Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 6. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı test,6.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı test çöz,6.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı pdf,6.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,6. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; parçada anlam, basit-türemiş ve bileşik kelimeler, sıfatlar, öznel-nesnel, yapım-çekim ekleri ile söz sanatları konularını içermektedir.

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

ATATÜRK

Atatürk kitap okumayı, müzik dinlemeyi, yüzmeyi, ata binmeyi ve dans etmeyi çok severdi. Bütün spor dallarıyla ilgilenirdi ama güreşe özel bir ilgi duyardı. Rumeli türkülerini ve zeybek oyunlarını da çok severdi. Tavla oynamaktan büyük keyif alırdı. Akşam yemeklerine devlet adamlarını, bilim adamlarını, sanatçıları ve önemli kişileri davet ederek devlet meseleleri hakkında sohbet ederdi. Doğayı çok sever, temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Ayrıca Almanca ve Fransızca biliyordu.
(1,2 ve 3. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)

1.) Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün özel ilgi duyduğu spordur? (4p)

A) Yüzme               B) At binme
C) Güreş                 D) Futbol

2.)Atatürk akşam yemeklerinde misafirleriyle daha çok hangi konularda sohbet ederdi? (4p)

A) Kitaplar hakkında                B) Müzik hakkında
C) Spor hakkında                      D)Devlet meseleleri hakkında

3.) Parçaya göre hangisi Atatürk’ün özelliklerinden biri değildir? (4p)

A) Tavla oynamayı sevmesi
B) Temiz ve özenli giyinmesi
C) Yabancı dil bilmesi
D) Köpeğini sık sık gezmeye çıkarması

4.) Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznellik-nesnellik açısından diğerlerinden farklıdır? (4p)

A) Film akşam saat 21.30’da başlayacak.
B) Baharda serçeler mutlulukla cıvıldaşıyordu.
C) Ağaçlar çiçeklenmiş, etraf harika kokuyordu.
D) O, hep başkasına tepeden bakan sıkıcı biriydi.

5.)
1. Gerçekten sınıfta en yüksek notu ben mi almışım?
2. Karlı havada zincir takmadan yola çıkmamalıydım.
3. Çocukluğumun geçtiği o güzel köy evi gözümde tütüyor.
Numaralanmış cümlelere hâkim olan duygular aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? (4p)
            1                      2                         3       
A) Sevinç           Üzülme              Endişe
B) Şaşırma        Pişmanlık          Özlem
C) Sitem            Endişe                Sevinç
D) Yakınma      Küçümseme      Sevgi

6.)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere “fakat” bağlacı getirilemez? (4p)

A) Çok kalın giyindim – – – – hâlâ ısınamadım.
B) Millî sporcumuz çok iyi yarıştı – – – – kazanamadı.
C) Geldiğimi haber veremedim – – – – telefonun şarjı bitti.
D) Saatlerce yürüdük – – – – bir çeşmeye rastlamadık.

Bahar geldiği zaman
Nasıl çiçek açarsa ağaçlar,
Nasıl uçarsa kuşlar yuvadan,
İşte öyle çiçek açarlar,
İşte öyle uçarlar mutluluktan
Okumayı öğrenen çocuklar…
7.)Bu şiire getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? (4p)

A) Okuma Sevinci
B) Bir Yer Düşünüyorum
C) Bahar Coşkusu
D) Dünya Çocukları

8.)
1.ilerleme                      4.ders alırsa
2.hatalarından             5.insan
3.kaydeder
Yukarıdaki sözlerden anlamlı bir cümle kurarsak doğru sıralama nasıl olmalıdır? (4p)
A) 2 -4 – 5 – 3 – 1              B) 5 – 1 – 4 – 2 – 3
C) 5 – 2 – 4 – 1 – 3            D) 1 – 2 – 4 – 3 – 5

“Hintli bir adam suda bata çıka ilerlemeye çalışan bir akrep görür. Onu kurtarmaya karar verir ve parmağını uzatır ama akrep onu sokar. Hintli tekrar akrebi sudan kurtarmaya çalışır ama akrep onu tekrar sokar. Yakınlardaki başka birisi ona, onu sürekli sokmaya çalışan akrebi kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmesini söyler. Ama Hintli adam şöyle der:
“Sokmak akrebin doğasında vardır. Benim doğamda ise sevmek var. Neden sokmak akrebin doğasında var diye kendi doğamda olan sevmekten vazgeçeyim?”
9.) Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? (4p)

A) Akrebin doğasında zehirlemek vardır.
B) Hintli insanlar, diğer insanlara göre daha yardımseverdir.
C) Bazen dostlarımızın tavsiyelerine kulak vermeliyiz.
D) Ne olursa olsun doğamızda bulunan iyilik ve sevgiden vazgeçmemeliyiz.

10.)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartma söz konusudur?(4p)

A) Bulutlar kararmış, güneş kapanmıştı.
B) Çocuk, nasıl da güzel piyano çalıyor!
C) Sevincimi paylaşacak kimseyi bulamadım.
D) Bahçedeki çiçekler sen gidince boynunu büktü.

“Dün köye gidemedim – – – -“
11.)Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede neden-sonuç ilişkisi ortaya çıkar? (4p)

A) ama bugün gideceğim.
B) çünkü araba yolda kaldı.
C) buna rağmen hiç üzülmedim.
D) bakalım yarın gidebilecek miyim?

12.) ”Hediyeniz bizde duruyor.” cümlesinde altı çizili eklerin çeşidi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (4p)

A) iyelik eki – hal (durum) eki
B) yapım eki – hal (durum) eki
C) çoğul eki – iyelik eki
D) hal (durum) eki – iyelik eki

13.)Aşağıdakilerin hangisinde ‘’-lar,-ler’’ ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? (4p)

A) Onu görünce dünyalar benim oluyor. (Abartma)
B) Kaymakam Beyler geldi mi? ( Saygı)
C) Sokaktaki ihtiyar, elli yaşlarındaydı (Yaklaşıklık)
D) Metin amcamlar bugün gelecekmiş. (Çokluk)

14.) “geçen yaz, malatya’dan ankara’ya geliyordum, kayseri’den geçerken erciyes’i gördüm.” cümlesinde büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır? (4p)

A) 3            B) 4           C) 5          D) 6

Sabahleyin güneşin ışıklarını saçtığı, kuş cıvıltılarının yükseldiği, nemli toprak kokularıyla güne başladım.
15.)Parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? (4p)

A) Tatma          B) Görme           C) İşitme          D) Koklama

16.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur? (4p)

A) Annesinin geleceğini öğrendiği için çok sevindi.
B) Geleceğimizi bildiğini sanmıyorum.
C) Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı.
D) Ağır çanta taşıdığından sırtı ağrıdı.

Niteleme Sıfatı  Belirtme Sıfatı
1.  Kırmızı kalem X
2.  Üç ağaç X
3.  Bazı kişiler X
4.  Güzel elbise X
5.  Beşer elma X

17.)Yukarıdaki tabloda hangi sıfatların türü yanlış işaretlenmiştir? (4p)

A) 1 ve 2              B) 2 ve 3               C) 3 ve 4           D) 4 ve 5

18.) “ Boş boş durmaktan sıkılmıştı korkuluk.” Cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? (4p)

A) Kişileştirme            B) Konuşturma               C) Benzetme         D)Abartma

19.) “Yoksa bana mı darıldın?” cümlesindeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (4p)

A) küsmek                B) gücenmek
C) üzülmek               D) kırılmak

Bugün, Ankara’nın bazı bölgelerinde elektrikler bir saatliğine kesilecekmiş.
20.)Bu sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? (4p)

A) Basit–Basit–Birleşik
B) Basit–Birleşik–Türemiş
C) Birleşik–Basit–Türemiş
D) Birleşik–Türemiş–Basit

21.)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?(4p)

A) evdeki             C) evimiz
B) evcilik             D) evlilikler

22.)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Suçluların yanında, hatası olmayanlar da zarar görür.” anlamındadır? (4p)

A) Kurunun yanında yaş da yanar.
B) Kör ölünce badem gözlü olur.
C) İtle yatan bitle kalkar.
D) Kör ile yatan şaşı kalkar.

Yine başladı soğuklar
Boyuna yağıp duruyor yağmur
Esiyor rüzgar acı acı
Nasıl geçireceksin bu kışı
Elma ağacı
23.) Bu parçadaki şair için hangisi söylenemez?

A) Endişeli            B) Çaresiz              C) Üzgün          D) Duyarsız

24.) Maymun: “ Belli olmaz. Yarışalım da görelim bakalım, kim önce ağacın yanına varacak. “ dedi.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?(4p)

A) Tezat                B) Kişileştirme
C) Benzetme        D) Konuşturma

25.)
Sevgili İnsanlar,
Bir yerde sizden kaçıyorsam bilin ki orada bana kötü davranılıyordur.

Kedinin konuşmasından çıkan sonuç aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?(4p)

A) Kedilere kötü davranılmaktadır.
B) Kedilere barınak sağlamalıyız.
C) Kediler de bu doğanın parçasıdır.
D) Kediler bazen çok sevimli olabilirler.

TÜM 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -