Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-5


8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı test,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; yazım yanlışı, öznel-nesnel anlatım, amaç-sonuç ilişkisi, söz sanatları, noktalama işaretleri, parçada anlam, cümlenin öğeleri ile fiilimsi konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

1. Hiçbir şeye gerek yoktu. Çünkü Aleyna geçidi avucunun içi gibi biliyordu. Ancak bunu Keziban’a bir türlü anlatamıyordu.Bu metindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkes ne derse desin istediği, bildiği okumak.
B) Olayları değerlendirip sonuca ulaşabilmek.
C) Bir şeyi, yeri çok iyi ve ayrıntılı olarak bilmek.
D) İstediğini yaptıracak güçte olmak.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

A) Fatma ile Sudenur’un en sevdiği tatlı Antep fıstığı ile yapılandı.
B)Sıla okul gezisi için Topkapı sarayını belirledi.
C)Kar yağışı yurdun Kuzeyinde etkili oldu.
D) Her gün Çiğdem hanımla karşılaşmaya alışamamıştık.

3. I. Sema ile Berna bu duruma çok üzülmüşlerdi.
II. Durna dört perdeden oluşan bu bir oyun yazdı.
III. Ekonomi profesörü Emre Bey,” Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde onluk bir artış göstermiştir.” dedi.
IV. Samet’in yazdığı yazılar sürükleyici ve etkileyiciydi
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öznel yargı içermektedir?

A) I.veII.               B) I. veIV.
C) II.veIII.            D) II. veIV.

4. (I) Eskiden Sungurlu’da ince çarıklı kadınlar sırtlarında küfeleriyle köylerinden pazara inerlerdi. (II) “Evlerimize eli boş dönmeyelim, üç kuruş para kazanalım.” diye akşama kadar didinirlerdi. (III) Sungurlu’da eskiden olduğu gibi büyük pazar, cumartesi günleri kuruluyor.(IV) Şimdi o geleneksel pazar yerleri Sungurlu’da daha çok.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç – sonuç ilişkisi vardır?

A) I.          B) II.         C) III.       D)IV.

5. “İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç söz etmeyin” cümlesine anlamca en yakını aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanları iyilik yapmaya özendirmek hoş karşılanmaz.
B) İnsanlar yapılan iyilikleri hiçbir zaman görmezlikten gelemez.
C) Yapılan iyilikler, başa kakılmayıp bunlardan bahsedilmezse daha inandırıcı olur.
D) İyilik yapan insan güvenilir insan demektir.

6. Cemal Safi, şair. 1938 yılında Samsun’da doğdu. Babası merhum Mehmet Safi, annesi merhume Ayşe Safi’dir. Öğrenimine Sakarya İlkokulu’nda başladı. Samsun Sanat Okulunda son verdi. İlk şiirlerini Orhan Gencebay besteledi. 1990 yılında, Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında, Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi seçildi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi.
Yukarıdaki metnin türü nedir?

A) Biyografi                B) Deneme
C) Otobiyografi         D) Makale

7. “Sanat eseri her şeyden önce bize yaşama sevinci aşılamalı. Bir sürü ufak tefek tasa içinde boğulup giderken bizi kendimize getirmelidir. Yaşamakta olduğumuzu hatırlatmalı; enbüyük hediyenin, en büyük mucizenin yaşamın ta kendisi olduğunu tekrarlamalıdır. Bunu yapamayan sanat eseri de asıl görevini yerine getiremeyecektir”.Bu metinde sanat eserlerinin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A) Biçimi          B) İşlev
C) Üslubu         D) Konusu

8. “Yorgunluktan ölmek üzereyim.”
“Melek gibi iyiliksever biriydi.”
“Bulutların gözyaşı doğaya can verir.”
Yukarıdaki cümlelerde sırasıyla hangi söz sanatları kullanılmıştır?

A) Abartma-kişileştirme-benzetme
B) Benzetme-abartma-kişileştirme
C) Kişileştirme-abartma-benzetme
D) Abartma-benzetme-Kişileştirme

9. Gülhane Hayvanat Bahçesi’ne herkes gibi ilk olarak ailece gitmiştik. Zürafayı ve maymunları çok iyi hatırlıyorum. Alay Köşkü’nü uzun uzun incelemiş ve sonra parkın serinliğine kendimi bırakmıştım. Ama bu geziden bir türlü mutlu olamamıştım. Pislik içindeki küçük kafeslerinde sinir hastası olmuş aslanlar, maymunlar, domuzlar ve kediler görmekten içim daralmıştı. Her yer dışkı kokuyor ve her yer kaybedilen özgürlüğün ağıtını söylüyordu.
Bu parçada dile getirilmek istenen duygu ya da davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ailevi problemler yaşaması ve bunu dışa yansıtması
B) Hayvanların özgürlüğünün kısıtlanması ve bakımsızlığı
C) Yazarın hayaller kurmasına engel olunması
D) Ergen olması yüzünden yaşadığı problemler

10. . Gittiğimiz yerde bize güzel şeyler ikram ettiler ( ) pastalar, börekler, çörekler ( ) O gün karnımızı iyice doyurduk ( )
Bu cümlede boş parantezlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (…) (.)           B) (;) (.) (,)
C) (.) (:) (,)             D) (;) (…) (:)

11. “Datça… Rüzgârların sesi kulaklarımdadır, hiç unutmadım. İnsanlar deli gibi esen sıcak rüzgârların önünde iki büklümdüler. Saçlarımın diplerine dolan kumları çıkarıyordum. Herkes ağzında kum çiğniyordu; hatırlıyorum, Datça’yla ilgili hiçbir şeyi unutmadım”.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Görme                 C) İşitme
B) Dokunma           D) Koklama

12. “Kışa hazırlanmak için yakacak aldık.” cümlesindeki “yakacak” sözcüğü sıfat-fiil eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?

A) Abdurrahman dışarıda kıracak odun bırakmadı.
B) Hacı Ömer dolmuş durağına kadar yürüdü.
C) Yunus, yolun sağına dönen arabayı izledi.
D) Murat’ın tavsiye ettiği soruları çözmelisin.

13. Aşağıdakilerin hangisinde, diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır?

A)Ona son hediyeyi Yusuf verecekmiş.
B)Mert gece olmasına rağmen gezmeden gelmedi.
C)Umut’ vereceğim kitabı evde bıraktım.
D)Sabah Ömer’le beraber balığa gittik.

14 .” Tiyatro, çağının nabzını yakalarsa ve oynanacağı zamanın ritmini bulursa seyircisiyle gerçek anlamda buluşur ve bağ kurmaya başlar.” Bu cümledeki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Kalıcılık            C) Etkileyicilik
B) Özgünlük          D) Güncellik

1. 1923’te, Cumhuriyet’in kurulduğu yılda, pek çok yenilik yapılmıştır.
2. Ankara’da, soğuğu kanınıza kadar hissettiğiniz şehirde, doğmuşum.
3. Babam, sevdiğim tek erkek, en iyi dostumdur.
4. Bugünlerde köyümü, çocukluğumun geçtiği yerleri, özlüyorum.
15. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ara söz öznenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?

A) 1         B) 2       C) 3        D) 4

16.Aşağıdaki cümlelerinin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

A) Yürümüş beni görünce içeri doğru Alper.
B) Ve vardır her vahşi çiçekte bir gurur
C) Bir mumun ardında rüzgar bekler
D) Zambaklar en ıssız yerlerde açar

17. .‘’Annem beni gurbete gözü yaşlı bir şekilde yolladı.’’ cümlesinin öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-nesne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
B) Özne-nesne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
C) Nesne-özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
D)Yüklem -nesne-dolaylı tümleç-zarf tümleci- özne

18. Genel Ağ’ın (İnternet) olmadığı, bilgiye anında ulaşılamadığı dönemlerde büyüyenler, ansiklopedileri çok iyi bilirler ki ansiklopedi candır! Ansiklopedilerin pek kıymetli olduğu, birçok evde tam takım bulunduğu, bulunmayan evlerdeki çocukların ödev zamanlarında komşuya geçtiği, dahası gazetelerin kuponla ansiklopedi dağıttığı günler… Şimdi ise bilginin tek bir ansiklopediye sığmadığı ve tek bir konu hakkında onlarca kitabın yazıldığı günlerdeyiz.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Bilgiye ulaşmak günümüzde daha kolaydır.
B) Ansiklopediler Genel Ağ’dan (İnternet) daha iyi bir bilgi kaynağıdır.
C) Eskiye göre bilgi birikimi artmıştır.
D) Bir zamanlar gazeteler de bilginin yayılmasını sağlamıştır.

19 . Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanılmıştır?

A)Bayram ile Yener, yolun kenarındaki dar yolda çoğu kere taştan taşa atlayarak yürüyordu.
B)Dağdan yuvarlanıp derenin yolunu kapayan ev büyüklüğünde taşlar vardı.
C) Ulu çınarın gövdesinde yıkılıp dağılmaya yüz tutan boş bir su değirmenini geçtik.
D) Boğazın genişlediği yere gelince kulağımıza müthiş bir gürültü geldi.

20. “Dolaşmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “gezmek, gezinmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız.
B) Kapı kapalı olunca arkadan dolaştık.
C) Çocuğun saçları bir birine dolaşmıştı.
D) Şef, binanın içinde sürekli dolaşıyordu

Her sorunun doğru cevabı 5 puan. Toplam 100 puan.

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-55 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52-53 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-51 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48-49 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44-45 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42-43 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40-41 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38-39 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam