Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-4


7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı test,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,7. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Türkçe 3.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; yönelme hal eki, gerçek-mecaz anlam, neden-sonuç ilişkisi, yazım yanlışı, eş- zıt anlamlı kelimeler, parçada anlam ile noktalama işaretleri konularını içermektedir.

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme hali eki almış bir sözcük vardır?

A) Sana güvenmiş, borçlanmış.
B) Arkadaşına kızmış, saçını kestirmiş.
C) Kuşadası’nı sevmiş, tekrar gelecekmiş.
D) Bu yıl da derslerine çok çalışacakmış.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğünden türeyen yeni bir sözcük vardır?

A) Metin kapıda gözcü olarak duruyor.
B) Boyacı, evi gündüz gözüyle boyamak istiyor.
C) Gözlerimin ağrısından gece uyuyamadım.
D) Sakın kopya çekmeyin! Gözüm üzerinizde.

3. “Aydınlatmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Şu mumu da yakarsak burası iyice aydınlanır.
B) Bu avize odayı aydınlatmak için yeterli değil.
C) Bizi bu konuda aydınlatırsan sevinirim.
D) Banyoyu aydınlatmak için farklı bir yol bulmalıyız.

4. ”Evden çıktım, otobüs durağına doğru ………….”cümlesindeki boşluğa hangi kelime getirilemez?

A) yürüdüm       B) ilerledim
C) baktım           D) durdum

5. “(1) Camı silerken, bir yandan da yazın buraların ne kadar güzel olduğunu düşünüyordu. (2) Her taraf rengârenk çiçeklerle kaplıydı. (3) Tepenin yamacında oturdukları için köyün bütün evlerini görebiliyordu. (4) Gözleri, karşıdaki bacadan kıvrım kıvrım yükselen dumana takıldı.”Bu metindeki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) 1         B) 2        C) 3      D) 4

6. Aşağıdaki sözcük eşleştirmelerinin hangisi arasındaki ilişki diğerlerinden farklıdır?

A) ihtiyar- genç        B) canlı-cansız
C) hızlı- yavaş           D) ağlamak-gülmek

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Günlerdir konunun tartışılması sabrını taşırdı.
B) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.
C) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.
D) Ona bir armağan vererek gönlünü almaya çalıştı

8. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

9. a- kötülüklerle savaşmaktır
b- elimizden geldiğince
c- en büyük iyilik
d- insanlara yapabileceğimiz
Yukarıdaki kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) b – d – a – c         B) d – c – b – a
C) d – a – c – b         D) b – c – a – d

10.
I-Akıl akıldan üstündür.
II-Ayağını yorganına göre uzat.
III-Ağaç yaşken eğilir.
IV-Doğru duvar yıkılmaz.
Yukarıdaki atasözlerinden hangisi “ bir harcama veya alışveriş yaparken, parasal durumun göz önüne alınmasını” öğütler?

A)I       B) II       C) III      D) IV

11. Yüreğim yaralı, gözümde yaşlar
Yıldızlar doğarken acılar başlar.
Yaralı bir kuşa atılmaz taşlar
Devasız dertlere düşürdün beni.
Şair ikinci dizede “Yıldızlar doğarken” ifadesiyle neyi anlatmak istiyor?

A) Gece olunca            B)Sabah olunca
C) Gün ağarırken        D)Gündüz vakti

12. Herkes başarılı ve mutlu bir hayat sürmek ister. İnsan, aklını ve yeteneklerini iyi kullanamadığı sürece başarısız, mutsuz bir hayat sürmeye mahkum olur.”
Yukarıdaki metinde anlatılan hangisidir?

A) Başarılı olmak güzel bir duygudur.
B) Mutlu bir hayat sürmenin yolu aklını ve yeteneklerini iyi kullanmaktan geçer.
C) Mutluluk paylaştıkça artar.
D) Başarının temelinde disiplin yatar.

13.” Önlemek” kelimesinin eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

A) Bugün vaktimiz kalmadı.
B) Dikkatli olmak kazaları engelleyebilir.
C) Eve gitmeden önce bakkala uğramalıyım.
D) Dışarıya çıkmayayım diye önümde durdu.

14. “Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli , cimri bir zenginmiş. Hiçbir kimseye iyilik etmez, hiçbir yoksula bir kuruş vermezmiş.” Cümlelerindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) fakir-sinirsiz-zengin         B) varlıklı-sakin-zengin
C) fakir-sakin-cömert            D) cimri-sinirsiz-cömert

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?

A) Arkadaşım serviste arka sıraya oturdu.
B) Boş sözlerle toplumu yanlış yönlendiriyorlar.
C) Çocuğun ayakkabısında kocaman bir delik vardı.
D) Annesine kır çiçeklerinden bir demet yaptı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenmedik bir durumla karşılaşma söz konusudur?

A) Sahnede şarkı söylerken aniden yere düşmesin mi?
B) Çocuk büyük bir hızla kapıdan içeri girdi.
C) Demek bir daha bizimle çalışmak istemiyorsun.
D) Verdiğiniz işi iki haftada mı bitirmem gerekiyor?

17.
1.İçeridekilere selam verip erikleri masaya koydu.
2.Ece elindeki yeşil eriklerle geldi.
3.Kimse almayınca oturup kendi yedi.
4. Anlaşılan arkadaşlarına ikram etmek istiyordu.
Yukarıdaki cümleler ile bir paragraf oluşturulursa hangisi paragrafın giriş cümlesi olur?

A)1        B) 2      C) 3      D) 4

18. Aşağıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
1. Güzel konuşan kişiler çevresindekileri etkiler.
2. Çok kitap okuyan kişiler, güzel konuşur.
3. İnsanlar çevresindeki kişileri güzel konuşarak etkiler.
4. Herkese iyi davrananlar toplum çabuk etkilenir.

A) 1ve 3          B) 1ve 4        C) 2 ve 3          D) 3 ve 4

19. “Apaçık belli olan gerçekler için açıklama yapmak yersizdir.” Yandaki cümle aşağıdaki hangi atasözüne uyar?

A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Görünen köy kılavuz istemez.
C) Göz görmeyince gönül katlanır.
D) Gün doğmadan neler doğar.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Bir şehzade çıktı öteden yiğitmi yiğit.
B)Kimsede beş kuruş yokki onlardan isteyelim.
C)Akıllı insan başkalarının akılına da değer verir.
D)Senden aldığım kitabı iki gün sonra vericeğim

21. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A) Küçük, satıcıyla çok konuştu.
B) Ağaçlar, çiçek açmaya başladı.
C) Evren, bilmediğimiz sırlarla doludur.
D) Komşum, evinin önünü süpürdü.

22. Doğan’la Mevlüt’ün çocuklukları hep bir arada geçti. Köyün yamaçlarında beraber kelebek kovaladılar, ovasında birlikte at koşturdular, tarlasında beraber çift sürdüler. İki kardeş olsalar bu kadar iyi geçinemezlerdi. Birisi bir haksızlığa uğradı mı, öbürü yardımına koşar, biri hastalandı mı, diğeri kasabaya gider, doktor mu, ilaç mı, ne icap ediyorsa, alır getirirdi.
Parçada çocuklarla ilgili olarak esas anlatılmak istenen nedir?

A) Çok iyi iki arkadaş oldukları
B) İkisinin de aynı köyde doğmuş oldukları
C) Çocukluk yıllarını birlikte geçirdikleri
D) Hayvanlarla uğraşmayı sevdikleri

23. “ Ben dili şeker, dili bal ninemin masallarını dinleyerek büyüdüm. İyinin kötüye üstün geldiğini, haksızlık yapanın, zulüm yapanın eninde sonunda cezasını bulduğunu öğrendim onun masallarıyla. Güzelliklere ve güzel bir dünyaya ulaşmanın temizlikle, dürüstlükle mümkün olacağını bana ninem öğretti. Hey benim ak yaşmaklı, çilekeş ninem! Yattığın yer nur olsun!..”
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi ninenin özelliklerinden değildir?

A) güzel konuşması
B) iyiyi ve güzeli öğütlemesi
C) doğruluktan yana olması
D) rahat bir hayat sürmesi

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) vardır?

A) Birkaç kişi bahçenin sohbet ediyordu.
B) Herkesin gözü önünde bu işi yapması zor.
C) Yalnız kalmaktan korkmaz hatta bunu arzulardı.
D) Her şey üstüme üstüme geliyordu sanki.

25. “Küçükken en tatlı eğlencem, resimli kitapların yapraklarını çevirmekti. Her resimli sayfa beni dakikalarca oyalardı. Diyebilirim ki, resimle anlatılan yaşamı o zaman ben, gerçek yaşamdan daha çekici bulurdum. Önümde açık bir kitap olduğu zaman , kendimi bütün masal şehzadelerinden daha mutlu sayardım.” Çocuğun, önceleri en çok ilgisini çeken nedir?

A) masal şehzadeleri        B) resimli kitaplar       C) gerçek yaşam         D) bütün kitaplar

TÜM 7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam