logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Elden Çıkmak Deyiminin Anlamı - Masal Okumak Deyiminin Anlamı - Başına Çökmek Deyiminin Anlamı - Sinekten Yağ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Tımarhane kaçkını deyiminin anlamı - Adı Kalmak Deyiminin Anlamı - Aklı Karışmak Deyiminin Anlamı - Burnunun Direği Sızlamak Deyiminin Anlamı - Ağızda Sakız gibi Çiğnemek Deyiminin Anlamı - Söz Açmak Deyiminin Anlamı - Şundan bundan deyminin anlamı - Hodri meydan Deyiminin Anlamı - Büyük sözüme tövbe! Deyiminin Anlamı - Kaşla Göz Arasında Deyiminin Anlamı - Kanını Emmek Deyiminin Anlamı - Keyfinin Kâhyası Olmamak Deyiminin Anlamı - Saçını Süpürge Etmek Deyiminin Anlamı - Varlık göstermek deyiminin anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı - Tadını çıkarmak deyiminin anlamı -