Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-3


7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı test,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,7. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Türkçe 3.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; söz sanatları, neden-sonuç ilişkisi, fiilde kip, ek fiil, birleşik fiiller, gerçek-mecaz anlam, anlatıcı türleri, metin türleri, zarflar, yazım yanlışı ile noktalama işaretleri konularını içermektedir.

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

S.1) “Saymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hesaba katmak, dikkate almak” anlamında kullanılmıştır?

A) Terbiyeli bir çocuktu, büyüklerini hep sayardı.
B) Tahtaya kalktı ve bildiklerini tek tek saydı.
C) Daha önce ödediğimiz taksitleri saymamışlar.
D) Küçük kardeşi birden yüze kadar çok güzel saydı.

S.2) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?

A) Genç – Yaşlı              B) Doktor – Hekim
C) Neden – Sebep         D) Sözcük – Kelime

S.3) “Susuz kalan papatyalar boyunlarını büküp yardım gelmesini bekliyordu.” cümlesinde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme            B) Abartma
C) Kişileştirme        D) Konuşturma

S.4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Sınava gelirken yanında mutlaka yedek kalem ve silgi getirirdi.
B) Yorgunluktan ayakta duracak hâli kalmamış.
C) Kardeşlerimi mutlu etmeyi sevdiğim için onlara küçük hediyeler alırdım.
D) Hava durumunu dinlediğinden şemsiyesini yanında getirmiş.

S.5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde anlam kayması(zaman, kip kayması) yoktur?

A) Her sabah uyanınca ilk olarak yatağımı topluyorum.
B) Yarın dokuzda kararlaştırdığımız yerde olurum.
C) Geceleri karanlıktan çok korkuyorum.
D) Sınavın sonuçları iki gün sonra açıklanacak.

S.6) Selamlaşmak insanlar arası ilişkilerde çok önemlidir. Küçük bir selamın sıcaklığı, insanlar arasındaki yabancılığı ortadan kaldırıverir ve eğer varsa soğukluğun buzdağını eritir. Selam, barış güvercinidir. Kanatlarını dilden kalbe doğru çırpar. Selamla gökyüzü genişler, bulutlar daha bir mavileşir. Bir merhaba, insandan insana ‟Seni tanıyor, varlığını kabul ediyorum.” mesajıdır.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar arasındaki yabancılık
B) Selamlaşmanın önemi
C) Toplumun birbirinden uzaklaşması
D) Günümüzde hoşgörünün azalması

S.7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟terk edilmiş alışkanlık” anlamı katmıştır?

A) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış.
B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin.
C) Biz de çocukluğumuzda çok iyi top oynardık.
D) Yağmur yağarsa taksiye binip gelirim.

S.8) 1. söyleyebilecek
2. bulun
3. kusurlarınızı
4. arkadaşlar
5. size
Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A) 3-4-1-5-2        B) 3-5-4-2-1
C) 5-3-1-4-2        D) 5-4-2-3-1

S.9) Bir akşam, aldığını geri vermeyen bir arka¬daşı, Nasrettin Hoca’ya “Senden bir dile¬ğim var.” demiş. Hoca, adamın gene para isteyeceğini anlayarak “Dilekler karşılıklı, önce benim bir dileğim var, sen onu yerine getir, sonra kendi dileğini söyle.” demiş. Arkadaşı “Tamam.” deyince Hoca söylemiş dileğini: “Gözünü seveyim, benden borç para isteme!”
Bu metinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Olay      B) Yer    C) Zaman      D) Şahıs

S.10) Yıllardır gitmek istediği ülkede üniversite okuma hakkı kazanınca ………..
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez?

A) ağzı kulaklarına vardı.
B) etekleri tutuştu.
C) havalara uçtu.
D) içi içine sığmadı

S. 11) “Bugün gelmezler.” cümlesinin fiilinin kipi ve kişisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Görülen Geçmiş Zaman – 3. çoğul şahıs
B) Şimdiki Zaman – 1. Çoğul şahıs
C) Geniş zaman 3. çoğul şahıs
D) Gelecek Zaman – 1. Tekil Şahıs

S. 12) Kerem: Kurallı birleşik fiiller dörde ayrılır: Birincisi tezlik fiilidir.
Yukarıdaki konuşmada Kerem’in söylediği birleşik fiile örnek olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakakalmak        B) Konuşabilmek
C) Öleyazmak           D) Gelivermek

S.13) Hangi fiil yapısına göre türemiştir?

A) Doldurmuş       C) Güldü
B) Ağlamışım        D) Baksam

S. 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir niyet söz konusudur?

A) Çocuklarını tiyatroya götürecekti.
B) Bir dahaki sefere daha erken gelmeliymiş.
C) Babam, odasında dinleniyordu.
D) Otobüs, otogarda uzun süre beklemezdi.

Ek fiillerin iki görevi vardır:
1-İsim soylu sözcükleri yüklem yapar.
2-Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar.
S.15) Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Teyzem bize güzel yemekler hazırlardı.
B) Saatini kurup sabah erkenden kalkmıştı.
C) Sağlığını korumak için spor yapıyormuş.
D) Dünden beri ondan haber yoktu.

S.16) Aşağıdakilerden hangisinde kaynakça (bibliyografik künye) sırasına uygun bir şekilde verilmiştir?

A) KÜR, İsmet, İstanbul, 1975, Kür Yayınları, Anılarıyla Atatürk.
B) KÜR, İsmet, Anılarıyla Atatürk, Kür Yayınları, İstanbul,1975.
C) KÜR, Kür Yayınları, İsmet , Anılarıyla Atatürk, İstanbul, 1975.
D) KÜR, İsmet, Anılarıyla Atatürk, İstanbul, 1975, Kür Yayınları.

S.17) 1- Orhan, takımımızın koyu bir taraftarıdır.
2- Bebeklere koyu süt içirilmemesi gerekir.
3- Mahallenin gençleriyle koyu bir sohbet ettik.
4- Ressamın tablosunda koyu yeşil renk hâkimdi.
“Koyu” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) 1 – 2       B) 2 – 4        C) 1 – 3        D) 3 – 4

Bahçeye çıktı, soğanlara baktı.
I
Domateslerini suladı.
bir ara ot ayıkladı.
II               III
Çay içti akasyanın altında.
IV

S.18)Numaralı sözlerden hangisi zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) l B) II      C) III       D) IV

S.19) Aşağıdaki olaylardan hangisi, üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A) Hepimiz sabırsızlanıyorduk. Sonunda akşama doğru ta uzakta, bir toz bulutu içinde sürünün yaklaştığını görünce sevincimizden bağırmaya başladık.
B) Her sabah çam kokulu yollardan geçip okula giderdik. Okuldan dönüşte arkadaşlarımızla bir araya gelir, o kocaman oyun bahçemize yani doğaya koşardık.
C) Birkaç gün sonra, kuşun delmeye çalıştığı ağacın yanına gittim. Ağaca, bir cevizden biraz büyükçe ve çok düzgün yuvarlak bir delik açmış olduğunu gördüm.
D) Akşama kadar bu köşede bekledi. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini ovuşturuyor, sonra tekrar çömelerek kafasının içindeki sisli boşluğa gözlerini çeviriyordu.

S.20) Aşağıda cümlelerde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?

A) Saat 9.30’da ders varmış.
B) Sınavda 1. olmuş.
C) Prof. Doç. Dr. Ahmet Ünal okula geç geldi.
D) T.B.M.M çalışmalarını sonlandırmak üzere.

S.21)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Okula gelmeyince yokluğunu hemen farketti.
B) Hoşça kal, deyip arkasına bakmadan gitti.
C)Herşeyi neden yanlış anlıyorsun.
D) Ben de kalmış kitapların.

S.22) Malatya ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A)Malatya’nın en güzel ilçesi Battalgazi’dir.
B) Malatya’nın on üç ilçesi vardır.
C) Malatya Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
D) Malatya’nın nüfusu 853.658 kişidir.

23,24 ve25. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız

Özgür insan kimdir? Özgür insan; köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi ve kimsenin tutsağı olmadığı gibi kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarlarının da kölesi ve tutsağı değildir. Hayattan ve zamandan bağımsız olarak neyi, nasıl isterse öyle yapan kişidir özgür insan. Ruhunda kanatları olan, yalınayak yürüyen, sırtında çanta, kafasına şapkadan başka bir şey takmayan kişidir.

S.23) Yukarıda verilen parçanın türü nedir ?

A) Anı       B) Deneme       C) Biyografi        D) Hikaye

S.24) Parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A)Öyküleme        B)Betimleme            C)Tartışma         D)Açıklama

S.25) Aşağıdakilerden hangisi parçada bahsedilen özgür insanın bir özelliği olamaz?

A)Hayatı istediği gibi yaşayan
B) Her şey üzerinde çok düşünen
C) Kendi duygularının tutsağı olmayan
D) Başkalarının düşüncesi altına girmeyen

“Not: Her sorunun doğru cevabı dört puandır.”

TÜM 7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam