Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-4


7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı test,7.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,7. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; öznel-nesnel anlatım, fiilde kip, neden-sonuç ilişkisi, anlamlarına göre fiiller, zarf türleri, atasözleri ile noktalama işaretleri konularını içermektedir.

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1. “Katı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindeki mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ekmek yutulamayacak kadar katıydı.
B) Onun babası çok katı bir adamdı.
C) Çiçek ekeceğimiz toprak katı olmamalı.
D) Bu koltuklarda katı bir sünger kullanılmış.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle ikinci cümlenin nedenini bildirmektedir?

A) Havalar soğudu, paltolarımızı giyelim.
B) Eşyaları alsınlar, yeni eve götürsünler.
C) Parasını ödesin, arabayı ondan sonra alsın.
D) Peşinden koştum ama yetişemedim.

3. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A) Kitapların baskısı güzel olmuş.
B) Öğrenciler bu kitapları çok sevecekler.
C) Okul kitapları yine değişti.
D) Bu kitabın sürükleyici bir anlatımı var.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “şaşırma” bildirmektedir?

A) Bu konularda Ayşe’ye güvenilemeyeceğini sana söylemiştim.
B) Oyunun ortasında ilacımı aldığımı anımsayıverdim.
C) Demek o da bunca işi üç beş saatte bitiriverdi.
D) Önüne çıkan her şeyi geçiyor, dere tepe demeden yol alıyordu.

5. Aşağıdakilerden hangisi, gereklilik kipinin olumsuzu için bir örnektir?

A) gelmedim
B) gelmemelisin
C) gelmelisin
D) gelmeyeceğim

6. “ Sabah erkenden yola çıktılar.” cümlesindeki yüklemin kipi, zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haber kipi – geniş zaman- 2.tekil kişi
B) Dilek kipi-gelecek zaman – 1.tekil kişi
C) Haber kipi –görülen geçmiş zaman –3. çoğul kişi
D) Dilek kipi-görülen zaman- 3. çoğul kişi

7. Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi dilek kipiyle çekimlenmiştir?

A) Yolcular uçağa tek tek alındı.
B) Bence bugün yağmur yağmaz.
C) İşçiler kolileri ikinci kata çıkarsın.
D) Bu park yeniden düzenlenecek.

8. Hangi cümlede karşılaştırma vardır?

A) Ahmet yaşça, Erkut’tan büyüktür.
B) Kaplumbağalar yavaş yaratıklardır.
C) Hacer annesini özlemiş, vahh vahh!
D) Raif’i terk edenler utansın!

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur?

A) Umduğundan fazlasını bulmuş orada.
B) İnsanların yüzüne gülümseyerek bakmalı.
C) Un almadığından kek yapamadı.
D) Ağlarken onu görmek istemem.

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A)Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B)Baş başa vermeyince iş bitmez.
C)Başa gelmez iş olmaz, ava gelmez kuş olmaz.
D)Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?
1. Söğüt ağaçlarını da çok severim.
2. Söğüt ağaçlarını eskiden beri severim.
3. Söğüt ağaçlarını oldum olası severim.
4. Söğüt ağaçlarını çok severim.

A) 2 –3         B) 3 – 4          C) 1 – 2       D) 2 -4

12.“Düşmek” sözcüğü, numaralanmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

I. Ağaçtan yere bir yaprak düştü.
II. Çalışmak bize, övünmek ailemize düşer.
III. Yemene, içmene dikkat etmezsen zayıf dü¬şersin.
IV. Sonunda o da elime düştü.

A) 1            B) 2            C) 3           D) 4

13. Aşağıdaki sözcüklerden sırasıyla iş, oluş ve durum bildiren fiillerin üçüne de örnek vardır?

A) Görmek , almak , söylemek
B) Kırmak , oturmak , kaçmak
C) Solmak , ağlamak , gülmek
D) Kırmak , uzamak , uyumak

14. Kitap üç bölümden oluştu ( ) Benimle yapılan konuşmalar ( ) soruşturmalar ( ) yazdıklarım ( )
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ( . ) ( : ) (. ) ( . )
B) ( ! ) ( : ) ( . ) ( .)
C) ( : ) ( ,) ( , )( . )
D) ( . ) ( . ) ( : ) (. )

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yardımcı fiille kurulan bileşik bir fiil değildir?

A) Sizinle tanıştığımıza memnun oldum.
B) Halinize niye şükretmiyorsunuz?
C) Halk zamları protesto etti.
D) Kışın buralar çok soğuk olur.

16. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir zarf türüne girer?

A) Misafirlerini gülerek karşıladı.
B) Kendisiyle tatlı tatlı konuşurduk.
C) Adamcağız hayli üzgün görünüyor.
D) Biraz bekleyin arkadaşımız gelecek.

17.Bir şeyin değerli olup olmadığı, yeri geldiğinde anlaşılır. Önemli olan neyin, nerede ne işe yarayacağını bilmektir.
Bu paragrafın anlamını içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adam adamı bir kere aldatır.
B) Acemi katır, kapı önünde yük indirir.
C) Abdalın dostluğu köyü görünene kadardır.
D) Abanın kadri yağmurda bilinir.

18. İnsanın doğal kişiliğini yaratan kültürdür. Bu kültüre kavuşmuş insan, dünya kültürünü de özümserse, o zaman büyük yaratıcı olur. Kendi kültürüne sırtını dönmüş, kendi kültürünü yok sayan insan yaratıcı olamaz.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcılık ulusal ve evrensel kültürün özümsenmesiyle gerçekleşir.
B) Her sanatçının yapıtları, yaşadığı toplumun izlerini taşır.
C) Kendi çevresini anlatan sanatçı konu darlığı çekmeyeceğinden evrenselleşir.
D) Sanatçının yaratıcılığı yetiştiği ortama bağlıdır.

19. “Almak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kazanmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Sevdiğinden mektup alınca yüzü güldü.
B) Karyolanın altını süpürgeyle güzelce aldı.
C) Konukları uzunca bir odaya aldılar.
D) Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını almışlar.

20.
1.sahibi         2.her            3.olmalıdır
4.bilgi            5.insan        6.konuda

Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 1-2-3-4-5-6
B) 6-5-4-3-2-1
C) 5-2-6-4-1-3
D) 5-2-3-1-4-6

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı vardır?

A) Arkadaşlarını dinlemeyi bilmelisin.
B) Büyüklerine saygılı ol
C) Biz konuşurken sözümüzü kesmeyin!
D) Toplantılarda söylenenleri büyük bir dikkatle dinler.

22. “Bunu sana vermez.” cümlesindeki fiilin kipi, kişisi ve biçimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geniş Zaman – 1. Çoğul Şahıs – Olumsuz
B) Şimdiki Zaman – 3. Çoğul Şahıs– Olumsuz
C) Geniş Zaman – 3. Tekil Şahıs – Olumsuz
D) Gelecek Zaman – 2. Tekil Şahıs– Olumsuz

23. Aşağıdakilerden hangisinde eylem, sözün söylendiği anda gerçekleşmektedir?

A) Kahvaltıdan önce mutlaka bir bardak süt içer.
B) Kardeşiyle o günden sonra hiç görüşmedi.
C) Ailesini ziyaret etmek için haftaya yola çıkıyor.
D) Ahmet, çalışma odasında yazısını bitirmeye çalışıyor.

24.Yazar, kolay okunurluğu ve anlaşılırlığı şiirin ilkesel değerlerinden sayıyor. Oysa Türk şiirinin bugün ulaştığı noktada gündelik dilinin kolay anlaşılır ol¬ması düzlemine bağlı kalınamaz. Bir süre, değeri kalmayacak eserler veriliyor olabilir; ama bu olgu Türk şiirinin kuşatıcılığına gölge düşürmez.
Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A) Öyküleme        B) Tartışma
C) Açıklama         D) Betimleme

25. Üstüme doğan güneş, kanarak içtiğim su,
Ciğerlerime dolan temiz hava gibisin.
Her bahar çiçek açan, meyve veren ağaçtan,
Tarlamdaki tohumdan daha cömertsin anam.
Dörtlükte “anne”, aşağıdaki varlıklardan hangisine benzetilmemiştir?

A) su           B) hava           C) güneş         D) çiçek

TÜM 7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam