Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-2


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; kader ve kaza inancı, hadis ve ayetler ile ayet-el kürsi konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

A) AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAN-DIRINIZ. (10 SORU HER SORU 5 PUAN )

1. İslam dini, insanın çalışarak kendi geçimini sağlamasını istemiştir.
Bu bilgiye aşağıdaki hadislerden hangisi örnek gösterilebilir?

A)‘’Merhamet etmeyene merhamet edilmez.’’
B)‘’İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.’’
C)‘’Danışan asla pişman olmaz.’’
D)‘’Sizden her hangi birinizin sırtına bir bağ odun yük-lenip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.’’

2-“Ahmet bu sene LGS sınavına girecektir. Gece-gündüz demeden her gün LGS sınavını kazanmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Sınava yakın bir zamanda Ayşe: ’’Allah’ım hakkımda sınavla ilgili ne hayırlıysa onu gerçekleştir diye dua etmiştir”
Ayşe’nin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?

A)Tevekkül         B)Sabır
C)Şükür              D)Kader

3.‘ “Eğer mü’minler iseniz ancak Allah’a güvenin…” (Maide suresi, 23. ayet)
“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan.” (Furkan suresi, 58. ayet)
Yukarıdaki ayetlerin konusu nedir?” sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömür          B) Tevekkül         C) Sağlık         D) Başarı

Gerçekten biz her şeyi, bir ölçü ve denge de yarat-tık.” Kamer Suresi, 49. Ayet
4- Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söyle-nemez?

A) Evrende var olan her şeyi Allah yaratmıştır.
B) Evrende kusursuz bir düzen ve intizam vardır.
C) Deprem, sel gibi afetleri Allah yaratmamıştır.
D) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

Allah’a aittir. Sonsuzdur ve sınırsızdır.
İnsanın seçme özgürlüğü yoktur.
5- Yukarıda anlatılan kavram hangisidir?

A) Tevekkül         B) Külli İrade
C) Rızık                 D) Cüzi İrade

“Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hare-keti ve maddeler arası ilişkileri ele alan yasadır.”
6- Yukarıda anlatılan yasa aşağıdakilerden hangi-sidir?

A) Sosyolojik Yasalar          B) Fiziksel Yasalar
C) Biyolojik Yasalar            D) Toplumsal Ya-salar

“Ayete’l-Kürsi ___________ suresinin 255. Ayetidir. İçinde ‘kürsi’ sözcüğü geçtiği için bu isimle anılır.”
7-Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Fatiha     B) Maide     C) Nisa       D) Bakara

“Kuraklık, deprem ve savaş gibi nedenlerle in-sanlar açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durumda açlık ve susuzluklarını gidere-cekleri varlıklarını sürdürecekleri yerlere göç ederler.”
8- Yukarıdaki verilen örnekte anlatılan yasa aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Sosyolojik Yasalar          B) Fiziksel Yasalar
C) Biyolojik Yasalar            D) Toplumsal Yasalar

9- Hayat, yaşama, yaşayış anlamlarına gelir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamana ………………….denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Ömür        B) Ecel       C) Rızık         D) İrade

“Allah insana akıl ve irade vermiştir. Ona, neleri yapacağını ve nelerden sakınacağını bildirmiştir. Ona seçme hakkı vermiş ve davranışlarından da sorumlu tutmuştur. O halde, insanın kötü olan davranışlarını kaderle bağdaştırması doğru değildir. Bazı insanlar kaderi yanlış anlarlar. Bunlar, “Ne yapayım, kaderim böyleymiş.”deyip yaptıkları işin sorumluluğunu kabul etmek istemezler.
10- Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) “Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” Demek sorumluluktan kaçmak, sorumluluğu başkasına yüklemektir.
B) Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükâfatını; kim de zerre kadar kötülük yaparsa cezasını görecektir.
C) İnsan bu dünyada bir tiyatro oyuncusu gibidir, kaderinde ne yazılıysa onu yaşar.
D) İnsan irade sahibi bir varlıktır. Dolayısıyla yapacağı işlere kendisi karar verir.

B. Aşağıda verilen ayetlerin evrendeki yasalardan(Fiziksel-Biyolojik-Toplumsal) hangisiyle ilgili olduğunu karşılarına yazınız. (5X4=20 Puan)

1 “(Ey İnsanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik.” {Mürselat,20-23}
2 “İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz mi? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?” {Vakıa,68-70}
3 “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an geri alabilirler.” {Araf,34}
4 “Gökten su indiren odur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkartırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üzerine binmiş taneler, başaklar çıkarırız…… .”{En’am, 99}
5 “Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır.”{Lokman,29}

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.(10 x 2 = 20 puan)

Doğru Yanlış CÜMLELER-İFADELER
Kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığı yerinde olmalıdır.
İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine ecel denir.
Allah’ın tüm canlılara yiyip içmek ve faydalanmak için verdiği her şeye rızık denir.
İnsanın sorumluluğunun ve özgürlüğünün sınırı yoktur.
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmete ecel denir.
Hz. Adem kardeşi Hz.Harun ile birlikte Firavun ile mücadele etmiştir.
Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete Ayet el-Kürsi denir.
Evrendeki yasaları fiziksel, biyolojik ve kimyasal yasalar olarak üç grupta inceleyebiliriz.
Ölçü, düzen, ahenk gibi kavramlar, emek ve rızık konusuyla ilgilidir.
“Su 100 derecede kaynar.” kuralı kaza kavramı ile ifade edilirken, 100 derece sıcaklığa ulaşan suyun kaynaması ise kaderdir.

D- Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.( 5x 2 = 10 puan)

Emek Sünnetullah Sorumluluk Kader Rızık

1) Bir işle ilgili Allah’ın verdiği akıl ve güç ile çaba harcamaya , çalışmaya ………………………………..denir.
2)Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumuna ………………………….…….denir.
3) Allah’ın insanlara ve diğer canlılara vermiş olduğu yiyecek, içecek ve diğer imkânların hepsine ……………….. denir.
4)Allah’ın (c.c.) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara …………………………………denir.
5)Allah’ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden bilip programlamasına ………………………………… denir.

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam