Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-3


8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 1. dönem 1. yazılı test,8.sınıf türkçe 1.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 1.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; parçada anlam, öznel-nesnel anlam, deyimler, fiilimsi ile amaç-sonuç konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

1) Bazılarınca konuk ağırlamak zahmetli bir iş gibi görünebilir. Fakat işin aslı öyle değildir. Konuk ağırlamanın küçük bir zahmeti olsa bile insana kazandırdıkları saymakla bitmez. Konuk ağırlayan kişiler toplum tarafından sevilir, sayılır; başları sıkıştığında ilkin böyle kimselerin yardımına koşulur. Ayrıca bu geleneğimiz, toplumsal bağları güçlendirir; sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularını iyice pekiştirir. Yabancı bir memlekette bile barınacak bir yuvanız olur. Bu sayede insanlar yeni dostlar edinirler.
Bu parçadan asıl çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımlaşma duygusu önemlidir.
B) Toplumun konuksever kişilere değer vermesi ve toplumsal bağların güçlenmesidir.
C) İnsanları çıkarcı olmaktan kurtarır.
D) Yeni dostlukların kurulmasını sağlar.

2) ”Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmeyi başardık. Buna rağmen kaç kere anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle konuşamıyor.”
Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?

A) 1        B) 2          C) 3            D) 4

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik (öznellik-nesnellik) bakımından farklıdır?

A) Akşamki yemek gerçekten çok lezzetliydi.
B) İlk görev yerim Gaziantep’te bir liseydi.
C) İki aydır bu okulda çalışıyorum.
D) Uzun yıllar Van’da görev yaptım.

‘’Asıl işlevi fiil olup aldığı ‘ -ma,-iş,-mak ‘ ekleriyle isim görevinde kullanılan kelimelere isim-fiil denir.’’
4)Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?

A) Çalışmak onun tek eğlencesiydi.
B) Senin bir bakışın ömre bedeldi.
C) Seni görmek gerçekten güzel.
D) Denize düşen yılana sarılır.

1. Okumak için gitmişti gurbet illere.
2. Annesi hastalandığı için geri dönmüş.
3. Küstüğü için yemek yemedi.
4. Seni görmek için geldim buralara.
5)Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde amaç-sonuç ilgisi vardır?

A) 1-2        B)2-3       C) 1-4           D) 3-4

Zarf-fiil görevinde kullanılan bir sözcük cümleye zaman anlamı da kazandırabilir.
6) Bu kurala uygun bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Koşa koşa annesinin peşinden gitti.
B) Ağaçların arasından geçip gitti.
C) Arkadaşını görünce hızla yanına vardı.
D) Usulca eğilerek kediyi sudan çıkardı.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Gecenin keskin ayazına yenik düştü.
B) Topladığı özdeyişleri ayrı deftere yazıyordu.
C) Titreyen elleriyle kahve fincanına uzandı.
D) Onun bu davranışlarından rahatsız oluyorduk.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Ödevlerini yapmadan dışarı çıkamazsın.
B) Kısa bir süre dinlenip ödevimi yapacağım.
C) Hiç duyulmadık hikayeler anlatırdı.
D) Bütün sorunlar konuşarak çözülebilir.

Yazar, bu cümleyi kurarken bir taşla iki kuş vurmak istemiş.
9) Altı çizili deyimle ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir eylemle işe yarar iki sonuç elde etmek
B) Sonuç alınamayacak bir işe kalkışmak
C) Bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek
D) Farklı işleri aynı zamanda yapmak

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?

A) Annem dün seni okula giderken görmüş.
B) Seni, yarın sabah marketin önünde bekleyeceğim.
C) Amcan iki günden beri seni arıyormuş.
D) Teyzemler tatilde seni İzmir’e çağırdılar.

11) Her sanat yapıtının, birtakım kurallara, ilkelere bağlı olarak oluşturulduğu kuşkusuzdur. Sanat alanında ürün veren kişilerin bu kural ve ilkeleri belli ölçüde bilmesi gerekir. Yalnızca bu ilkeleri bilmekle de sanatçı olunabileceğini sanmıyorum. Çünkü sanat yürekten gelenlerin seslendirilmesidir.
Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Her sanat yapıtının birtakım kuralları vardır.
B) Sanat yapıtları belli ilkelere bağlı kılınarak dile getirilmesiyle oluşturulur.
C)Tüm sanat yapıtları sanatçının bakış açısıyla yazılır.
D) Sanat yürekten gelenlerin seslendirilmesidir.

12) Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?

A) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
B) El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D)Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

13) Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük yoktur?

A) Bütün asaletiyle aslan, kafesinde kükrüyordu.
B) Köpekler hırladıkça kaçacak delik arıyordu kediler.
C) Bir patlama duyunca yüreği ağzına geldi.
D) Kuşların cik cikleri ta buraya kadar geliyordu.

14 )“Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği hâlde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim nedir?

A) Rengi atmak       B) Renkten renge girmek         C) Renk vermemek         D) Resmiyete dökmek

15) “İş yerimizin çalışanları; erkli ferli, gün görmüş geçirmiş kişilerdi.”
Bu cümlede geçen “gün görmüş geçirmiş” sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı bozulmaz?

A) çok anlayışlı
B) ileri görüşlü
C) babacan tavırlı
D) birikimi olan, tecrübeli

1. farklılıklardan
2. benzerlikler
3. yazarlar
4. çoktur
5. arasındaki
6. daha
16) Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A) 1-5-6-3-2-4            B) 2-3-5-6-4-1
C) 2-5-3-4-1-6            D) 3-5-2-1-6-4

17) “Böylece sorunlar başka sorunları doğurdu.” cümlesinde altı çizili sözcüğün kullanılma amacı hangi şıkta verilmiştir?

A) amaç gösterme
B) neden oluş
C) devamlılık
D) sonuç

18) Deyimler, günlük konuşmalarımızın olduğu kadar, şiir dilimizin de vazgeçilmez ögeleridir; bundan dolayı …
Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi en uygundur?

A) deyimlerde anlam zenginliği vardır.
B) Türk şiiri, son dönemlerde gelişme gösterememiştir.
C) şairlerimiz yetkinliklerini gösterme fırsatı bulamazlar.
D) şairlerimiz, duygu ve düşüncelerini aktarmada deyimlere elbette başvuracaklardır.

19) .Yeni şairlere kızmamak elde değil. Kendi milletlerinin yazınından yararlanmak yerine adını atlaslara bakmadan göremeyeceğimiz hiç duymadığımız milletlerin edebiyatlarına özeniyorlar. Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?

A) kızmamak
B) yazınından
C) bakmadan
D) duymadığımız

20) “-ma/me/ış/iş/mek/mak ekleri isim fiil ekleridir.” Yukarıda verilen bilgiye göre hangisinde isim-fiil bulunmaktadır?

A) Sinemaya gitmek için evden çıktı.
B) Koştuğu için nefes nefese kalmıştı.
C) Bizimle okula gelmedi.
D) Ağladıkça gözleri şişti.

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam