logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Ağır Söz Deyiminin Anlamı - Diş kirası Deyiminin Anlamı - İyi gözle bakmamak Deyiminin Anlamı - Ağızda Sakız gibi Çiğnemek Deyiminin Anlamı - Rayına Oturmak Deyiminin Anlamı - Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz Deyiminin Anlamı - Çetele tutmak Deyiminin Anlamı - Gönülden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Cendereye sokmak Deyiminin Anlamı - Ortadan kalkmak Deyiminin Anlamı - Rahatlık Batmak Deyiminin Anlamı - Karınca Kararınca Deyiminin Anlamı - Huzur vermek Deyiminin Anlamı - Masal Okumak Deyiminin Anlamı - Burnunun Direği Sızlamak Deyiminin Anlamı - Aklı Kesmek Deyiminin Anlamı - Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Dal budak salmak Deyiminin Anlamı - Silip Süpürmek Deyiminin Anlamı - Rüzgâr Gelecek Delikleri Tıkamak Deyiminin Anlamı -