Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav;  zekat ve sadaka ibadeti, yasalar, ayet-el kürsi ile maun suresi konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

A. Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız. (10*4= 40 Puan )

1- Ahmet öğretmen derste “Amerika’da yapılan bir araştırmada bulunan bir genin insan bedeninde oluşturduğu hasarın kansere yol açtığını ve bu gene yapılabilecek herhangi bir müdahalenin kanser hastalığını yok edebileceğini” ifade etti. Ahmet öğretmenin verdiği örnekte üzerinde durduğu konu aşağıdaki evrensel yasalardan hangisi ile ilgilidir?

A) Biyolojik yasalar         B) Fiziksel yasalar
C) Fiziksel yasalar           D) Toplumsal yasalar

2- Ayete’l-Kürsi’nin anlamını hatırlayarak aşağıdaki konulardan hangisine değinilmediğini söyleyiniz?

A) Allah’tan başka ilah olmadığına
B) Rabbimiz için namaz kılmak gerektiğine
C) Allah`ın diri olduğuna
D) O’nun izni olmadan şefaat edilemeyeceğine

3-Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar. Hz. Peygamber “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i cariye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” buyurmuştur. Müslümanlar hayır işlerine koşarak hadis-i şerifin haber verdiği müjdeye kavuşmak isterler.
Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariyeye örnek gösterilemez?

A) Okul yaptırmak                  B) Cami yaptırmak
C) Hastane yaptırmak           D) Bir fakire yardım etmek

4- Faruk öğretmen, derste aşağıdaki cümleleri vererek;
– Allah’ın (c.c.) bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir.
– Fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biridir.
– Zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık duygularını giderir.
Hangi ibadet ile ilgili bilgi vermiştir?

A) Hac         B) Zekât          C) Oruç             D) Namaz

5-
I. Zekât kelimesi temizlenme, çoğalma, bereket anlamlarına gelir.
II. Toprak ürünlerinden zekât verilmez.
III. Zekât verirken yakın çevreden başlamalıyız.
Yukarıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I-III          B) Yalnız II           C) Yalnız III        D) I ve II

6- Ömer Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (%2) oranında vermiştir.
Buna göre Ömer Bey, zekât ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmıştır?

A)Zekât verdiği malın cinsinde            B) Nisap miktarında
C)Zekât verdiği kişide                            D) Zekât verdiği oranda

7- Aşağıda karışık şekilde verilen Maun suresinin ayetlerini , doğru şekilde sıralayınız.

Bismillâhirrahmânirrahîm
(1) Feveylun lil-musallîn.
(2) Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.
(3) Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
(4) Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
(5) Ellezînehum yurâûn.
(6) Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
(7) Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.

A) 3, 7, 4, 5, 1, 6, 2           B) 3, 7, 5, 1, 4, 2, 6
C) 3, 7, 4, 1, 6, 5, 2           D) 3, 7, 1, 4, 6, 5, 2

8-Maun suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden söz edilmez?

A) Namaz kılanların namazlarını ciddiye almadıklarından
B) İbadette gösteriş yapılmamasına
C) Yoksulu doyurmaya teşvik etmediklerinden
D )Ailenin, en önemli kurumlardan olduğundan

9-
•” Allah’ın katında her şey bir ölçüye göredir.”(Ra’d Suresi, 8. Ayet)
•” Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah’tır.” (Furkan Suresi, 2. Ayet)
Yukarıdaki ayeti kerimelerden çıkarabileceğimiz en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşamda kargaşa, kaos ve düzensizliğe yer olmadığı
B) Evrendeki her şeyin Allah tarafından bir ölçü ve düzene göre yaratıldığı
C) Allah’ın evrene birbiriyle iç içe geçmiş değişmez yasalar koyduğu
D) Evrendeki mükemmel işleyiş ve düzenin gözle görülebildiği

10- Eymen’in yaşlı bir komşusu var. Eymen, her sabah uyandığında komşusunun kapısını çalar, onun bir ihtiyacının olup olmadığını sorar. Yaşlı kadın da bu durumdan memnun olur ve insanlığın ölmediğine sevinerek toplumda güvenilecek insanların hala olduğuna şükreder.
Verilen paragrafta Eymen’in yaşlı kadına karşı göstermiş olduğu tavır aşağıdaki evrensel yasalardan hangisinin konusuna bir örnektir?

A) Biyolojik yasalar              B) Fiziksel yasalar
C) Fiziksel yasalar                 D) Toplumsal yasalar

B. Ayete’l- Kürsi’yi belirtilen bölümden itibaren okunuşunu yazınız? (5*2= 20 Puan)

1- Menzellezi……………………………………………………………………………………………………………………………
2- Ya’lemü……………………………………………………………………………………………………………………………….
3- Vema ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4- İlla………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-Vela ye………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanı seçerek boşluklara doğru yerleştiriniz. (5*2=10 Puan)

Zekat – Fitre (Fıtır Sadakası) – Hz Harun – Hz Musa –Hz Şuayb – İnfak – Sadaka – Medyen, Eyke –Mısır – Din – Tevekkül

1.………………………………Allah (c.c.)’a iman ve alışverişte dürüstlüğün önemi konusunda mücadele etmede müslümanlar için çok güzel bir örnektir.
2. Dinen zengin sayılan kimselerin ramazan ayında ……………………… vermesi vaciptir.
3. Kişinin ibadet niyetiyle yaptığı her türlü maddi ve manevi güzel, yararlı iş ve davranışlara …………………. denir.
4.Hz Musa (a.s.) ………………………..halkına peygamber olarak gönderilmiştir.
5.………………….güvenmek, dayanmak, teslim olmak anlamlarına gelir.

D. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise ‘‘D’’ yanlış ise ‘‘Y’’ harfini yazınız? ( 5*2= 10 Puan )

1. ( ) Fitre ,ramazan ayında zengin müslümanın verdiği sadakadır.
2. ( ) İnfak, Allah yolunda maddi yardımda bulunmak.
3. ( ) Maun, toprak ürünlerinden alınan zekâta verilen ad.
4. ( ) Ensar, muhacirlere yardım eden Medine’li müslümanlara verilen isimdir.
5. ( ) Sünnetullah, Allah’ın kâinata koyduğu yasaların genel adı.

E. Maun suresinin Türkçe anlamını yazınız? (1. ayet 2 puan, diğerleri 3’er puan olup toplam 20 Puan)

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam