözlerinin önüne seriliyordu
Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Benzetme yapılmıştır.
b) Karşılaştırma yapılmıştır.
c) Gözlem yoluyla ayrıntıları seçme.
d) Örneklendirme yapılmıştır.

14)Özgür düşünceyi yaratan ve geliştiren Batı,onun için çok kurban vermiştir.Asya’da yaşamadan,düşünmeden ölen, öldüren insanlara acıyanlar kadar acımayanlar da haklı olabilir.Koyun olmayı kabul eden bir insan için kurban edilmek bir şereftir olsa olsa.
Bu paragrafta asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsan sevgisi
b) Düşünce özgürlüğü
c) Toplumsal yaşamın önemi
d) Uygarlığın gelişimi

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

a) O zaman onbir yaşındaydım.
b) Bizimle gelmeyeceğini babama söylemiş.
c) Sanmayınki o bu konuda bilgisiz.
d) Bizide beraberinde götürmek istedi.

16) Bir Hint atasözü şöyle der ( ) ( ) Güneşe ulaşmak istiyorsan yanmayı düşünmeyeceksin ( ) ( )
Yukarıda parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

a) (:) (-) (,) (.)
b) (-) (”) (.) (”)
c) (;) (:) (.) (.)
d) (:) (”) (.) (”)

17) İnsanın en önemli buluşu yazıdır. Çünkü söz geçici, yazı kalıcıdır. İnsanlar yazı sayesinde dün ile bugün arsında köprü kurar; her türlü gelişmeleri, duyguları ve düşünceleri yazıyla ölümsüzleştirir. Bizler de bu yazılı metinleri okuyarak, olaylardan, deneyimlerden, gelişmelerden düşüncelerden bilgileniriz. Böylece okuma yoluyla zihnimiz gelişir, kendimizi, ulusumuzu ve bütün dünyayı tanırız.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?

a) Açıklama – Tanımlama
b) Tanımlama – Karşılaştırma
c) Öyküleme – Betimleme
d) Açıklama – Karşılaştırma

18) “İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı”
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yüklemine ve öğe dizilişine göre bu tümceyle özdeştir?

a) Keskin bir rüzgâr var şimdi dağlarda.
b) Gemi ufukta kayboluyordu yavaş yavaş .
c) Buğulu gözlerinde parlak yıldızları seyrettim
d) Sabah olunca, güneşin ilk ışıkları dağların doruklarını aydınlattı

19) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Makale yazarı kendi kendisiyle konuşurmuş gibi yazar.
b) Söyleşi yazarı düşüncelerini okuyucusuyla konuşuyormuş gibi yazar.
c) Deneme yazarı ortaya koyduğu düşünceleri kanıtlamak zorundadır.
d) Romanlar ve öykülerde olağan üstü olaylara yer verilmez.

20) Aşağıdakilerin hangisinde vurgu belirtili nesne üzerindedir.

a) Gecenin sessizliğinde çağlayanın sesini dinliyorduk.
b) Gemi sabaha karşı İzmir limanına yanaştı.
c) Onunla ilk kez on yıl önce karşılaşmıştık
d) Subaşında susuz can vermekteyim

21)
İnciyi isteyen dalgıç olacak
Varı yoğu dosta verip dalacak
Canı avucunda, nefesi göğsünde
Sadece dostu arayacak
Yukarıdaki dörtlükte şair aşağıdaki düşüncelerden hangisini dile getirmektedir?

a) Gerçeği arayan kişi can ve çıkar kaygısı düşünmez.
b) Kimi kişiler para için her şeye katlanır.
c) Kimi kişiler kendilerine verilenle yetinmez.
d) Kendilerinden çok dostlarını düşünen insanlar vardır.

22) Aşağıdaki tümcelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

a) Sonbahar kış mevsiminin başlangıcıdır.
b) Önümüzdeki araba yavaş yavaş ilerliyor.
c) Güneşli bir günde yola koyuldum.
d) Ben de çözebilirim bu problemi.

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 3-4 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam