Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-3


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav;  zekat ve sadaka ibadeti, peygamberimizin kişilik özellikleri, islam dininin temel kaynakları ile  ve asr suresi konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

Her soru 5’er puandır. 

1. Peygamberimiz(s.a.v)’e “Muhammedül Emin” lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsanlara karşı merhametli olması
b) Her zaman doğru ve dürüst olması
c) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması
d) Güler yüzlü, tatlı dilli olması

2. Şerefli bir kabileden kadının birisi hırsızlık yapar. Kureyşliler onun değerli bir kabileden olması sebebiyle cezalandırılmasını istemezler. Peygamberimize Hz. Usame’yi aracı olarak gönderirler. Ancak Peygamberimiz: “Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa yine de cezasını verirdim” diyerek bu teklifi geri çevirir.
Bu durum Peygamberimiz(s.a.v)’in en çok hangi yönünü gösterir?

a) İnsanlara değer verdiğini            b) Danışarak iş yaptığını
c) Sözünde durduğunu                     d) Adaletli olduğunu

3. Peygamberimiz (sav), inanmayanların kendisine yapmış oldukları her türlü hakaret, işkence, eziyet ve kötülüklere rağmen onlar için Allah’tan bir bela ve musibetin gelmesini istememiş ve onlar için: “Allah’ım sen kavmimi affet. Onlar gerçeği bilmiyorlar. Gerçeği bilselerdi bu şekilde davranmazlardı. Sen onlara hidayet nasip et!” diye dua etmiştir.
Bu durum Peygamberimiz (sav)’in, hangi özelliğini gösterir?

a) Hakkı gözetmesi              b) Güvenilir olmasını
c) Adaletli olmasını             d) Merhametli olmasını

4. Hz. Peygamber, selamlaşmayı, davete katılmayı, öğüt isteyene öğüt vermeyi, aksırana ‘Allah sağlık ve afiyet versin’ demeyi, hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı Müslüman’ın Müslüman’a karşı görevi olarak belirtmiştir.
Bu tutumu Peygamberimiz (sav)’in hangi özelliğine örnektir?

a) İnsanlara değer vermesi        c) Danışarak iş yapması          d) Merhametli ve affedici olması        b) Hoşgörülü olması

5. “Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz.”
Yukarıdaki hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın söylememesi gereken bir sözdür?

a) Başkalarında olumsuz bir davranış görünce “bu kötü davranış acaba bende var mı?” diye kendimi sorgulamalıyım..
b) Müslüman müslümanın kardeşidir. Öyleyse çevremdeki herkese iyi davranmalıyım.
c) İnsanlara karşı bir davranış sergilerken kendimi onların yerine koyarak davranmalıyım.
d) Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.

6. Hz. Muhammed, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma dışında bütün çocukları Peygamberimiz hayatta iken vefat etmiştir. Ancak o buna hiç isyan etmemiştir.
Bu, Hz. Peygamber’in hangi özelliğini gösterir?

a) Sabırlı bir insan olduğunu
b) Hiç bir şeyi umursamayan bir insan olduğunu
c) Güvenilir bir insan olduğunu
d) Hislerini kaybetmiş bir insan olduğunu

7. Peygamber Efendimiz, kendisini davasından vazgeçirmeye çalışan Mekkelilere ‘‘Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseniz dahi yine bu davamdan vazgeçmem’’ şeklinde cevap vermiştir.
Bu cevapta Peygamberimiz (s.a.v)’in plana çıkan iki özelliği hangileridir?

a) İbadet ve duası                 c) Merhameti ve affediciliği
b) Kararlılık ve cesareti          d) Cesareti ve merhameti

8. Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Hz. Ali’yi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini öldürme planları yapıyorlardı. Can güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır.
Bu olay Peygamberimiz (sav)’in hangi yönünü gösterir?

a) Zamanı iyi değerlendirmesini          c) Sabrını
b) Güvenilirliğini                                     d) Cesaretini

9. Hangisi altın kuralımızdır?

a) Ye iç eğlen coş, hayat ne hoş.
b) Atın ölümü arpadan olsun.
c) Su testisi su yolunda kırılır.
d) Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına öyle davran.

10. Peygamberimiz(s.a.v)’in kızlarını evlendirirken onların fikrini alması, Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması,hangi özelliğinin bir sonucudur?

a)Danışarak iş yapmasının
b) Cesaretli olmasının
c) Güvenilir olmasının
d) İnsanlara değer vermesinin

11. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ahlaki özelliklerinden biri değildir?

a) Yetim olması                    b) Sabırlı olması
c) Güvenilir olması             d) Hoşgörülü olması

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde çalışmaya teşvik anlamı vardır?

a) Koşan tilki yatan aslandan iyidir.
b) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
c) Yalnız taş duvar olmaz.
d) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

13. “… Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır (iyilik) diye vermeye kalkmayın!” (Bakara suresi, 267. ayet)
Bu âyet ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisiçıkarılabilir?

a) Zekât verilecek mal en kısa zamanda yerine ulaştırılmalıdır.
b) Zekât, ihtiyaç fazlası maldan verilmelidir.
c) Zekât, malın iyi ve güzel bölümünden verilmeli
d) Zekât, yardıma ihtiyaç olanlara verilmelidir

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi istişare etmek ile ilgili değildir?

a) Danışan dağ aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
b) Bin bilsen de bir bilene sor.
c) Akıl akıldan üstündür.
d) İşleyen demir pas tutmaz.

15. Asr suresini yazınız… (Joker Soru)
1………………………………………………………..
2………………………………………………………..
3…………………………………………………………
……………………………………………………………

16. Peygamberimiz(s.a.v), sözleri ve davranışlarıyla Müslümanlara en güzel örnek olmuştur. Onun bu özelliği “Andolsun, Allahın resulünde sizin için Allaha ve ahrete inananlar için güzel bir örnek vardır” ayetiyle vurgulanmıştır. Hz. Muhammed (sav)in bu güzel örnekliği Kur’an-ı Kerim’de en güzel örnek anlamına gelen hangi kavram ile ifade edilmiştir?

a) Hatemül Enbiya            b) Fahr-i Kainat
c) Üsve-i Hasene                d) Server-i Serbülent

17. Hz. Muhammed (sav)misafir olarak gittiği evdeki kadının çocuğunu “Gel sana bir şey vereceğim” diyerek çağırdığını duyunca ona “Çocuğa ne vereceksin” diye sordu.
Kadın hurma vereceğini söyleyince Peygamberimiz (s.a.v) aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?

a) bir şey vermeyecek olsaydın sana günah yazılırdı.
b) istediğini verebilirsin ama sorumlusun.
c) kendin için istediğinden ona da vermelisin.
d) yemeyeceksin yedireceksin.

18. ………korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur. Neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür. Bu nedenle İslam dini, aile kurumunun temeli olan nikah üzerinde önemle durmuştur.
Yukarıda dinimizce aşağıdakilerden hangisini korunmanın farz olduğu anlatılmıştır?

a) canın          c) aklın         b) malın              d) neslin

19. İslam dinine göre insan hayatı kutsaldır. Bir hayatı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak kadar yüce bir erdem sayılmıştır. Bir hayata kıymak ise bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir günah olarak değerlendirilmiştir.
Yukarıda dinimize göre aşağıdakilerden hangisini korunmanın farz olduğu anlatılmıştır?

a) canın          c) aklın          b) malın             d) neslin

20. Hz. Yusuf hakkında bildiklerinizi yazınız..
1……………….………………………………………….
2………………..……………………………………….…
3……………………………………………………………
4……………………………………………………………
5…………………………………………………………..

21. “Müslüman insanların …………… ve …………. emin olduğu kimsedir.” hadisi tamamlayarak açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam