Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-4


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav;  zekat ve sadaka ibadeti, yasalar ile temel ilkeler konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

A. Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız. (19×4= 76 Puan )

1- Hakan Hoca derste “Amerika’da yapılan bir araştırmada bulunan bir genin insan bedeninde oluşturduğu hasarın kansere yol açtığını ve bu gene yapılabilecek herhangi bir müdahalenin kanser hastalığını yok edebileceğini” ifade etti. Hakan Hoca’nın verdiği örnekte üzerinde durduğu konu aşağıdaki evrensel yasalardan hangisi ile ilgilidir?

A) Biyolojik yasalar             B) Fiziksel yasalar
C) Fiziksel yasalar                D) Toplumsal yasalar

2- Hakan Hoca, astrolojiye inanan bir öğretmendir. Ona göre astroloji, güneş sistemlerinden hareketle tespit edilebilen ilişkilerin insan bedeni üzerindeki etkisidir. Yani güneş kendi yörüngesinde hareket ederken ortaya enerji çıkarır. Ortaya çıkan bu enerji insan bedeninden başlayarak organlarına hatta organlarının çalışma sistemlerine kadar etki edebilen bir bilim dalıdır.
Buna göre Hakan Hoca’nın yukarıda belirttiği hususlar, aşağıdaki evrensel yasalardan hangisi/hangileri ile ilgilidir?

A) Biyolojik Yasalar – Toplumsal Yasalar                    B) Fiziksel Yasalar – Toplumsal Yasalar
C) Toplumsal Yasalar – Toplumsal Yasalar                  D) Fiziksel Yasalar – Biyolojik Yasalar

3- Hakan Hoca’nın yaşlı bir komşusu var. Hakan Hoca, her sabah uyandığında komşusunun kapısını çalar, onun bir ihtiyacının olup olmadığını sorar. Yaşlı kadın da bu durumdan memnun olur ve insanlığın ölmediğine sevinerek toplumda güvenilecek insanların hala olduğuna şükreder.
Verilen paragrafta Hakan Hoca’nın yaşlı kadına karşı göstermiş olduğu tavır aşağıdaki evrensel yasalardan hangisinin konusuna bir örnektir?

A) Biyolojik yasalar           B) Fiziksel yasalar
C) Fiziksel yasalar              D) Toplumsal yasalar

4- Hakan Hoca derste aşağıdaki cümleleri vererek;
– Allah’ın (c.c.) bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir.
– Fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biridir.
– Zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık duygularını giderir.
Hangi ibadet ile ilgili bilgi vermiştir?

A) Hac          B) Zekât        C) Oruç          D) Namaz

5-
I. Zekât kelimesi temizlenme, çoğalma, bereket anlamlarına gelir.
II. Toprak ürünlerinden zekât verilmez.
III. Zekât verirken yakın çevreden başlamalıyız.
Yukarıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I-III         B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II

6- Sağlık Bakanlığı salgına karşı alınması gereken hijyen tedbirlerini görselleştirerek vatandaşların bu konuda önlemlerini titizlikle almalarını istedi. Buna göre bakanlık, salgından korunmanın en önemli yolunun hijyenden ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasından geçtiğini vurguladı.
Bu metin İslam dininin temel gayelerinden hangisinin korunması ile doğrudan ilişkilidir?

A) Canın       B) Neslin          C) Malın        D) Aklın

7-
I. Ahmet’in adres soran birine yardım etmesi
II. Talha’nın sınıfa girdiğinde güler yüzle selam vermesi
III. Cem’in yaşlı bir teyzenin poşetlerini taşıması
Yukarıdaki davranışlar hangi ibadet kapsamında değerlendirilir?

A) Zekât          B) Sadaka           C) Sadaka-i cariye          D) Fıtır sadakası

8- Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır?

A) Neslin korunması           B) Aklın korunması          C) Dilin korunması        D) Dinin korunması

9- Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
B) İslam dini neslin korunması kapsamında nikaha önem vermiştir.
C) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
D) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.

10- …………………………. akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür.
Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Din           B) Nesil            C) Can              D) Hak

11- “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete (mutluuğa) eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet.)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İçki, aklın korunmasına bir örnektir.
B) Kumar, malın korunmasına bir örnektir.
C) Putlar ve fal okları canın korunmasına örnektir.
D) İslam dini, mutluluğun zararlı alışkanlıklardan uzak durularak elde edileceğini bildirir.

12- Ayşe, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan mallarını hesap ettiğinde 250 gr. daha altınının olduğunu gördü. Ve bu parayla;
I. Yan dairede oturan öğrencilere maddi yardımda bulundu.
II. Daha önce adak olarak söz verdiği kurbanı kesti ve fakirlere dağıttı.
III. Borçları yüzünden sıkıntılar yaşayan bir akrabasına para verdi.
IV. Rahatsızlığı yüzünden tutamadığı oruçlar için yoksullara bir miktar para verdi.
Ayşe’nin yaptığı yardımlarından hangileri zekât olarak geçerli olabilir?

A) I ve III        B) III ve IV           C) I, III ve IV           D) II, III ve IV

13- Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar. Hz. Peygamber “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i cariye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” buyurmuştur. Müslümanlar hayır işlerine koşarak hadis-i şerifin haber verdiği müjdeye kavuşmak isterler.
Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariyeye örnek gösterilemez?

A) Okul yaptırmak                      B) Cami yaptırmak
C) Hastane yaptırmak               D) Bir fakire yardım etmek

14. ve 15. soruları bu metne göre cevaplayınız.

Osmanlı döneminde, orta halli bir esnaf, padişahların yaptırdığı selatin camilerini görüp imrenmiş ve kendisi de bir cami yaptırmak istemişti. Cami yaptırma niyeti kalbinde öyle güçlenmiş ki bir tutku halini almıştı. Ama maddî durumu cami yaptırmaya müsait değildi. Her zaman olduğu gibi çevresindeki insanlar yolundan çevirip, ümidini kırmak için seferber olmuşlardı. “Gel vazgeç bu sevdadan, boyundan büyük işlere kalkışma…” deseler de o yolundan dönmemişti. Azmetmiş, nefsinin arzularını dizginleyerek para biriktirmeye karar vermişti. Ne zamanki canı bir şey istese, “Sanki yedim!” deyip, parasını bir kenara koymuştu. Bu şekilde 20 yıl boyunca biriktirdiği paralar küçük bir cami yaptıracak miktara ulaşmış ve Fatih’teki Zeyrek semtinde kendisine gösterilen yere hayalindeki camiyi yaptırmıştı.

14- Parçada anlatılan olay aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) İşten artmaz dişten artar.                       B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.            D) Her çok azdan olur.

15- Bu camiyi yaptıran kişinin yapmış olduğu sadaka türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fitre       B) Zekât         C) Fidye         D) Sadaka-i Cariye

16- İslam dininde her konuda olduğu gibi ticarette de doğruluktan ayrılmamaya büyük önem verilmiştir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde birçok ayette ticaret hayatında dürüst olmanın önemine dikkat çekmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Şuayb’ın Medyenlilerle verdiği mücadeleye yer verilmektedir. Hz. Şuayb ölçü ve tartıda hile yapanlara bundan vazgeçmeleri konusunda onlara uyarılarda bulunmaktadır. Bu anlamda Hz. Şuayb kıssası Müslümanlar için önemli dersler içeren bir kıssadır. Bir Müslüman Medyenlilerin yaptığı gibi ölçü ve tartıda hile yapmamalıdır. İnancına yaraşır biçimde ticari hayatta dürüst olmayı kendisine ilke edinmelidir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dininde ölçü ve tartıda dürüst olmaya önem verilmektedir.
B) Kur’an-ı Kerim’de Hz. Şuayb’ın ölçü ve tartı konusundaki uyarıları yer almaktadır.
C) Ölçü ve tartıda dürüst olan kimse ahirette peygamberlerle birlikte hasredilecektir (yeniden dirilme).
D) Hz. Şuayb kıssası ticari hayatta dürüst olmanın gerekliliğine dikkat çeker.

17- İslam’da kişinin zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçlarının dışında kalan malının belli bir sınıra ulaşmış olması gerekir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Nisap         B) İnfak            C) Fitre          D) Sadaka

18- Üzülerek ifade edelim ki ayet ve hadislerdeki uyarılara rağmen maalesef bugün bizler birçok alandaki israflarla duyarlılığımızı büyük oranda kaybetmiş durumdayız. Yemek, sebze ve meyveleri çöpe atmak, giyilebilen giysileri, kullanılabilen ev eşyalarını sırf moda uğruna ya da gösterişin etkisiyle atıp yerine yenilerini almak, gereksiz yere elektrik tüketmek, suyu boşa akıtmak, yeme içmede ölçüyü kaçırmak, telefonları ve otomobilleri sürekli yenilemek vb. birçok alanda savurganca davranıyor, nimetleri israf ediyoruz. Ekmeğe karşı takındığımız olumsuz tavır da bunun kötü bir örneğidir. Bir tarafta yiyecek ekmek bulamayanlar, diğer tarafta yemediğini çöpe atanlar var.
Metinde İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisinin kötü kullanılmasından yakınılmaktadır?

A) Can          B) Nesil           C) Mal           D) Akıl

19- • “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” (Hadis-i Şerif)
• “İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” (Şuara suresi, 183. ayet)
• “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bid’at (Dine sonradan eklenen şeyler) lerdir. Bütün bid’atler de dalalet (yanlış olan şey) tir.” (Hadis-i Şerif)
Hakan Hoca derste yukarıdaki ayet ve hadisleri okuyarak dinin temel esaslarını özetlemiştir.Buna göre verilen ayet ve hadis örnekleri temel haklardan hangisini içermemektedir?

A) Dinin korunması         B) Aklın korunması           C) Malın korunması           D) Neslin korunması

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. (5×2=10 Puan)
(Hz. Yusuf, Canın korunması , kul hakkı, Neslin korunması, kıssa, Alkol)

1. Ölme, öldürme ve ötenazi, …………………………………………… na örnektir.
2. İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak …………………………………………………….. dır.
3. ………………………………… bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar, akıl sağlığına zarar vermektedir.
4. Boşanma, evlilik gibi durumlar, …………………………………….. na örnektir.
5. ………………………………… Hz. Yakub’un (a.s.) on iki oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.

C. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız. (7×2=14 Puan)

1. (   ) İslam dini, neslin korunması için Müslümanları sağlıklı bir evliliğe teşvik etmiştir.
2. (   ) Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
3. (   ) İslam’a göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahip değildir.
4. (   ) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
5. (   ) Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmemiştir.
6. (   ) Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu.
7. (   ) Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 5-6 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam