logo
logo
logo
logo

YÖK denklik belgesi nasıl alınır Tüm detaylarıyla

16.05.2014
A+
A-
YÖK denklik belgesi nasıl alınır Tüm detaylarıyla

denkliğe kimler başvurabilir,denklik için gerekli evraklar,denklik başvurusu nasıl yapılır,denklik aşamaları,denklik işlem süreleri,

Denklik Nedir?

 Yurtdışındaki üniversitelerin belirli bir kalitede eğitim verdiğini Türkiye'de YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) denetler. Denklik komisyonu belirli kriterlere göre yurt dışından alınan bir diplomanın Türk eğitim standartlarına uygun olup olmadığına karar verir. Dünya genelinde binlerce üniversitenin birinden alınan diplomanın YÖK tarafından onaylı olduğunu T.C.'nin yüksek öğretimden sorumlu tek resmi birimince belirlenmesi ve en sağlıklı bilginin yine resmi kurumlardan öğrenilmesi gerekir.

Kimler Başvurabilir

 
· Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları
· Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular
 
*Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan Okul Tanıma Yazısı alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.


Gerekli Evraklar

 
Denklik başvurusunda istenilen evraklar, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Yabancı Uyruklu olması durumunda değişmektedir. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de bir başka ülkenin vatandaşlığına sahip kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları'ndan istenilen belgeler ile başvurularını yapabilirler.
 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
 
1. Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.
2. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler
3. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler
 
Yabancı Uyruklular
 
1. Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.
2. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler
3. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler
 
UYARILAR
 
1) Kurulumuza sunmuş olduğunuz evrak asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup , onaylı suret ve tercüme belgeleri iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.
 
2) Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikler bildirilerek evrakın tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.

T.C. Vatandaşları
  Önlisans / Lisans
  Yüksek Lisans
Yabancı Uyruklular
  Önlisans / Lisans
  Yüksek Lisans
——–
Başvuru Nasıl Yapılır?

DENKLİK BAŞVURUSU
 
Diploma Denklik başvuruları ilk olarak online sistem* üzerinden alınmaktadır. Adayların Denklik Başvuru Sistemine geçerli bir e-posta adresiyle üye olmaları ve denklik başvuru formunu doldurarak, imzalı çıktısıyla istenilen belgeleri elden ya da posta yoluyla Denklik Birimi'ne göndermeleri gerekmektedir.
 
*Programdaki bakım nedeni ile online başvuru sistemi kullanılmamaktadır. Geçici bir süre için, manuel başvuru formu doldurularak diğer gerekli evraklarla birlikte elden yada posta yolu ile denklik başvuru yapılabilmektedir.
 
UYARILAR
 
1) Kurulumuza sunmuş olduğunuz evrak asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup , onaylı suret ve tercüme belgeleri iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.
 
2) Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikler bildirilerek evrakın tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.
 
BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA MÜRACAAT YERİ
 
Elden: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi Müracaat Ofisi (B-2 Blok, Zemin Kat) ? Bilkent / ANKARA
Posta Yoluyla: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi, 06539 – Bilkent / ANKARA
 
(Denklik başvurusu, adayın dışında bir başkası tarafından da yapılabilir, vekâletnameye ihtiyaç yoktur. Ancak evrak teslimi kişinin bizzat kendisine ya da noter onaylı resmi vekiline yapılır.)
 
DENKLİK EVRAKI TESLİMİ (ÖNEMLİ)
 
Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilinin başvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.
 
ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.
 
Evrak teslimi tercihinizin değişmesi durumunda, "elden ya da posta ile almak istediğinizi"(yeni tercihinizi) belirten bir dilekçeyi Kurulumuza göndermeniz gerekmektedir.
 
Diploma ve transkript asılları olası iş ya da lisansüstü eğitim başvuruları durumunda dilekçe karşılığında kişilere geçici süre ile verilebilmektedir. Ancak işlemlerinizin aksamaması için evrak asıllarını teslim etmeden önce taratarak birer nüshasını kendinizde bulundurun.
 
ULAŞIM:
 
Esenboğa Havalimanı'ndan  Havaş ya da Belediye otobüsü ile Kızılay'a ve AŞTİ'ye ulaşım mevcuttur. Kızılay ya da AŞTİ'den Bilkent'e ulaşılabilir.
 
Kızılay'dan  Güvenpark'tan kalkan 111 nolu Bilkent otobüsü (1 saat sürer, YÖK'ün önünde bırakır.)
 
AŞTİ'den  AŞTİ önünden geçen Bilkent dolmuşu (30 dk. sürer, YÖK'e 10 dk. yürüme mesafesinde bırakır.)
 
İLETİŞİM:
 
Telefon (Denklik İşlemleri ve Başvuru Sorgulama): 444 8 965 (444 8 YÖK)
Telefon (İdari İşlemler) : 0 (312) 298 71 40
Faks: 0 (312) 266 50 60
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – 06539
Bilkent / ANKARA
E-posta: denklik@yok.gov.tr


logo

Denklik İşlemi Aşamaları

Denklik Aşamaları:
 
1) Denklik Başvuru Sistemine Online Kayıt* yapılması ve imzalı çıktısının alınması
 
2) Başvuru evraklarının Online Kayıt çıktısı ile birlikte elden ya da posta yolu ile Denklik Birimi'ne teslimi
 
3) Değerlendirme Uzmanı tarafından adayın dosyasının incelenmesi ve Ön İnceleme Raporu'nun hazırlanması
 
4) Eksik ya da gerekli evrak varsa adaya tebliği
 
5) Dışişleri Bakanlığı'ndan adayın eğitim bilgilerine ilişkin alınan teyit (Gerekli durumlarda)
 
6) Üniversitelerden alan tespiti noktasında görüş alınması (Gerekli durumlarda)
 
7) Değerlendirme Uzmanı tarafından Komisyon Raporu'nun hazırlanması
 
8) Grup Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu'nun kontrolü
 
9) Birim Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu'nun kontrolü
 
10) Denklik Komisyonu İncelemesi
 
11) Yükseköğretim Yürütme Kurulu İncelemesi
 
12) Denklik / KKTC Protokolü / Red / Sahte / Seviye Tespit Sınavı / Lisans Tamamlama / KPDS-YDS kararlarının kişilere tebliği ve yerine getirilmesi
 
13) Diploma Denklik Belgesi ya da Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi'nin hazırlanması
 
14) İmza Aşaması (5 aşamalı imza)
 
*Programdaki bakım nedeni ile online başvuru sistemi kullanılmamaktadır. Geçici bir süre için, manuel başvuru formu doldurularak diğer gerekli evraklarla birlikte elden yada posta yolu ile denklik başvuru yapılabilmektedir.

İşlem Süreleri

İŞLEM SÜRELERİ:
 
Denklik işlemleri süresi, ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmektedir.
 
Dilekçelerin cevaplanma süresi 15 gündür.

Değerlendirme Kriterleri

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca;
 
· Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı,
· Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,
· Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınıp tanınmadığı,
· Denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi,
· Mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı,
· Kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı,
· Pasaport giriş-çıkış kayıtları, ülkede kalış süresi,
· Komisyonca gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerinin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde belirtilen belgeler dışında istenilen bilgi ve belgelerin uygunluğu.

Evrak Teslimi

DENKLİK EVRAKI TESLİMİ (ÖNEMLİ)
 
Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilinin başvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.
 
ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.
 
Evrak teslimi tercihinizin değişmesi durumunda, "elden ya da posta ile almak istediğinizi"(yeni tercihinizi) belirten bir dilekçeyi Kurulumuza göndermeniz gerekmektedir.
 
Diploma ve transkript asılları olası iş ya da lisansüstü eğitim başvuruları durumunda dilekçe karşılığında kişilere geçici süre ile verilebilmektedir. Ancak işlemlerinizin aksamaması için evrak asıllarını teslim etmeden önce taratarak birer nüshasını kendinizde bulundurun.

Askerlik – İş Başvurusu

ASKERLİK YA DA İŞ BAŞVURULARI DURUMUNDA:
 
Eğitimini yurtdışında tamamlayarak ön lisans, lisans ya da yüksek lisans diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan adayların askerlik tecili ya da iş başvurusu için, YÖK Denklik Birimi tarafından verilen "İşlemler Devam Ediyor" ya da "Öğrenim Durumu" yazısı gereklidir.
 
· "İşlemler Devam Ediyor" yazısı, ilk başvuru anında talep edilmesi durumunda Denklik Müracaat Ofisi tarafından başvuru anında adaya verilir (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz).
· "Öğrenim Durumu" yazısı, denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan adaylara talep edilmesi durumunda Değerlendirme Uzmanı tarafından verilir. (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz).
 
"Öğrenim Durumu" yazısı, şu şekilde verilir:
Öğrenim Durumu yazısı başvurusu için posta ile dilekçe gönderildiğinde cevabi yazı, en geç 15 gün içinde dilekçede belirtilen adrese postalanır.
 
POSTA: Ad-Soyad, TC Kimlik No ve eğitim görülen ülke ile iletişim bilgilerini içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi'ne göndererek;
 
UYARI: Askerlik tecil işlemleri için istenen öğrenim durumu belgeleri SADECE elden ya da posta ile teslim edilir.TC kimlik numarası bulunmayan dilekçeler için öğrenim durumu belgesi hazırlanmaz, (Askerlik Şubeleri talebi doğrultusunda) öğrenim durumu belgesinde TC kimlik numarası belirtmek zorunludur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 16 YORUM
 1. Nazim dedi ki:

  Salam Niye bu qeder zaman surdu ki . Ama men ınternetde bilgileri arawdırdım yazıb ki 15 gun icinde cavab verilir

 2. Ammar Magayri dedi ki:

  Merhaba ben ilmi heviyet tespiti bitirdem eczacılık facültesi belgi ne zaman teslim edicaksın acaba

 3. Ammar Magayri dedi ki:

  Merhaba ben ilmi heviyet tespiti bitirdem eczacılık facültesi belgi ne zaman teslim edicaksın acaba

 4. Tahmina dedi ki:

  Selam benim olum8 yasinda denklik belgesini nerden nasil ala bilirim?

 5. Altınay dedi ki:

  Mrb ben Türk vatandaşıyla evliyim, kimliğim var . Yüksek lisans için “Okul tanıma” belgesi almak istiyorum. Posta yolu ile göndereceğim ve hangi evraklar lazım? Diplomanın fotokopisini göndersem olurum ? Aslınımı göndermeliyim. Yurtdışında tarih öğretmenliğini bitirmiştim. Teşekkürler.

 6. Sharqiyya dedi ki:

  Merhaba ben tarih öğretmeninin denklik ala bilmem için lütfen yardımcı olurmusunuz Türkiye vatandasligina uyeyim eşim Türk geçici TC kimliğin var bir yıllık oturma iznim var 2 yıldan sonra vatandaşlık Alican insAllah teşekkürler

 7. Bella dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar, ben iki senedir Türkiye’de ikamet ediyorum. Ve Dünya dilleri Üniversitesi mezunuyum (İngiliz filolojisi) Denklikle ilgili yardımcı olabilirmisiniz. Kaç zaman içerisinde geliyor onay, sınav varmı?

 8. alina dedi ki:

  merhaba ben denklik için baş vurdum ama internetden nasıl takip edeceğim bir türlü yapamadım yardımcı olurmusunuz

  1. Alla dedi ki:

   Merhaba Alina,

   Bende basvuru asamasindayim. Turkiyede TIP’ta uzmanlik yapmak istiyorum… Egitimimi Belarusta tamamladim. Dahiliye Diplomam var. Bana yardimci olabilirmisiniz?

   a. Türkiye’de üç aydan fazla ikamet izni bulunup, çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat eden yabancı uyruklulardan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlarca denklik belgesi talebinde bulunulmuş olması,

   b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemiş olması,

   c. Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere sözleşme yapılmış ve sözleşmeleri vize edilerek onaylanmış olması,

   d. Kamu kurum ve kuruluşları, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen veya desteklenen Ar-Ge projeleri ile TÜBİTAK tarafından koordine edilen uluslararası programlar çerçevesinde desteklenen Ar-Ge projelerinde araştırmacı olarak çalışacağının belgelenmiş olması.

 9. rashid dedi ki:

  merhaba.anestezy tekniker Iran da calisyorum.turkiyede calismak icin denklik nasil alabilirim?ajaba turkiyede calismak olur mi? kendim Iran turkmeni…jevab verseniz memnun olarim

 10. Zübeyde köse dedi ki:

  Selam aleyküm
  Ben üretim organizasyonu diploma var
  Ukrayna da bitirdim
  Turkiyede çalışmak istiyorum denklik için ne yapmam lazım

 11. vusal dedi ki:

  merhabaşben azerbaycan tip universitesinin tibbi biyoloji mezunuyum.laboratuar doktoruyum.turkiyede diplomamin denkligini alabilirmiyim?teşekkürler.

  1. Gul dedi ki:

   Salam Vusal bey.Tebii ki ala bilersiz.Sadece lazim olan senedler var.Men de verdim.1 il oldu hele de xeber yoxdur.

   1. sabina dedi ki:

    ala bildiz xanim denklik?

   2. Ken dedi ki:

    Salam Gulnara xanim. Size denklik verildimi? Mende tibbi biologiyani bitirdim ve denkliye muraciet etdim. Cavab gozleyirem.

 12. Svetlana Chaplinskaia dedi ki:

  Merhaba.Ben çocuk doktoruyum.Rusiyada yaşiyorum.Turkiyede çalışmak istiyorum.Denklik nasıl alabilirım

BİR YORUM YAZIN