11. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024

11. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımlıları açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’te ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılıların yapılacağı; il/ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek ortak sınavların ise il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağı belirtilmiştir. 1. Dönem ve 2. Dönem Ortak sınav Konuları ve Soru dağılımları aşağıda listelenmiştir. Bu yıl ilk defa tüm Türkiye de 1. Dönem yazılı ortak sınav uygulaması yapıldı. 2. Dönem Ortak yazılı sınav konuları ve soru dağılımları yayımlandı. Konu ve Soru dağılımları tabloları altına 1. dönem ve 2. dönem ortak sınav örnek soru kitapçıkları eklenmiştir. Kitapçıklara ulaşmak için tablo sonralarındaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

11. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımları

İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde “konu soru dağılım tabloları” yayımlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecektir. Tablo sonlarındaki bağlantılara tıklayarak örnek soru kitapçıklarına ulaşabilirsiniz.

11. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU

11. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 1. Sınav
Tema Kazanımlar İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo) Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)
Future Jobs
E11.1.L1. Students will be able to detect factual information about job related topics in a recorded text. * ** **
E11.1.P1. Students will be able to practice contraction of “will” and “am/is/are, going to” in positive and negative sentences. * ** **
E11.1.S1. Students will be able to talk about future plans and predictions. 2 ** **
E11.1.S2. Students will be able to make an appointment on the phone. 3 ** **
E11.1.R1.Students will be able to analyze different job ads from newspapers/websites to match them with CVs. 2 1 1
E11.1.R2. Students will be able to find the main idea of a text on successful entrepreneurs of the 21st century. 3 1
E11.1.W1. Students will be able to write CVs/Letters of intent for different job applications. * 1
Hobbies and Skills
E11.2.L1: Students will be able to build relationships between the conversations in a recorded text and pictures about the people’s likes, dislikes, interests and preferences. * ** **
E11.2.P1: Students will be able to pronounce plural and third person “-s” sounds. * ** **
E11.2.S1. Students will be able to take part in a dialogue about likes, dislikes, interests and preferences. 3 ** **
E11.2.S2. Students will be able to ask and answer questions about their present and past abilities. 2 ** **
E11.2.R1. Students will be able to identify lexis and expressions related to past abilities in a text. 3
E11.2.R2. Students will be able to paraphrase information in a text about people’s choices. 2 1
E11.2.W1. Students will be able to write a paragraph about their interests and abilities. * 1 1
Hard Times
E11.3.L1. Students will be able to recognize vocabulary indicating the sequence of events in a recorded text/video.
E11.3.L2. Students will be able to identify the events happening at the same time in the past in a recorded text/video.
E11.3.P1. Students will be able to differentiate between rising and
falling intonation.
E11.3.S1. Students will be able to talk about past habits.
E11.3.S.2. Students will be able to talk about a personal experience in the past.
E11.3.R1. Students will be able to answer the questions about a text on people’s habits and experiences in the past.
E11.3.R2. Students will be able to analyze a short story (plot, setting, climax, characters etc.) to summarize it.
E11.3.R3. Students will be able to identify thesis statement, topic sentences, supporting points and examples in a given sample essay about a challenge.
E11.3.W1. Students will be able to complete the missing parts of a short story with their own words.
What a life
E11.4.L1. Students will be able to identify expressions related to ordering past events in a recorded text.
E11.4.L2. Students will be able to put the past events in order in a recorded text/video.
E11.4.P1. Students will be able to practice pronunciation of ed sounds following voiced and unvoiced consonant sounds and following /t/-/d/ sounds.
E11.4.S1. Students will be able to share their personal experiences in the past.
E11.4.S2. Students will be able to describe places, people and events in the past.
E11.4.R1. Students will be able to order the events in the biography of a famous person/ inventor/ scientist/ celebrity.
E11.4.W1. Students will be able to write an essay about a well-known figure from Turkish history.

İngilizce MEB 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçığı için tıklayınız.

11. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU

11. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2. Sınav
Tema Kazanımlar İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo) Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)
Future Jobs
E11.1.L1. Students will be able to detect factual information about job related topics in a recorded text. * ** **
E11.1.P1. Students will be able to practice contraction of “will” and “am/is/are, going to” in positive and negative sentences. * ** **
E11.1.S1. Students will be able to talk about future plans and predictions. ** **
E11.1.S2. Students will be able to make an appointment on the phone. 1 ** **
E11.1.R1.Students will be able to analyze different job ads from newspapers/websites to match them with CVs. 1
E11.1.R2. Students will be able to find the main idea of a text on successful entrepreneurs of the 21st century. 1
E11.1.W1. Students will be able to write CVs/Letters of intent for different job applications. * 1
Hobbies and Skills
E11.2.L1: Students will be able to build relationships between the conversations in a recorded text and pictures about the people’s likes, dislikes, interests and preferences. * ** **
E11.2.P1: Students will be able to pronounce plural and third person “-s” sounds. * ** **
E11.2.S1. Students will be able to take part in a dialogue about likes, dislikes, interests and preferences. ** **
E11.2.S2. Students will be able to ask and answer questions about their present and past abilities. 1 ** **
E11.2.R1. Students will be able to identify lexis and expressions related to past abilities in a text. 1 1
E11.2.R2. Students will be able to paraphrase information in a text about people’s choices. 1
E11.2.W1. Students will be able to write a paragraph about their interests and abilities. * 1
Hard Times
E11.3.L1. Students will be able to recognize vocabulary indicating the sequence of events in a recorded text/video. * ** **
E11.3.L2. Students will be able to identify the events happening at the same time in the past in a recorded text/video. * ** **
E11.3.P1. Students will be able to differentiate between rising and
falling intonation.
* ** **
E11.3.S1. Students will be able to talk about past habits. 2 ** **
E11.3.S.2. Students will be able to talk about a personal experience in the past. 2 ** **
E11.3.R1. Students will be able to answer the questions about a text on people’s habits and experiences in the past. 2 1
E11.3.R2. Students will be able to analyze a short story (plot, setting, climax, characters etc.) to summarize it. 2 1
E11.3.R3. Students will be able to identify thesis statement, topic sentences, supporting points and examples in a given sample essay about a challenge. 1 1
E11.3.W1. Students will be able to complete the missing parts of a short story with their own words. * 1
What a life
E11.4.L1. Students will be able to identify expressions related to ordering past events in a recorded text. * ** **
E11.4.L2. Students will be able to put the past events in order in a recorded text/video. * ** **
E11.4.P1. Students will be able to practice pronunciation of ed sounds following voiced and unvoiced consonant sounds and following /t/-/d/ sounds. * ** **
E11.4.S1. Students will be able to share their personal experiences in the past. 2 ** **
E11.4.S2. Students will be able to describe places, people and events in the past. 1 ** **
E11.4.R1. Students will be able to order the events in the biography of a famous person/ inventor/ scientist/ celebrity. 2 1
E11.4.W1. Students will be able to write an essay about a well-known figure from Turkish history. * 1

İngilizce MEB 1. Dönem 2. Yazılı Örnek Soru Kitapçığı için tıklayınız.

* İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavın kapsamında dinleme/izleme, konuşma alanları ve okumanın alt öğrenme alanı olan akıcı okumayla ilgili kazanımlardan soru sayısı belirtilmemiştir. Çünkü bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği eğitim kurumu sınıf /alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir.

• İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.

• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

11. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ 2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 1

Tema Kazanımlar Soru Sayısı
Back To The Past E11.5.R1. Students will be able to analyze a text to distinguish the expressions used to express wishes, regrets and unreal past. 1
Open Your Heart E11.6.R1. Students will be able to draw conclusions for the past events in a text. 2
E11.6.W1. Students will be able to write a letter to criticize an event/organization. 1
Facts About Türkiye E11.7.R1. Students will be able to find out specific information in a text describing historical sites in Türkiye. 1

11. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ 2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 2

Tema Kazanımlar Soru Sayısı
Back To The Past E11.5.R1. Students will be able to analyze a text to distinguish the expressions used to express wishes, regrets and unreal past. 1
E11.5.W1. Students will be able to write their opinions and regrets according to #Iwish. 1
Open Your Heart E11.6.W1. Students will be able to write a letter to criticize an event/organization. 1

İngilizce MEB 2. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçığı için tıklayınız.

11. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 1

Tema Kazanımlar Soru Sayısı
Open Your Heart E11.6.R1. Students will be able to draw conclusions for the past events in a text. 1
Facts About Türkiye E11.7.R1. Students will be able to find out specific information in a text describing historical sites in Türkiye. 1
E11.7.W1. Students will be able to write a blog post recommending places to visit in Türkiye. 1
Sports E11.8.R1. Students will be able to analyze a text involving different kinds of extreme sports to reorder the scrambled paragraphs. 1
My Friends E11.9.R1. Students will be able to scan online and printed newspaper articles about well-known people to find out personal details. 1

11. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 2

Tema Kazanımlar Soru Sayısı
Open Your Heart E11.6.W1. Students will be able to write a letter to criticize an event/organization. 1
Facts About Türkiye E11.7.W1. Students will be able to write a blog post recommending places to visit in Türkiye. 1
Sports E11.8.R1. Students will be able to analyze a text involving different kinds of extreme sports to reorder the scrambled paragraphs. 1
My Friends E11.9.W1. Students will be able to write a text about their teachers and friends for a school magazine. 1

İngilizce MEB 2. Dönem 2. Yazılı Örnek Soru Kitapçığı için tıklayınız.

2023 2024 Ortak Sınavla yapılacak dersler hangileridir ?

2023-2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. Yazılılarının, 9. Sınıfların Yabancı Dil (İngilizce) ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının ortak yapılacağı hatırlatıldı. Ayrıca bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli ortak yazılı sınavlar da yapılabilecek. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı, millî eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacak.

11. Sınıf Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımları

Basarisiralamalari.com olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle yapılacak 11. Sınıf ortak sınavları için 11. Sınıf Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımlarını her ders için ayrı ayrı hazırladık. İncelemek istediğiniz dersin üzerine tıklayarak içeriği inceleyebilirsiniz

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları