Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav;  HZ.Muhammed’in insanlara değer vermesi, Kur’an-ı Kerimin temel özellikleri, mescid-i nebi ile kureyş suresi konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

A) Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (2×5=10p)

*Adalet *Adalet *Furkan *Hilfü’l Fudûl *Sünnet

• Kur’an-ı Kerim’de geçmiş peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici olaylara ………………………… denir.
• Hz.Muhammed (s.a.v.) haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde…………………………………adında bir cemiyete üye olmuştur.
• ……………………… ; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözleri, uygulamaları ve sahabelerin yaptıklarını onaylamasıdır.
• ……………………………, her şeyi yerli yerine koymak, herkese hak ettiğini vermektir .
• Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden olan ……………; iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamına gelir.

B) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ harfi koyunuz. (2×5=10p)

Hz. Muhammed, (s.a.v.) hiç kimseyi küçük görmezdi.
Dinin temel gayesi, insanların sadece ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
Kur’an’daki kıssaların amacı insanların anlatılanlardan ders çıkarıp ibret almasıdır.
Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslüman olsun olmasın herkese karşı adil davranmıştır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru 5 puan

1) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in insanlara değer vermesiyle ilgili bir davranış değildir? (5p)

A) Karşısındaki konuşurken sözünü kesmezdi                   B) Büyük küçük demeden herkese selam verirdi
C) Yahudi cenazesi geçerken bile ayağa kalkardı                D) Geceleri kalkıp namaz kılardı

2) “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Biri……… diğeri ise………….’dir ”
Peygamberimizin hadisinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (5p)

A) Kıssa – Sünnet           B) Mezhepler – Kur’an           C) Kur’an-ı Kerim – Sünnet          D) Hadis – Yorum

3) Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (5p)

A) Kur’an-ı Kerim’in dili Arapçadır                                     B) Kur’an-ı Kerim, ilk inen ilahi kitaptır
C) Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilmiştir          D) Kur’an-ı Kerim, değiştirilmeden günümüze gelmiştir

4) Hırsızlık yapan bir kadının affedilmesini talep eden kişilere “Vallahi suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimleverirdim.” diyen Peygamberimiz hangi kavramı hassasiyetle uygulamaya çalışmıştır? (5p)

A) Merhamet         B) İstişare           C) Adalet            D) Affedicilik

5) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da bahsedilen İnanç esasları arasında yer almaz? (5p)

A) Allah’a iman etmek              B) Peygamberlere inanmak
C) Ahirete inanmak                   D) Oruç tutmak

6) Peygamberimizin hicret ederken yolda inşa ettiği ilk mescit ve ilk Cuma namazının farz kılındığı yer aşağdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (5p)

A) Taif Mescidi — Ranuna Vadisi
B) Kuba Mescidi – Ranuna Vadisi
C) Mescid-i Nebi – Sevr Vadisi
D) Kuba Mescidi – Maun Vadisi

7) “ …İyilik edin şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”
“Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.”
Yukarıdaki ayetlerde Kur’an-ı Kerim’in hangi temel özelliği yer almaktadır? (5p)

A) Kıssadan hisse çıkarılması
B) İyiye ve güzele yönlendirme
C) İbadetleri öğretmesi
D) Kıyamet gününden bahsetmesi

8) “Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua edin…”
“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın…“
“Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün…”
Yukarıdaki ayetler, Kur’an-ı Kerim’in hangi konuda yol gösterici olduğunun örnekleridir? (5p)

A) İnsan – İnsan ilişkisi           B) Allah – İnsan ilişkisi
C) İnsan – Evren ilişkisi           D) Allah – Evren ilişkisi

9) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın temel özellikleri arasında yer almaz? (5p)

A) Sadece indiği döneme hitap etmesi
B) İnsanlığa yol gösterici olması
C) Kötülüklerden sakındırması
D) İnsanın aklını kullanmasını istemesi

10) Yüce kitabımız; evlilik, aile, alışveriş, miras, bazı suçlarla ilgili cezalar vb. konularda insana yol gösterir. Bu gibi konularda dikkat etmemiz gereken temel hususlar hakkında bizleri bilgilendirir.
Yukarıda verilen bilgiler Kur’an-ın hangi ana konusu içerisinde yer alır? (5p)

A) İbadet                      B) İnanç Esasları
C) Sosyal Hayat          D) Ahlak

11 ) Kur’an-ın ana konularından biri de ibadettir.İbadet, Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen başlıca ibadetlerden biri değildir? (5p)

A) Oruç tutmak            B) Kadere inanmak
C) Zekat vermek           D) Namaz kılmak

12 ) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri değildir?(5p)

A ) İnanç esasları             B ) İbadetler
C ) Kültürler                         D ) Ahlak

13) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.”
Yukarıdaki ayette geçen altı çizili bölüm Kur’an’ın hangi ana konusu içerisinde yer alır? (5p)

A) İbadet             B) İnanç Esasları
C) Kıssa               D) Ahlak

14) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sünneti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?(5p)

A) Kur’an-ı açıklayıcıdır
B) Sadece Arap toplumunu ilgilendirmektedir
C) İbadetlerin nasıl yapılacağını gösterir
D) Dini doğru anlama ve yaşamamıza yardımcı olur

15) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Nuh (a.s) ilgili yanlış bir bilgidir?(5p)

A) Hz. Nuh(a.s) kavmini Allah’a imana davet etmiştir
B) Hz. Nuh (a.s)’a inanmayanlar tufanda boğulmuşlardır
C) Hz.Nuh (a.s) terzilik yaparak geçinmiştir
D) Hz.Nuh (a.s) Allah’ın emriyle gemi yapmıştır

16) Aşağıda karışık şekilde verilen Kureyş suresinin ayetlerini, doğru şekilde sıralayınız.
Bismillâhirrahmânirrahîm
(1) Îlâfihim rıhleteşşitâi vessayf.
(2) Liîlâfi Kureyş.
(3) Ellezî et’amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.
(4) Felya’budû Rabbe hâzel beyt.

A) 1, 2, 3, 4                B) 2, 1, 4, 3
C) 3, 1, 4, 2                D) 4, 1, 3, 2

D. 1 BONUS Soru: Mescid-i Nebi’nin fonksiyonları nelerdir? Ne gibi sosyal faaliyetler yapılmaktaydı?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam